tiểu luận văn hóa doanh nghiệp

Đang xem: Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp

Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp: Khái niệm văn hóa doanh nghiệp, vai trò văn hóa doanh nghiệp, các dạng văn hóa doanh nghiệp, phân biệt văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây

Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp trình bày về khái niệm văn hóa doanh nghiệp, vai trò văn hóa doanh nghiệp, các dạng văn hóa doanh nghiệp, phân biệt văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

*

25p

*

idol_12

*

06-05-2014

*

1811

*

417

*

  Download

Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần FPT. Thực tiễn và kiến nghị

Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần FPT. Thực tiễn và kiến nghị giới thiệu văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần FPT. Thực tiễn văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần FPT. Kết quả hoạt động của FPT. Các kiến nghị cho văn hóa doanh nghiệp của FPT.

*

12p

*

idol_12

*

06-05-2014

*

683

*

160

*

  Download

Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp: Biểu hiện Văn hóa Doanh nghiệp của Tập đoàn FPT

Bài tiểu luận Biểu hiện Văn hóa Doanh nghiệp của Tập đoàn FPT trình bày nội dung qua 2 chương: Một số lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và Văn hóa doanh nghiệp FPT,…Mời các bạn cùng tham khảo.

*

43p

*

hrm2014

*

27-03-2018

*

393

*

73

*

  Download

Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp: Nghiên cứu Văn hóa Doanh nghiệp của Tập đoàn Mai Linh

Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 2 chương: Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Mai Linh,… Mời các bạn cùng tham khảo.

*

29p

*

hrm2014

*

29-03-2018

*

206

*

56

*

  Download

Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp: Phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Phở 24

Tiểu luận gồm 2 phần sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty Phở 24; văn hóa doanh nghiệp – tiếp thị văn hóa dân tộc ra thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

*

20p

*

trananh2212

*

01-10-2020

*

49

*

6

*

  Download

Tiểu luận Quản trị học: Văn hóa doanh nghiệp – yếu tố vàng cho sự thành công văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Tiểu luận Quản trị học: Văn hóa doanh nghiệp – yếu tố vàng cho sự thành công văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh trình bày tổng quan về văn hóa doanh nghiệp tài chính, khái niệm, vai trò của văn hóa doanh nghiệp và một số nét đặc trưng văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

*

26p

*

orange_12

*

05-06-2014

*

718

*

224

*

  Download

Bài tiểu luận này tập trung nghiên cứu tình hình thực tế xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Việt Nam, những vấn đề xung quanh việc xây dựng và hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di động khi chuyển sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di động.

*

32p

*

phapdaica92

*

02-12-2014

*

412

*

117

*

  Download

Bài tiểu luận với đề tài “Văn hóa Doanh Nghiệp – Thực Trạng và giải pháp” đề cập đến những nội dung như: Tìm hiểu về văn hóa, văn hóa doanh nghiệp; Các giải pháp xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam, ví dụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

*

63p

*

hrm2014

*

29-03-2018

*

260

*

58

*

  Download

Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp: Các cách thức xây dựng, vai trò của Triết lý kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Nội dung của bài tiểu luận trình bày 3 chương: Tổng quan về triết lý kinh doanh, Triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, Triết lý kinh doanh của VIETTEL TELECOM,… Mời các bạn cùng tham khảo.

*

52p

*

hrm2014

*

27-03-2018

*

155

*

34

*

  Download

Mục tiêu chuyên đề: Chuyên đề Văn hóa doanh nghiệp nhằm giúp bạn hiểu được “cơ bản” văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là gì, xác định tầm quan trọng của VHDN đối với Công ty, nắm được tư duy và phương pháp cốt lõi để có thể từng bước thay đổi được văn hóa cho bộ phận mình.

*

36p

*

tae_in

*

22-07-2010

*

2530

*

1204

*

  Download

Hợp tác kinh tế quốc tế mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho nền kinh tế toàn cầu chúng ta. Bên cạnh những nguồn vốn đầu tư mang vào nước khác, các doanh nhân còn mang theo cả những thứ vô hình khác, mà một trong những thứ đó chính là văn hóa dân tộc mà cụ thể là văn hóa kinh doanh. Những cú sốc văn hóa không phải là một từ ngữ xa lạ đối với người Việt Nam nữa. Chúng ta đang tiế hành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước., mà một trong những nguồn lực thúc…

*

16p

*

ng_thienkim

*

30-08-2010

*

899

*

484

*

  Download

Xem thêm: Tóm Tắt Chiến Dịch Điện Biên Phủ Trên Không Linebacker Ii @Góc Lịch Sử

Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp trình bày tổng quan văn hóa, khái niệm văn hóa doanh nghiệp, phân loại văn hoá, văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

*

17p

*

good_12

*

02-07-2014

*

1284

*

437

*

  Download

Luận văn thạc sĩ: Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên công ty cổ phần giấy Sài Gòn

Mục tiêu đề tài nhằm tìm hiểu và khám phá các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tác động đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên, để từ đó đề xuất và đưa ra các giải pháp cho các nhà quản trị của công ty cổ phần giấy Sài Gòn xây dựng văn hóa công ty ảnh hưởng tốt đến nhân viên và tăng thêm lòng trung thành của nhân viên với công ty.

*

79p

*

vudangquocanh

*

24-09-2014

*

765

*

354

*

  Download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone có mục tiêu nghiên cứu là nhận dạng, phân tích các yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp của Công ty Vinaphone; đánh giá văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Vinaphone; đưa ra một số giải pháp để xây dựng và hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Vinaphone. Mời các bạn cùng tham khảo.

*

27p

*

ngaymoibinhye

*

12-07-2014

*

665

*

307

*

  Download

Đề tài: Phân tích sự khác biệt giữa văn hóa doanh nghiệp phương Tây và văn hóa doanh nghiệp phương Đông

Đề tài: Phân tích sự khác biệt giữa văn hóa doanh nghiệp phương Tây và văn hóa doanh nghiệp phương Đông nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luậnvề văn hóa doanh nghiệp, phân tích sự giống và khác nhau giữa hai nền văn hóa doanh nghiệp phương Đông và phương Tây.

*

12p

*

rubic2cc

*

25-06-2012

*

1348

*

257

*

  Download

Văn hoá bao gồm tất cả những gì làm cho một dân tộc này khác với một dân tộc khác , từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng , phong tục , tập quán, lối sống và lao động.

*

38p

*

sirdittominhtam

*

11-04-2010

*

497

*

249

*

  Download

Tiểu luận Quản tị học: Văn hóa doanh nghiệp nhằm trình bày tổng quan về văn hóa doanh nghiệp, khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, tìm hiểu hay thay đổi văn hóa doanh nghiệp, thực trạng về văn hóa doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam.

*

46p

*

canon_12

*

31-03-2014

*

731

*

185

*

  Download

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp hiện nay rất tâm niệm và rất cố gắng, song các nhân viên, những cán bộ giỏi cứ lần lượt ra đi. Đây là tổn thất lớn của các doanh nghiệp….

*

17p

*

pvhopxt

*

27-05-2011

*

352

*

171

*

  Download

Có rất nhiều định nghĩa xung quanh khái niệm này. Mỗi nền văn hóa khác nhau có các định nghĩa khác nhau. Mỗi doanh nghiệp lại có một cách nhìn khác nhau về VHDN. Hiện có trên 300 định nghĩa khác nhau về VHDN. Có một vài cách định nghĩa VHDN như sau: Theo Georges de Saite Marie, chuyên gia Pháp v doanh nghi p v a và nh ề ệ ừ ỏ, “VHDN là tổng hợp các giá trị, các biểu tượng, huyền thoại, nghi thức, các điều cấm kị các quan điểm triết học, đạo đức tạo thành nền móng sâu xa của…

*

66p

*

pearlymy

*

23-07-2012

*

469

*

126

*

  Download

Tiểu luận Quản trị rủi ro: Văn hóa doanh nghiệp trong tập đoàn FPT bao gồm những nội dung về văn hóa doanh nghiệp, tập đoàn FPT, rủi ro về văn hóa của FPT, thực trạng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam kết luận & đề xuất. Mời các bạn tham khảo tiểu luận để nắm bắt nội dung chi tiết.

 

*

31p

*

hadimcodon

*

16-06-2015

*

395

*

122

*

  Download

Về chúng tôi Quy định bảo mật Thỏa thuận sử dụng Quy chế hoạt động

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline:0933030098

Email: support

Xem thêm: Tiểu Luận Đặc Điểm Giao Tiếp Của Người Việt Nam, Đề Tài Văn Hóa Giao Tiếp

*

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 bocdau.com. All rights reserved.

Viết một bình luận