Tìm hộ mik 5 câu hỏi trắc nghiệm (có 4 đáp án a b c d ý) để mik làm trò chơi về bài Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288), Trong đó:, 2 câu về phân 1. Nhà Nguyên xâm lượ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tranminhduc22

1.

Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?

   A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.

   B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.

   C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.

   D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.

2.

 Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

   A. Trả lại thư ngay.

   B. Vội vàng xin giảng hòa.

   C. Bắt giam sứ giả vào ngục.

   D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ

3.

: Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

   A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp.

   B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.

   C. Thiên Trường, Thăng Long.

   D. Bạch Đằng.

4.

Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên?

   A. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới.

   B. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đọc thêm  Bài Phát Biểu Họp Lớp Cực Hay Và Xúc Động, Lời Phát Biểu Họp Lớp

   C. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc.

   D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí giá trong nghệ thuật đánh giặc.

5.

 Câu nói “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai?

   A. Trần Quốc Toản.

   B. Trần Thủ Độ.

   C. Trần Quang Khải.

   D. Trần Quốc Tuấn.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dinhquocvanabc1

Câu 1: Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt theo mấy đường, nêu rõ?
A. 1 đường. Đường bộ
B. 1 đường. Đường biển 
C. 2 đường. Đường bộ và đường biển 
D. Tất cả các đáp án trên đều sai( vì chỗ này ko nghĩ ra nên điền đáp án thế nào, bạn được thì tự bổ sung nha)
 Câu 2: Ai là người chỉ huy chính của cuộc chiến?
A. Hốt Tất Liệt
B. Thoát Hoan 
C. Ô Mã Nhi
D. Vua Nguyên 
Câu 3: Ai là người chỉ huy của trận đánh Vân Đồn?

A. Trần Quốc Toản 
B Trần Hưng Đạo 

C. Trần Khánh Dư
D. Trần Cảnh 
Câu 4: Trận Bạch Đằng diễn ra vào năm nào?

A. 1288
B. 1287
C. 1286

D. 1285 
Câu 5: Ai là người chỉ huy của trận đánh trên sông Bạch Đằng?
A. Trần Quốc Tuấn 
B. Trần Khánh Dư
C. Nguyễn Trãi
D. Trần Thị Anh 
 Đây là một số câu hỏi do mình tự làm, bạn xem rồi chỉnh lại sao cho vừa ý nhé. 

Đọc thêm  Hướng Dẫn Sử Dụng Mendeley Desktop, Hướng Dẫn Sử Dụng Mendeley

Viết một bình luận