(Doc) Tiểu Luận Phong Cách Lãnh Đạo Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Đang xem: Tiểu luận phong cách lãnh đạo

Nền kinh tế Việt Nam cũng đã đón nhận các doanh nhân nước ngoài vào đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam cũng từng bước tham gia vào thị trường quốc tế. Do đó tìm được phong cách lãnh đạo phù hợp với doanh nghiệp là một câu hỏi lớn đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Cùng tìm hiểu Một số bài học từ phong cách lãnh đạo của người Nhật để hiểu hơn về phong cách lãnh đạo người Nhật.

*

19p

*

next_12

*

16-04-2014

*

745

*

161

*

  Download

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích và làm rõ phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple để rút ra những đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của Steve Jobs, chỉ rõ nhưng thành công, tồn tại do phong cách lãnh đạo này tạo ra. Đồng thời, từ những phân tích đó, chúng ta đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện hơn phong cách lãnh đạo của Steve Jobs.

*

26p

*

hrm2014

*

30-11-2017

*

885

*

124

*

  Download

Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức

Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức nhằm trình bày về phong cách lãnh đạo trong tổ chức, mối quan hệ của phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức, sự ảnh hưởng, tác động ngược lại từ kết quả hoạt động đến các phong cách lãnh đạo.

*

15p

*

good_12

*

02-07-2014

*

838

*

264

*

  Download

Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo nhằm làm rõ bản chất công việc, các hoạt động của nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp và phân tích các phẩm chất, kỹ năng của nhà lãnh đạo cần có để có thể đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả và thành công.

*

21p

*

idol_12

*

28-04-2014

*

958

*

206

*

  Download

Tiểu luận hành vi tổ chức: Phong cách lãnh đạo nhằm trình bày về các nội dung chính như: phong cách lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện, có 3 phong cách lãnh đạo tiêu biểu đó là phong cách độc tài, phong cách dân chủ và phong cách tự do.

*

17p

*

good_12

*

02-07-2014

*

575

*

142

*

  Download

Chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác rùng mình như chúng tôi khi nhắc đến Hitler cũng như việc lựa chọn Hitler làm đại diện để phân tích cho phong cách lãnh đạo độc đoán,chuyên quyền. Tuy nhiên không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của con người này trong lịch sử đấu tranh của nhân loại. Xét qua một người không có sự giáo dục cao, theo Chủ Nghĩa Dân Tộc Đức, chỉ mang cấp bậc hạ sĩ trong Đệ nhất thế chiến, không có nhân thân tốt, không người đỡ…

*

31p

*

lux_12

*

17-06-2013

*

637

*

125

*

  Download

Tiểu luận: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến ý thức gắn kết của nhân viên đối với tổ chức

Đề tài Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến ý thức gắn kết của nhân viên đối với tổ chức trình bày cơ sở lý luận về phong cách lãnh đạo, ý thức gắn kết của nhân viên đối với tổ chức, phân tích nhân tố khám phá.

*

38p

*

idol_12

*

06-05-2014

*

385

*

108

*

  Download

Có nhiều cách tiếp cận, hay nói chính xác hơn là phong cách trong lãnh đạo và quản lý. Những phong cách này được hình thành dựa trên hệ thống những giả định và luận thuyết riêng. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một phong cách lãnh đạo/quản lý riêng dựa trên kết hợp các yếu tố bao gồm niềm tin, giá trị và những tiêu chuẩn cá nhân liên quan, ở cấp độ lớn hơn đó là những yếu tố về văn hóa doanh nghiệp và các chuẩn mực chung mà trên một hệ thống tổng thể chung…

*

5p

*

chocobyebye

*

12-07-2010

*

446

*

104

*

  Download

Phong cách lãnh đạo dân chủ: – Người quản lý biết phân chia quyền lực quản lý – Thuận lợi cho những người cấp dưới được phát huy sáng kiến, tham gia lập và thực hiện kế hoạch – Tạo ra bầu không khí tâm lý tích cực trong quá trình quản lý. Phong cách lãnh đạo tự do: – Cho phép các nhân viên được quyền ra quyết định – Sử dụng khi các nhân viên có khả năng phân tích tình huống và xác định những gì cần làm và làm như thế nào…

*

31p

*

lux_12

*

17-06-2013

*

415

*

63

*

  Download

Bài tiểu luận “Chức năng lãnh đạo” trình bày các khái niệm về lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo, cũng như các đặc trưng của phong cách lãnh đạo này.

*

38p

*

six_12

*

13-03-2014

*

603

*

56

*

  Download

Tiểu luận: Phong cách lãnh đạo độc đoán của tổng thống Iran Mouhamed Ahmadinejad

Iran tuy chỉ là một đất nước nhỏ với tiềm lực kinh tế lẫn chính trị không thực sự nổi bật nhưng lại đang gây được nhiều sự kiện xôn xao trên thế giới trong thời gian gần đây, một phần nào đó là vì ở nước đó có tổng thống Mouhamed Ahmadinejad. Một con người nổi tiếng được mệnh danh là vị tổng thống bảo thủ nhất trên thế giới, với phong cách lãnh đạo độc đoán cũng như chính sách đối ngoại cực kì cứng rắn đối với Mỹ, các nước phương Tây và các nước đồng minh….

*

24p

*

lux_12

*

17-06-2013

*

230

*

50

*

  Download

Xem thêm: Danh Sách Giám Đốc Các Doanh Nghiệp Tại Hà Nội & Tphcm, Data Hà Nội Thúc Đẩy Phát Triển Doanh Nghiệp

Tiểu luận Phân tích chính sách đối ngoại: Nhận thức của các nhà lãnh đạo tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và phong cách lãnh đạo

Qua Tiểu luận Phân tích chính sách đối ngoại: Nhận thức của các nhà lãnh đạo tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và phong cách lãnh đạo, thông qua nhân vật tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, người viết muốn đi sâu vào phân tích phong cách lãnh đạo độc đoán cùng với những ưu nhược điểm của nó. Từ đó có thể đưa ra hướng giải pháp phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm để áp dụng vào thực tế.

*

29p

*

ruan_sheng_huang91

*

19-05-2015

*

186

*

41

*

  Download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là kiểm định mối quan hệ giữa các phong cách lãnh đao và hiệu qua làm việc của cán bộ, giảng viên và nhân viên tai trường Đai học Ngoại ngữ – Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Xác định các phong cách lãnh đao: chuyển đổi, giao dịch, tự do. Đo lường mức độ tác động của các phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM. So sánh sự khác biệt về sự gắn kết với tổ chức theo các đặc điểm cá nhân.

*

0p

*

sensacoolfree

*

23-05-2019

*

79

*

34

*

  Download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Phong cách lãnh đạo của chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở nước ta hiện nay

Luận án nghiên cứu với mục tiêu nhằm chỉ ra các kiểu phong cách lãnh đạo phổ biến, hiệu quả phong cách lãnh đạo của chủ tịch UBND xã trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả phong cách lãnh đạo của chủ tịch UBND xã. Mời các bạn cùng tham khảo.

*

26p

*

khanhnie

*

04-01-2017

*

126

*

28

*

  Download

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong việc tiếp thu và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin về công tác cán bộ, trong đó có những luận điểm về phong cách lãnh đạo xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin (được gọi là phong cách Lêninnít) để xây dựng phong cách lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ nước ta.

*

7p

*

thicrom300610

*

03-04-2018

*

189

*

25

*

  Download

Tiểu luận: Phong cách phù hợp để giải quyết bất ổn – minh họa tại tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2003 – 2006

Chủ đề Phong cách phù hợp để giải quyết bất ổn – minh họa tại tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2003 – 2006 nhằm trình bày các nội dung chính: nêu cơ sở lý luận của phong cách lãnh đạo độc đoán và vận dụng phong cách lãnh đạo độc đoán vào quản trị doanh nghiệp. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2003 – 2006 (giai đoạn bất ổn và phục hồi sau đó), giải pháp để phong cách lãnh đạo độc đoán thành công trong một tổ chức đang bất ổn.

*

30p

*

canon_12

*

01-04-2014

*

78

*

19

*

  Download

Phong cách lãnh đạo dân chủ: – Người quản lý biết phân chia quyền lực quản lý – Thuận lợi cho những người cấp dưới được phát huy sáng kiến, tham gia lập và thực hiện kế hoạch – Tạo ra bầu không khí tâm lý tích cực trong quá trình quản lý. Phong cách lãnh đạo tự do: – Cho phép các nhân viên được quyền ra quyết định – Sử dụng khi các nhân viên có khả năng phân tích tình huống và xác định những gì cần làm và làm như thế nào…

*

27p

*

lux_12

*

17-06-2013

*

121

*

13

*

  Download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo trong các tổ chức xã hội dân sự

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu lí luận, thực trạng về những yếu tố ảnh hƣởng tới phong cách lãnh đạo trong các tổ chức xã hội dân sự; trên cơ sở đó đề xuất biện pháp tác động tâm lý -sư phạm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phong cách lãnh đạo phục vụ của các nhà lãnh đạo trong các tổ chức xã hội dân sự. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

*

24p

*

dangthingocthuy96

*

13-01-2017

*

97

*

13

*

  Download

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Quản trị nhân lực: Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo trao quyền, động lực bên trong và sự sáng tạo: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phát điện

Mục tiêu của luận án gồm: nghiên cứu về bản chất của động lực bên trong khi xét trên 02 khía cạnh thách thức và thưởng thức; nghiên cứu ảnh hưởng và mức độ tác động của 02 khía cạnh thách thức và thưởng thức với sự sáng tạo; nghiên cứu vai trò điều tiết của phong cách lãnh đạo trao quyền trong mối quan hệ giữa 02 khía cạnh này với sự sáng tạo;

*

0p

*

sohucninh321

*

09-07-2019

*

32

*

4

*

  Download

Tiểu luận: Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức

Tiểu luận “Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức” với nội dung chính là: Phong cách lãnh đạo trong tổ chức, mối quan hệ của phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức, sự ảnh hưởng, tác động ngược lại từ kết quả hoạt động đến các phong cách lãnh đạo

*

14p

*

hrm2014

*

30-11-2017

*

132

*

34

*

  Download

Về chúng tôi Quy định bảo mật Thỏa thuận sử dụng Quy chế hoạt động

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline:0933030098

Email: support

Xem thêm: sổ tay pharmacy

*

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 bocdau.com. All rights reserved.

Viết một bình luận