Tôn Trung Sơn sinh năm bao nhiu?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: 6nguyenbaongoc63

Tôn Trung Sơn sinh ngày 12 tháng 11năm 1866.

#lú

gửi bạn nha !

Lời giải 2:

Họ tên người giải: chijsv345

Tôn Trung Sơn sinh năm 1866 mất năm 1925

Đọc thêm  Bút pháp nghệ thuật Ước lệ tượng trưng là gì ? - Cẩm Nang Tiếng Anh

Viết một bình luận