Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Bổ Sung Ủy Viên Ban Chấp Hành Đảng Ủy Và Các Chức Danh

Chiều ngày 29/10, tại hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đang xem: Tờ trình đề nghị bổ sung ủy viên ban chấp hành đảng ủy

Chiều ngày 29/10, tại hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

*

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự các hội nghị.

Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX được Bộ Chính trị phê duyệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX quyết định là 15 đồng chí. Sau khi một số đồng chí nghỉ hưu theo chế độ, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 12 đồng chí, khuyết thiếu 3 đồng chí. Căn cứ số lượng, cơ cấu, yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh, thực trạng đội ngũ cán bộ; điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kiện toàn bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 cơ cấu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để phân công giữ chức Trưởng đoàn.

Đọc thêm  Maẫu Công Văn Phúc Đáp - Mẫu Công Văn Phúc Đáp Trả Lời

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (bước 1 quy trình), các đại biểu đã thảo luận, đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự để trình ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 (bước 2 quy trình), các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Xem thêm: điếu văn người chết trẻ

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 3 quy trình), trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

*

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh (bước 4 quy trình), các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ. Sau khi nghe thông báo danh sách nhân sự do tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu ở bước 3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển, dự kiến công tác, các đại biểu đã cho ý kiến bằng phiếu kín về nhân sự.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 (bước 5 quy trình), trên cơ sở phân tích kết quả lấy phiếu tại các hội nghị trên, các đại biểu đã thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

Căn cứ kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lập tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo quy định.

*

Đại biểu dự hội nghị.

Xem thêm: Sách Hợp Đồng Fidic 1999 Tiếng Việt, Fidic 99 2002 Vietnamese

Cũng tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 mà các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện. Đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 với tinh thần vượt chỉ tiêu càng cao càng tốt; bám sát quy định của pháp luật, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh để có giải pháp hiệu quả, nhất là tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tháo gỡ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mỗi ngành, địa phương, đơn vị. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, trong đó tập trung xây dựng văn kiện đại hội; rà soát, chuẩn bị nhân sự ở mỗi cấp; đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc, nổi cộm ở mỗi ngành, mỗi địa phương. Việc tổ chức đại hội phải bảo đảm tiến độ đề ra, theo đó trước tháng 5/2020 phải xong đại hội cấp cơ sở, trước tháng 7/2020 phải xong đại hội cấp huyện; trước tháng 10/2020 phải xong đại hội cấp tỉnh. 

Về văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sớm phát hành dự thảo văn kiện gửi đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, đề nghị đóng góp ý kiến bằng văn bản, làm cơ sở để Tiểu ban Văn kiện và Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, xem xét, tiếp thu để hoàn thiện văn kiện. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Đầu năm 2020, tỉnh sẽ tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, đồng chí yêu cầu sớm thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện, làm tốt công tác chuẩn bị để sự kiện diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Viết một bình luận