95 BÀI TOÁN CHỌN LỌC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 – MathX

Toan violympic lop 4

Video Toan violympic lop 4

Website học toán online www.mathx.vn giới thiệu với các em học sinh lớp 5 tuyển tập 95 bài toán Ôn thi ViOlympic Toán lớp 4.

Tập 1: Các nội dung chuyên đề:

– Lập số tự nhiên, dãy số tự nhiên

– Cấu tạo số

– Trung bình cộng

(Kéo xuống cuối bài để tải file đầy đủ)

Bài ViO4.01 Khi viết chữ số 5 vào bên trái một số có ba chữ số thì số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị?

Bài ViO4.02 Tìm một số có ba chữ số biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị cho nhau thì số đó không đổi.

Bài ViO4.03 Khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái của một số có năm chữ số thì số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị.

Bài ViO4.04 Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 325 đến 796 có tất cả bao nhiêu số lẻ?

Bài ViO4.05 Tìm số có ba chữ số, biết tổng các chữ số của số đó bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì số đó không đổi.

Bài ViO4.06 Khi viết thêm chữ số 3 vào bên phải số 8723 thì số này tăng thêm bao nhiêu đơn vị?

Bài ViO4.07 Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 324 đến 987 có tất cả bao nhiêu số chẵn?

Bài ViO4.08 a) Số bé nhất có năm chữ số là số nào?

  1. Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?
  2. Số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là số nào?
  3. Số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là số nào?
  4. Số bé nhất có ba chữ số trong đó có mặt chữ số 3 là số nào?
  5. Số lớn nhất có bốn chữ số trong đó có mặt chữ số 4 là số nào?
Đọc thêm  3 cách đăng ký Internet Banking Techcombank online không cần ra

Bài ViO4.09 Tìm số có hai chữ số biết rằng chữ số hàng chục gấp hai lần chữ số hàng đơn vị và nếu đổi chỗ hai chữ số đó cho nhau thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu 27 đơn vị.

Bài ViO4.10 Cho ba chữ số: 3; 1 và 8. Có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số có đủ cả ba chữ số trên.

Bài ViO4.11 Cho dãy các số tự nhiên liên tiếp từ 276 đến 354. Hỏi dãy trên có bao nhiêu số có hàng trăm bằng 3?

Bài ViO4.12 Khi viết tất cả các số tự nhiên chẵn có hai chữ số thì phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

Bài ViO4.13 Khi viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 39 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

Bài ViO4.14 Cho bốn chữ số 1; 5; 8; 9. Có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau từ các chữ số khác nhau?

Bài ViO4.15 Tìm hiệu của số lẻ bé nhất có bốn chữ số và số chẵn bé nhất có ba chữ số.

Bài ViO4.16 Khi viết các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ 1 đến 71 thì phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

Bài ViO4.17 Trung bình cộng của hai số lẻ liên tiếp bằng số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Tìm hai số lẻ đó.

Bài ViO4.18 Lớp 4A có 20 học sinh giỏi, như vậy lớp 4A có số học sinh giỏi nhiều hơn lớp 4B 1 bạn và ít hơn lớp 4C 4 bạn. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi?

Đọc thêm  Download Mẫu Biên Bản Trả Hàng, Biểu Mẫu Biên Bản Trả Lại Hàng Bán

Bài ViO4.19 Tính trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 17?

Bài ViO4.20 Một đoàn xe chở hai chuyến hàng. Chuyến thứ nhất gồm 5 xe, mỗi xe chở được 351kg hàng. Chuyến thứ hai gồm 4 xe, mỗi xe chở được 225kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe của đoàn xe đó chở được bao nhiêu kg hàng?

Bài ViO4.21 Trí, Mạnh, Tài cùng nhau thu gom giấy vụn. Trí thu gom được 24kg giấy vụn, Mạnh thu gom được 20kg giấy vụn. Tài thu gom được nhiều hơn Trí 4kg. Tính số ki-lô-gam giấy vụn trung bình mà mỗi bạn thu gom được?

Bài ViO4.22 Một đội công nhân chia làm ba tổ tham gia trồng cây. Tổ một gồm 3 người, mỗi người trồng được 72 cây. Tổ hai gồm 4 người, mỗi người trồng được 65 cây. Tổ ba gồm 3 người, mỗi người trồng được 68 cây. Hỏi trung bình mỗi công nhân trồng được bao nhiêu cây?

Bài ViO4.23 Sau ba bài kiểm tra Toán đầu tiên, Bình tính điểm trung bình thì được 5 điểm. Hỏi bài kiểm tra Toán tiếp theo, Bình phải được bao nhiêu điểm để trung bình điểm kiểm tra Toán của cả bốn lần là 6 điểm?

Bài ViO4.24 Một ô tô từ thành phố này đến một thành phố khác trong 6 giờ. 3 giờ đầu, mỗi giờ ô tô đi được 42km. Hai giờ sau, mỗi giờ ô tô đi được 38km. Hỏi giờ thứ sáu ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét biết rằng trung bình mỗi giờ ô tô đi được 41km?

Đọc thêm  New Headway Intermediate 4Th Edition (Student', New Headway Intermediate 4Th Edition (Student&#39

Bài ViO4.25 Tìm trung bình cộng của các số lẻ có hai chữ số lớn hơn 79.

Bài ViO4.26 Trung bình cộng của các số có ba chữ số và không nhỏ hơn 500 là bao nhiêu?

Bài ViO4.27 Can thứ nhất đựng 13 lít nước, can thứ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ ba đựng bao nhiêu lít nước, biết rằng trung bình mỗi can đựng 17 lít nước?

Bài ViO4.28 Trung bình cộng của ba số là 25, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 22. Tìm số thứ ba.

Download tài liệu đầy đủ tại đây: 95 BÀI TOÁN CHỌN LỌC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4