Mẫu Tờ Trình Mua Sắm Trang Thiết Bị Văn, Mẫu Tờ Trình Về Việc Sửa Chữa, Mua Sắm Thiết Bị

Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non ở trường mầm non nga thành

Đang xem: Tờ trình mua sắm trang thiết bị

Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non ở trường mầm non nga thành 24 77 0
Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị phương tiện tại Cục Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Công an : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị phương tiện tại Cục Kế hoạch và Đầu tư 949 5
Quyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Quyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang 374 2
hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phương tiện tại cục kế hoạch và đầu tư bộ công an (bản word)

Xem thêm: Xin Mẫu Định Mức Xăng Dầu Cho Các Doanh Nghiệp, Định Mức Xăng Dầu Cho Doanh Nghiệp Vận Tải

hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phương tiện tại cục kế hoạch và đầu tư bộ công an (bản word) 104 511 2
Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị phương tiện tại cục kế hoạch và đầu tư bộ công an
Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị phương tiện tại cục kế hoạch và đầu tư bộ công an
Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị phương tiện tại cục kế hoạch và đầu tư bộ công an
Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị phương tiện tại cục kế hoạch và đầu tư bộ công an 115 8 0
(Luận văn thạc sĩ) hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị phương tiện tại cục kế hoạch và đầu tư bộ công an

Xem thêm: giải brain out sp.01

TRƯỜNG THCS SÀO BÁY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 05/TTr-TKHTN Sào Báy, ngày 12 tháng 10 năm 2016 TỜ TRÌNH V/v xin kinh phí mua sắm trang thiết bị Kính gửi: – Hiệu trưởng trường THCS Sào Báy – Kế toán trường THCS Sào Báy Căn vào nhiệm vụ năm học 2016-2017 trường THCS Sào Báy Căn vào tình hình thực tế nhu cầu cần thiết tổ khoa học Tự nhiên, để phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn, Tổ Tự nhiên có nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn tổ năm học 20162017 Cụ thể sau: STT Tên thiết bị Đồng hồ Giá treo văn Số lượng 01 01 Đơn giá (dự tính) 120 000 130 000 Thành tiền 120 000 130 000 chi đạo, KH CM Tổng mức kinh phí mua sắm trang thiết bị là: 250.000đ Bằng chữ: (Hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) Vậy tổ khoa học Tự nhiên kính trình BGH nhà trường xem xét, giải để tổ Tự nhiên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao năm học 2016-2017 PHÊ DUYỆT CỦA BGH TM/ TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tổ trưởng Bùi Xuân Cảnh TRƯỜNG THCS SÀO BÁY TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: ./TT-THCS SB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sào Báy, ngày 12 tháng 10 năm 2016 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Họ tên người đề nghị toán: Bộ phận (hoặc địa chỉ): nội dung toán: Số tiền: .( Viết chữ): (Kèm theo: chứng từ gốc) Người đề nghị toán Kế toán trưởng Người duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) … ngày 12 tháng 10 năm 2016 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TO N Kính gửi: Họ tên người đề nghị to n: Bộ phận (hoặc địa chỉ): nội dung to n: Số tiền: .( Viết chữ):… Số tiền: .( Viết chữ): (Kèm theo: chứng từ gốc) Người đề nghị to n Kế to n trưởng Người duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Viết một bình luận