tìm hiểu về con đường Đức lựa chọn để thoát khỏi khủng hoảng

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenquynh4267949

 Là một con đường không đúng đắn, gây thiệt hại cho người người dân nước Đức, gây nguy hại cho các nước lân cận nước Đức – còn là một điềm báo trước cho một chiến tranh thế giới mới.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thienanvstanjiro3

Trả lời

Để giải quyết khủng hoảng kinh tế:

Con đường là xâm lược Châu Âu ⇒ Mở ra thế chiến 1 và 2 hay còn gọi là quân Phát xít

Đọc thêm  xây dựng đảng trong sạch vững mạnh trong giai đoạn hiện nay

Viết một bình luận