Trả lời gấp ạ, 1. Vua nào mặt sắt đen sì?, Vua nào trong thửa hàn vi ở chùa?, Là những ai? , 2. Đông Du ai đã đưa người?, Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ?, Là những ai?, 3. Đố ai nêu lá quốc kì, Mê L

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenyennhi20119

1. Vua nào mặt sắt đen sì?

Vua nào trong thửa hàn vi ở chùa?

Là những ai?

Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) và vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn).

2. Đông Du ai đã đưa người?

Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ?

Là những ai?

Phan Bội Châu và Phan Chân Trinh

3. Đố ai nêu lá quốc kì

Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

Yếm, khăn đội đá vá trời

Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

Là ai?

Hai Bà Trưng

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tquangnam17

1. Vua nào mặt sắt đen sì?

Vua nào trong thửa hàn vi ở chùa?

→Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) và (vua Lý Thái Tổ)

2. Đông Du ai đã đưa người?
Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ?

→Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

3. Đố ai nêu lá quốc kì

Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

Yếm, khăn đội đá vá trời

Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân? 

→Hai Bà Trưng (2 chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị)

Đọc thêm  Truyện Tranh Cậu Bé Rồng Tập 50, Cậu Bé Rồng Tập 50

Viết một bình luận