Tờ Trình Đề Nghị Mua Máy Vi Tính, Vật Tư Văn Phòng, Tờ Trình Xin Cấp Máy Tính

Mẫu tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng là văn bản được lập ra để trình về việc hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưuMẫu tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

Mẫu bản tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

1. Tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính2. Tờ trình cấp văn phòng phẩm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………………..

Đang xem: Tờ trình đề nghị mua máy vi tính

Số:……../……………………(V/v: Xin cấp máy tính )CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN CẤP MÁY TÍNHKính gửi:– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……;– Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…….Phòng Công nghệ thông tin năm học …………..Xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu trang thiết bị để phục vụ bộ môn Tin học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện…..kính để nghị Sở giáo dục và Đào tạo huyện số lượng……………máy tính để phân bổ cho các trường.Ủy ban nhân dân huyện cam kết có phòng chức năng để lắp đặt máy tính và phân công giáo viên đào tạo chuyên ngành Tin học để sử dụng cho hoạt động dạy và học.Kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…….quan tâm, xem xét.Xin chân thành cảm ơn./.

Xem thêm: Đáp Án Sách Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp Án Tác Giả Lưu Hoằng Trí

Nơi nhận:– Như trên;– Lưu VTCHỦ TỊCH UNBD HUYỆN(Ký và ghi rõ họ tên)

PGD & ĐTTRƯỜNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH (Về việc Xin kinh phí mua văn phòng phẩm) Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường ………………

Xem thêm: Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh Mới Nhất 2020

Để tạo điều kiện cho công tác của nhân viên văn phòng được thuận lợi và đảm bảo kịp thời. Tổ Văn phòng cần mua một số văn phòng phẩm phục vụ cho công việc hàng ngày. Nay Tổ Văn phòng lập tờ trình này kính gửi BGH Trường cấp kinh phí cho bộ phận văn phòng để mua một số văn phòng phẩm cần thiết sau:

STTTÊN VPPSỐ LƯỢNGĐƠN VỊĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN1Giấy A42Bìa nút3Bìa hồ sơ (bìa dây)4Ghim bấm5Băng keo trong (nhỏ)6Băng keo 2 mặt7Sổ CV Đến, CV Đi8kéo9Băng keo đóng bìa10Giấy bìa màu11Keo dán12Kẹp bướm nhỏ13Kẹp bướm lỡ14ổ khóa tủ16Ghim kẹp17Bìa lá18Nẹp19Bút bi20Bút xóaTổng cộng

Tổ văn phòng xin ứng trước số tiền ………….. (bằng chữ: …………).Kính xin nhà trường xem xét và giải quyết./.

Người lập(đã kí)HIỆU TRƯỞNG(đã kí)

Mẫu tờ trình nâng lương vượt khung Mẫu tờ trình tổ chức hội nghị khách hàng Mẫu tờ trình tổ chức giải bóng đá

Viết một bình luận