Tờ Trình Đề Nghị Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử, Tài Liệu Kỳ Họp Thứ 1

Mẫu văn bản phục vụ Đại hội Đảng các cấp được bocdau.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn chuẩn bị đại hội một cách tốt nhất.

Đang xem: Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử

Trong bài viết này, mời các bạn tham khảo mẫu tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhằm chuẩn y kết quả bầu cử bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ và hoàn thiện bộ máy nhân sự của chi bộ nhiệm kỳ mới.

Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

1. Tờ trình chuẩn y kết quả bầu cử đại hội chi bộ2. Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả đại hội chi bộ
Phiếu tự đề xuất ý kiến của cấp ủy viên đương nhiệm Kịch bản điều hành Đại hội chi bộLời dẫn chương trình đại hội chi bộ

1. Tờ trình Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ số 1

ĐẢNG ỦY ……………………………….CHI BỘ………………………………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSố: -TTr/CB…………, ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNHĐề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộnhiệm kỳ 20…20…——————-Kính gửi: Đảng ủy ……………………….

Xem thêm: Aspen Hysys 7 – Aspentech Announces Release Of Aspenone&#174 V7

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số …-KH/ĐU, ngày …/…/20… của Đảng ủy …………….. về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 20…-20… và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên, Chi bộ……………………………………………….. đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20… -20… với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển và có kết quả bầu cử như sau:1. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ

Đọc thêm  doc truyen tranh l-dk
TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂGHI CHÚ

2. Kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂGHI CHÚ

3. Kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂGHI CHÚ

Cùng với Tờ trình này có các văn bản kèm theo là:- Biên bản bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;- Biên bản bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;- Biên bản bầu cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;- Danh sách trích ngang, lý lịch của từng thành viên.Kính đề nghị Đảng ủy …………… xem xét ra quyết định chuẩn y./.

Xem thêm: Mẫu Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Bidv, Download Giấy Báo Nợ Của Ngân Hàng

Nơi nhận:- Như Kính gửi; BÍ THƯ- Lưu Chi bộ. (Ký, ghi rõ họ và tên)T/M CẤP ỦY (CH BỘ)

Mẫu báo cáo chính trị của Chi bộ, Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đảng viên cũng là những biểu mẫu cần thiết trong đại hội chi bộ.
Mẫu tờ trình đề nghị công nhận chi ủy Tờ trình đề nghị công nhận chi ủy

*

Mẫu báo cáo công tác chi bộ năm 2021 Báo cáo công tác chi bộ Mẫu 3-SHĐ: Biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng Biểu mẫu chuyển sinh hoạt đảng Phiếu tự đề xuất ý kiến của cấp ủy viên đương nhiệm Biểu mẫu đại hội chi bộ Báo cáo kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 Báo cáo kết quả tu dưỡng rèn luyện của cá nhân cán bộ, đảng viên

Đọc thêm  ví dụ về nguyên lý mối liên hệ phổ biến

Viết một bình luận