KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (CHÍNH QUY … – aao.hcmut.edu.vn

Tkb hcmut

Ngày: 25/09/2017

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (CHÍNH QUY) HK161 (Năm học 16-17/Học kỳ 1)

SV phải đăng ký môn học và có thời khóa biểu chính thức (ít nhất một môn học/học kỳ chính và có điểm trung bình học kỳ khác 0) trong mọi trường hợp để duy trì tình trạng sinh viên, nếu không thì sẽ bị tạm dừng.

SV xem quy chế tại trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy chế – quy định:

Quy chế học vụ và đào tạo >>

Quy định về các lớp và học kỳ trong năm học >>

SV xem các quy trình tại trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy trình

Quy trình Đăng ký môn học >>

Quy trình thanh toán học phí >>

Quy trình Khắc phục tình trạng không đủ điều kiện đăng ký môn học >>

Hướng dẫn tại BKwiki (wiki.hcmut.edu.vn): tìm cụm từ “Cách đăng ký môn học” hoặc “Phần mềm Đăng ký môn học” hoăc “BKPay”

Thực hiện đăng ký môn học tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học

Quy trình đăng ký môn học tóm tắt:

Xem thông báo Đăng ký môn học: Vào trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Đăng ký môn học >> chọn học kỳ tương ứng

Xem Chương trình đào tạo: Vào trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

Xem Kế hoạch giảng dạy: Vào trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Đăng ký môn học >> Kế hoạch giảng dạy của HK tương ứng >> chọn ngành tương ứng

Đọc thêm  loi tuyen the ket nap dang vien

Đăng ký kế hoạch học tập: Vào myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký kế hoạch tương ứng, SV đăng ký các môn cần học trong học kỳ kế để được xếp lớp trong TKB sơ bộ.

Đăng ký môn học: Vào myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng, SV có thể hiệu chỉnh, thêm môn, hủy môn, thay đổi nhóm lớp trong TKB sơ bộ.

Xem thời khóa biểu: Vào myBK >> Xem Thời khóa biểu SV, nhập mã số sinh viên để xem TKB chính thức.

Đăng ký môn học bổ sung: Vào myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng, SV có thể đăng ký bổ sung các môn học chưa đăng ký hoặc các môn học đã đăng ký nhưng chưa có TKB, kể cả LVTN/TTTN (nếu có mở).

Thanh toán học phí: Vào myBK >> BKPay (trước đó, cần nộp tiền vào tài khoản ngân hàng OCB cá nhân).

Các trường hợp không được đăng ký môn học:

SV nộp trễ học phí nhưng chưa nộp đơn trình bày lý do trễ hạn; SV chưa nộp học phí; SV vi phạm quy định của P.CTCT-SV (về sinh hoạt công dân, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, …). Xem thêm quy trình Khắc phục tình trạng không đủ điều kiện đăng ký môn học >>

HK 161 (Năm học 16-17/HK1) Đăng ký các môn học chính quy

Đọc thêm  Tải Bài Thu Hoạch Bdtx Module 6, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Modun 6

Gồm các Lớp chính quy; Lớp Bằng 2 ngày; Lớp Bằng 2 tối.

Các SV sau đây là diện Dự thính chuyển hệ (D2) và phải chọn Đợt đăng ký chuyển hệ :

– HV cao học, SV VLVH, ĐTTXa đăng ký lớp chính quy hoặc lớp bằng 2 tối

– SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ)

– SV B2 buổi tối đăng ký lớp B2 ban ngày và ngược lại.