Tờ Trình Đề Nghị Bổ Sung Biên Chế Sự Nghiệp, Ủy Ban Nhân Dân

*

Đang xem: Tờ trình đề nghị bổ sung biên chế

Giới thiệuĐoàn ĐBQH tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnhCác Ban HĐND tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh Tổng Quan HĐND tỉnh HĐND Cấp Huyện – Xã

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Lưu Hoằng Trí, Lưu Hoằng Trí

Danh mục tài liệu kỳ họp
Khóa XIVTÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021)
NGHỊ QUYẾT
Cử tri
Dự thảo Nghị quyết
Ủy ban nhân dân tỉnh
Viện kiểm sát nhân dân
Tòa án nhân dân
Ban Pháp chế
Ban Dân tộc
Ban Kinh tế – Ngân sách
Ban Văn hóa – Xã hội
Thường trực HĐND tỉnh
TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16
NGHỊ QUYẾT
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 16
Mặt trận tổ quốc VN tỉnh Điện Biên
Tòa án nhân dân tỉnh
Viện kiểm sát nhân dân
Cục thi hành án
Ban Dân tộc
Ban Văn hóa – Xã hội
Ban Pháp chế
Ban Kinh tế – Ngân sách
Thường trực HĐND tỉnh
UBND trình Tờ trình
UBND tỉnh Báo cáo
CỬ TRI
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15
Nghị quyết
Ban Kinh tế – Ngân sách
Ban Dân tộc
Thường trực HĐND
Dự thảo Nghị quyết
UBND trình tờ trình
TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 11-2020
TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14
NGHỊ QUYẾT
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 14
Mặt trận tổ quốc
Viện kiểm sát nhân dân
Tòa án nhân dân
Cục thi hành án
Thường trực HĐND
Ban Văn hóa – Xã hội
Ban Dân tộc
Ban Kinh tế – Ngân sách
Ban Pháp chế
Dự thảo Nghị quyết
UBND trình tờ trình
UBND tỉnh Báo cáo
Trả lời cử tri
TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 6-2020
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13
Ban Pháp chế
Ban Kinh tế – Ngân sách
Tờ trìnhn UBND tỉnh
Ban Văn hóa – Xã hội
Nghị quyết
UBND tỉnh Báo cáo
Thường trực HĐND
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12
NGHỊ QUYẾT
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 12
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
Chia tổ thảo luận
Cục thi hành án
Viện kiểm sát nhân dân
Tòa án nhân dân
Ban Văn hóa – Xã hội
Ban Kinh tế – Ngân sách
Ban Pháp chế
Ban Dân tộc
UBND trình tờ trình
UBND tỉnh Báo cáo
Cử tri
Thường trực HĐND
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 (Bất thường)
Nghị quyết
Ban Dân tộc
Ban Văn hóa – Xã hội
Ban Pháp chế
Ban Kinh tế – Ngân sách
Thường trực HĐND
Tờ trình
Nghị quyết
Chia tổ thảo luận
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10
Gợi ý thảo luận
Mặt trận tổ quốc
Viện kiểm sát nhân dân
Tòa án nhân dân
Cục thi hành án
Cử tri
Ban Văn hóa – Xã hội
Ban Dân tộc
Ban Pháp chế
Ban Kinh tế – Ngân sách
TT HĐND tỉnh
Đề án – Tờ trình UBND tỉnh
UBND tỉnh Báo cáo
TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 5-2019
Tài liệu kỳ họp thứ 9
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 9
Chia tổ thảo luận
Cục thi hành án
Viện kiểm sát nhân dân
Mặt trận tổ quốc
Tòa án nhân dân
Ban Văn hóa – Xã hội
Ban Dân tộc
Ban Pháp chế
Ban Kinh tế – Ngân sách
Thường trực HĐND
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Cử tri
TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 10-2018
Tài liệu kỳ họp thứ 8
Nghị quyết
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp
Gợi ý thảo luận
Chương trình kỳ họp thứ 8
Ban Kinh tế – Ngân sách
Ban Pháp chế
Ban Dân tộc
Ban Văn hóa – Xã hội
Hội đồng nhân dân
Tờ trình
Báo cáo
Cử tri
Triệu tập kỳ họp
TÀI LIỆU PHIÊN HỌP GIẢI TRÌNH TT HĐND TỈNH
Tài liệu kỳ họp thứ 7
Đề cương BC kết quả kỳ họp
Chương trình kỳ họp thứ 7
Nghị quyết
Ban Dân tộc
Ban Pháp Chế
Ban Kinh tế – Ngân sách
Ban Văn hóa – Xã hội
Đề án – Tờ trình
Báo cáo
Triệu tập kỳ họp
Cử tri
Hội đồng nhân dân
Tài liệu kỳ họp thứ 6
Tài liệu kỳ họp thứ 5
Nghị quyết
Hội đồng nhân dân
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp
Chia tổ thảo luận
Ban Văn hóa – Xã hội
Ban Dân tộc
Ban Kinh tế – Ngân sách
Ban Pháp chế
Tổng hợp ý liến, kiến nghị cử tri
Chương trình kỳ họp thứ 5
Đề án, tờ trình
Báo cáo
Phiếu chất vấn
Tại liệu kỳ họp thứ 4
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp
Chia tổ thảo luận
Ban Pháp Chế
Ban Kinh tế – Ngân sách
Ban Dân tộc
Ban Văn hóa – Xã hội
Chương trình kỳ họp thứ 4
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri
Nghị quyết
Đề án, tờ trình
Báo cáo
Tài liệu kỳ họp thứ 3
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Báo cáo thẩm tra
Nghị quyết
Tờ trình
Tài liệu kỳ họp thứ 2
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Đề cương BC kết quả kỳ họp
Báo cáo thẩm tra
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Tài liệu kỳ họp thứ 1
Tờ trình
Báo cáo
Nghị quyết
Khóa XIIIKỳ họp thứ 16
Báo cáo thẩm tra
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Kỳ họp thứ 15
Nghị quyết
Tờ trình
Kỳ họp thứ 14
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Kỳ họp thứ 13
Nghị quyết
Tờ trình
Báo cáo
Kỳ họp thứ 12
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp thứ 11
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp thứ 10
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp thứ 9
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp thứ 8
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp thứ 7
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết
Kỳ họp thứ 6
Báo cáo
Tờ trình
Nghị quyết

Xem thêm: mẫu giấy a4 có dòng kẻ ngang đẹp violet

Giấy mời
GIẤY MỜI Dự Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Họp phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh
Giấy mời Dự phiên họp tháng 8/2018 (lần 2) của Thường trực HĐND tỉnh
Giấy mời Dự phiên họp tháng 8/2018 (lần 1) của Thường trực HĐND tỉnh
Lịch công tác
Chương trình công tác tháng 02-2021
Chương trình công tác tháng 01-2021
Chương trình công tác tháng 11-2020
Chương trình công tác tháng 10-2020
*
*
*
*
*
*
*
*
Liên kết website
*
Quốc Hội
*
Công báo Chính Phủ
Cổng thông tin điển tử Tỉnh
Báo Đại biểu nhân dân
chọn liên kếtTin tứcBáo điện tử Đảng CSVNĐài PT-TH tỉnh Điện Biên
Thống kê truy cập
Khách online : 9 Số truy cập : 3947883

Viết một bình luận