Tiểu Luận Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Bài Tiểu Luận Giáo Dục Quốc Phòng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.55 KB, 9 trang )

Đang xem: Tiểu luận giáo dục quốc phòng an ninh

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNTỔ QUỐC PHÒNG————————-THU HOẠCH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNGCHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐCVIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨAHọc viên: Lại Ngọc AnMã số sinh viên: 34.19.001Lớp: Truyền hình 34A1Hà Nội, tháng 09 năm 2017I. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc- Mục đích của chiến tranh nhân dânChiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình sử dụng tiềm lực của đấtnước, nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lậtđổ của kẻ thù đối với cách mạng nước ta.Nhằm mục đích : “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất,toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền vănhoá ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ; bảo vệsự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ; bảo vệ lợi íchquốc gia, dân tộc ; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền vănhoá ; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nướctheo định hướng xã hội chủ nghĩa”.- Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
+ Đối tượng tác chiến : Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động cóhành động phá hoại, xâm lược lật đổ cách mạng, hiện nay chúng thực hiệnchiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ởnước ta và sẵn sàng sử dụng lực lượng vũ trang hành động quân sự can thiệpkhi có thời cơ.+ âm mưu, thủ đoạn chủ yếu của kẻ thù khi xâm lược nước ta.Thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh, kết hợp tiến công quân sự từbên ngoài vào với hành động bạo loạn lật đổ từ bên trong ; đồng thời kết hợpvới các biện pháp phi vũ trang để lừa bịp dư luận.Lực lượng tham gia với quân đông, vũ khí trang bị hiện đại.Khi tiến công thường trong giai đoạn đầu sẽ bao vây, phong toả,sau sử dụng hoả lực đánh bất ngờ, ồ ạt. Giai đoạn thực hành thôn tính lãnhthổ có thể đồng thời hỗ trợ bạo loạn lật đổ ở bên trong của các lực lượng phảnđộng và sử dụng các biện pháp chính trị, ngoại giao để lừa bịp dư luận.Khi tiến hành chiến tranh xâm lược, địch có điểm mạnh, yếu sau :Mạnh :- Có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, kinh tế và tiềm lực khoahọc công nghệ.- Có thể cấu kết được với lực lượng phản động nội địa, thực hiệntrong đánh ra, ngoài đánh vào.Yếu :- Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn bị nhân loại phản đối.- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, chống xâm lược, chắc chắn sẽlàm cho chúng bị tổn thất nặng nề và đánh bại cuộc chiến tranhxâm lược của địch.- Địa hình thời tiết nước ta phức tạp khó khăn cho địch sử dụngphương tiện lực lượng.2.Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc
– Tính chất :+ Là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũtrang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ViệtNam.+ Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng, nhằm bảo vệ độclập tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổcủa đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dânvà mọi thành quả của cách mạng.+ Là cuộc chiến tranh mang tính hiện đại (hiện đại về vũ khí, trang bị, trithức và nghệ thuật quân sự).- Đặc điểm của chiến tranh nhân dân: Chiến tranh nhân dân Việt Nambảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới có những đặc điểm cơbản sau :+ Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta tiến hànhchiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nhằm góp phần thực hiện những mụctiêu lớn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.Do vậy, chúng ta có thể tập hợp, động viên và phát huy cao độ, đông đảođược sức mạnh của toàn dân cả nước, chung sức đánh giặc.+ Trong cuộc chiến tranh, nhân dân ta phải bảo vệ được độc lập thốngnhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, cuộc chiếntranh mang tính độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, dựa vào sức mình là chính,nhưng đồng thời cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của cả loàingười tiến bộ trên thế giới, tạo sức mạnh tổng hợp của quốc gia và quốc tế,dân tộc và thời đại để đánh thắng chiến tranh xâm lược kẻ của kẻ thù.+ Chiến tranh diễn ra khẩn trương, quyết liệt phức tạp ngay từ đầu vàtrong suốt quá trình chiến tranh. Tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta,địch sẽ thực hiện phương châm chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh.Quy mô chiến tranh có thể lớn và ác liệt ngay từ đầu. Kết hợp tiến công hỏa
lực với tiến công trên bộ, tiến công từ bên ngoài kết hợp với bạo loạn lật đổ ởbên trong và bao vây phong tỏa đường không, đường biển và đường bộ đểnhằm tới mục tiêu chiến lược trong thời gian ngắn+ Hình thái đất nước được chuẩn bị sẵn sàng, thế trận quốc phòng, anninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện để phát huysức mạnh tổng hợp chủ đọng đánh địch ngay từ ngày đầu và lâu dài.II. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc.Từ trong thực tiễn, Đảng ta nhận định : Trong một vài thập kỉ tới, ítcó khả năng xảy ra chiến tranh thế giới. Nhưng chiến tranh cục bộ. xung độtvũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệplật đổ còn xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Nếu đất nướcphải đối mặt với một cuộc chiến tranh xâm lược mới của kẻ thù, chúng ta cầnnắm vững một số quan điểm cơ bản của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảovệ Tổ quốc Việt Nam.1.Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũtrang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trangđịa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực- Vị trí : Đây là quan điểm cơ bản xuyên suốt, thể hiện tính nhân dân sâusắc trong chiến tranh. Khẳng định, đây là cuộc chiến tranh của dân, do dân vàvì dân với tinh thần đầy đủ nhất. Là điều kiện để phát huy cao nhất sức mạnhtổng hợp trong cuộc chiến tranh.- Nội dung thể hiện :+ Trong điều kiện mới, ta vẫn phải “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địchnhiều”, để đánh thắng những đội quân mạnh hơn ta gấp nhiều lần, Đảng takhông chỉ dựa vào lực lượng VT mà phải dựa vào sức mạnh của toàn dân+ Động viên toàn dân đánh giặc, chúng ta phải động viên và tổ chứcquần chúng cùng lực lượng vũ trang nhân dân trực tiếp chiến đấu và phục vụchiến đấu chống lại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Đánh giặc bằng mọi thứvũ khí có trong tay, bằng những cách đánh độc đáo, sáng tạo…Toàn dân đánh giặc phải có lực lượng nòng cốt là lực lượng vũ trang
nhân dân gồm ba thứ quân : dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và bộ đội chủlực. Dân quân tự vệ làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc ở cơ sở ;bộ đội địa “phương và dân quân tự vệ làm nòng cốt cho phong trào chiếntranh nhân dân ở địa phương. Bộ đội chủ lực cùng lực lượng vũ trang địaphương làm nòng cất cho toàn dân đánh giặc trên chiến trường cả nước.+ Tiến hành chiến tranh toàn dân, đó là truyền thống, đồng thời làquy luật giành thắng lợi trong chiến tranh của dân tộc ta chống những kẻ thùxâm lược lớn mạnh hơn ta nhiều lần. Tổ tiên ta đã tiến hành chiến tranh nhândân để đánh thắng các triều đại phong kiến phương Bắc xâm lược. cũng nhưdưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đếquốc Mĩ xâm lược. Ngày nay, chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thốngấy lên một trình độ mới phù hợp với điều kiện mới, thực hiện chiến tranhtoàn dân đánh thắng cuộc tiến công xâm lược của địch.- Biện pháp thực hiện :+ Tăng cường giáo dục quốc phòng cho mọi tầng lớp nhân dân: nhấtlà thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng.+ Không ngừng chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnhtoàn diện, đặc biệt là chất lượng chính trị.+ Không ngừng nghiên cứu nghệ thuật quân sự, nghiên cứu các cuộcchiến tranh gần đây ở trên thế giới để phát triển nghệ thuật quân sự lên mộtán cao mới. Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực PT vững chắc…2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranhquân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấutranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyếtđịnh để giành thắng lợi trong chiến tranh- Vị trí : Quan điểm trên có vai trò quan trọng, vừa mang tính chỉ đạo vàhướng dẫn hành động cụ thể để giành thắng lợi trong CT.- Nội dung :
+ Chiến tranh là một cuộc thử thách toàn diện đối với sức mạnh vậtchất tinh thần của quốc gia, nhưng chiến tranh của ta là một cuộc chiến tranhchính nghĩa, tự vệ, cách mạng. Để phát huy đến mức cao nhất sức mạnh củatoàn dân, đánh bại chiến tranh tổng lực của địch, chúng ta phải đánh địch trêntất cả các mặt trận : quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế văn hoá tư tưởng.Mỗi mặt trận đấu tranh đều có vị trí quan trọng của nó.+ Tất cả các mặt trận đấu tranh trên phải kết hợp chặt chẽ với nhau,hỗ trợ cho nhau và tạo điều kiện cho đấu tranh quân sự giành thắng lợi trênchiến trường và cùng với đấu tranh quân sự tạo nên sức mạnh tổng hợp lớngiành thắng lợi cho cuộc chiến tranh.+ Truyền thống và kinh nghiệm của cuộc chiến tranh giải phóng vàgiữ nước trong lịch sử ông cha ta cũng như dưới sự lãnh đạo của Đảng,chứng tỏ nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến toàn diện, đấu tranh vớiđịch trên nhiều mặt nhưng chủ yếu đã đánh địch và thắng địch trên mặt trậnquân sự, nhờ đó mà nhân dân ta đã giành được thắng lợi, giành và giữ nềnđộc lập dân tộc. Tình hình thế giới ngày nay diễn biến phức tạp và có nhữngthay đổi sâu sắc, đất nước đứng trước những thuận lợi mới và những tháchthức mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nỗ lực phấn đấu làmthất bại âm mưu và các mục tiêu chiến lược của địch, giành thắng lợi toàndiện cho chiến tranh.- Biện pháp:+ Đảng phải có đường lối chiến lược, sách lược đúng, tạo thế và lựccho mặt trận đấu tranh tạo nên sức mạnh, trước mắt đấu tranh làm thất bạichiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch. Động viên sứcmạnh của toàn dân tiến hành đấu tranh trên các mặt trận khi kẻ thù phát độngchiến tranh xâm lược.+ Phải vận dụng sáng tạo nhiều hình thức và biện pháp đấu tranhthích hợp trên từng mặt; đồng thời có nghệ thuật chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ
các mặt trận đấu tranh trong từng giai đoạn cũng như quá trình phát triểncủachiến tranh. Song, phải luôn quán triệt, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấythắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để kết thúc chiến tranh.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sứcđánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian củachiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt- Kẻ thù xâm lược nước ta là nước lớn, có quân đông, trang bị vũ khí, kỹthuật cao, có tiềm lực kinh tế quân sự mạnh hơn ta nhiều lần. Chúng dựa vàosức mạnh quân sự ưu thế áp đảo đối với ta để thực hiện “đánh nhanh, giảiquyết nhanh” theo học thuyết tác chiến “không – bộ – biển” nhằm đạt mụcđích chiến tranh xâm lược.- Vì vậy trước hết ta phải chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từngkhu vực đủ sức đánh được lâu dài, ra sức tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, chủđộng đối phó và giành thắng lợi trong thời gian ngắn cần thiết. Trên cơ sở đóta mới dồn sức để rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớmcàng tốt. Ta kiên quyết ngăn chặn địch không cho chúng mở rộng để thu hẹpkhông gian của chiến tranh. Mặt khác cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để thắngđịch trong điều kiện chiến tranh mở rộng.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, rasức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng tacàng đánh càng mạnh- Đây là một kinh nghiệm đồng thời là truyền thống chống giặc ngoạixâm trước kia cũng như cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Nếuchiến tranh xảy ra, chúng ta phải tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệTổ quốc, cuộc chiến đó sẽ diễn ra quyết liệt ngay từ đầu. Quy mô chiến tranh,thương vong về người, tiêu hao về vật chất kĩ thuật sẽ rất lớn, nhu cầu bảođảm cho chiến tranh và ổn định đời sống nhân dân đòi hỏi cao và khẩntrương. Muốn duy trì được sức mạnh để đánh thắng kẻ thù xâm lược, ta cần
phải có tiềm lực kinh tế quân sự nhất định bảo đảm cho tác chiến giành thắnglợi.- Vì vậy trong chiến tranh ta phải : vừa kháng chiến, vừa duy trì và đẩymạnh sản xuất bảo đảm nhu cầu vật chất kĩ thuật cho chiến tranh, ổn định đờisống nhân dân. Ta phải thực hành tiết kiệm trong xây dựng và trong chiếntranh, lấy của địch đánh địch, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta, khôngngừng tăng thêm tiềm lực của chiến tranh, càng đánh càng mạnh.5. Kểt hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trậttự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoạigây bạo loạn- Hiện nay kẻ địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạoloạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta. Nếu chiến tranh nổ ra, địch sẽtăng cường đánh phá ta bằng nhiều biện pháp : tiến hành chiến tranh tâm lýchiến tranh gián điệp, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, các tổ chức phản độngchống đối để kích động, chia rẽ, làm mất ổn định chính trị, gây rối loạn lật đổở hậu phương ta để phối hợp lực lượng tiến công từ ngoài vào.- Vì vậy, đi đôi với đấu tranh quân sự trên chiến trường, ta phải kịp thờitrấn áp mọi âm mưu và hành động phá hoại của địch ở hậu phương ta, bảođảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc hậuphương, giữ vững sự chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến càng đánhcàng mạnh, càng đánh càng thắng.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thầntự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ củanhân dân tiến bộ trên thế giới- Cuộc chiến tranh xâm lược của địch là tàn bạo và vô nhân đạo sẽ bị nhândân tiến bộ trên thế giới phản đối.- Đoàn kết mở rộng quan hệ tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộnghoà bình trên thế giới, kể cả nhân dân nước có quân xâm lược.
III. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc1. Tổ chức thê trận chiến tranh nhân dân.- Thế trận chiến tranh nhân dân là sự tổ chức bố trí lực lượng để tiến hànhchiến tranh và hoạt động tác chiến.- Thế trận chiến tranh bố trí rộng trên cả nước nhưng phải có trọng tâm,trọng điểm. Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, có khả năngđộc lập tác chiến. đồng thời phối hợp với bộ đội chủ lực và đơn vị bạn đánhđịch, liên tục dài ngày, liên kết thành thế trận làng nước.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân.- Lực lượng chiến tranh nhân dân là toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diệnlấy lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân làm nòng cốt.- Lực lượng toàn dân được tổ chức chặt chẽ thành lực lượng quần chúng rộngrãi và lực lượng quân sự- Lực lượng vũ trang nhân dân được xây dựng vững mạnh toàn diện, coitrọng cả số lượng và chất lượng, trong đó lấy chất lượng là chính, lấy xâydựng chính trị làm cơ sở.3. Phối hợp chặt chẽ chống quân địch tiến công từ bên ngoài vào và bạoloạn lật đổ từ bên trong- Kẻ thù xâm lược nước ta có thể sẽ sử dụng lực lượng tiến công từ bênngoài vào và bạo loạn lật đổ ở bên trong, đánh nhanh giải quyết nhanh, vì vậybuộc ta phải chủ động ngăn chặn ý đồ của chúng, không để kẻ địch cấu kếtvới nhau.- Trong quá trình chuẩn bị lực lượng vũ trang phải có kế hoạch, phươngán chiến đấu và được quán triệt tới mọi người, kết hợp giải quyết tốt các tìnhhuống chiến đấu diễn ra.KẾT LUẬNChiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ta vẫnphải “lấy ít đánh nhiều”,”lấy nhỏ đánh lớn”, chống lại kẻ thù xâm lược cótiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn ta nhiều lần. Con đường đi đến thắng lợicủa nhân dân ta vẫn phải tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện,
đánh địch bằn cả quân sự, chính trị, ngoại giao, …bằng lực lượng chính trị vàlực lương vũ trang, kết hợp lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động, đánh địchtrên mọi địa bàn, mọi địa hình của đất nước ta. Từ tính chất và đặc điểm củachiến tranh hiện nay, chú ng ta phải nắm vững và vận dụng sáng tạo nhữngquan điểm cơ bản của Đảng trong chiến tranh bảo vệ tổ Quốc, để xây dựngphát triển nghệ thuật quânsự Viêt Nam. Trước mắt mỗi sinh viên phải gắng sức học tập tốt, góp sứcmình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.IV.Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩaChiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ Tổ quốctrước sự xâm lược của kẻ thù. Dân tộc ta là một dân tộc phải chịu nhiều xiềng xíchxâm lược của các cường quốc hùng mạnh nhưng vẫn hiên ngang, quật cường, vữngchãi như chính tên gọi Việt Nam. Lý do đập tan được mọi cuộc xâm lược từ nhữngnước văn minh và hùng mạnh là vì dân tộc ta đã tổ chức được một mặt trân chiếntranh nhân dân để bảo vệ Tổ quốc. Đó là sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn thểdân tộc Việt Nam. Như Mác đã từng khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quầnchúng. Và cuộc cách mạng đó được tiến hành cũng vì lợi ích của đông đảo quầnchúng nhân dân, chính vì thế sự nghiệp ấy phải do nhân dân làm chủ. Nhà thơ TốHữu đã kịp ghi lại không khí sục sôi của toàn dân tộc chiến đấu, đồng chí đồnglòng để có thể đánh đuổi đế quốc thực dân trong Bài thơ Xuân 61: “Xuân hãy xemcuộc diễu binh hùng vĩ/Ba mươi mốt triệu dân/Tất cả hành quân, tất cả là chiến sĩ”Một dân tộc đã trải qua bao cuộc xâm lăng, đô hộ như Việt Nam để có thểđánh đuổi được các cường quốc lớn thì tinh thần đoàn kết dân tộc phải gắng kếthơn bao giờ hết. Như Nguyễn Trãi đã nói: “chở thuyền cũng là dân, mà lật thuyềncũng là dân” để khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong cáchmạng. Và sở dĩ cách mạng Việt Nam giành thắng lợi cũng vì chúng ta đã xây dựngđược thế trận lòng dân, tạo dựng được niềm tin cho nhân dân vào Đảng, vào khángchiến và vào chủ nghĩa xã hội . Quan trọng hơn cả, Việt Nam là một dân tộc anh

Xem thêm: (Pdf) Four Corners 3A – Four Corners 3 Student Book

hùng với tinh thần yêu nước luôn sôi sục: “giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh” ;“mỗi địa phương là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” để có thể chiếnđấu chống lại kẻ thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã phải nói về tinhthần yêu nước của nhân dân ta: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó làtruyền thống quý báu của dân ta. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lạisục sôi nó kết thành một làn sóng vĩ đại nhấn chìm hết lũ cướp nước và lũ bánnước…”. Chính vì sức mạnh ý chí, tinh thần, lòng yêu nước kết hợp với sự dẫn dắtsáng suốt của Đảng ta đã đưa đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn mà đỉnh cao làChiến dịch Hồ Chí Minh để non sông thu về một mối, chấm dứt 21 năm khángchiến chống Đế quốc Mỹ và hơn một trăm năm đấu tranh chống lại Đế quốc Thựcdân. Mở ra một trang sử mới vẻ vang cho dân tộc Việt Nam

*

BÀI THẢO LUẬN môn GIÁO dục QUỐC PHÒNG AN NINH 2 8 1 11

*

skkn DÙNG QUÂN cờ để GIẢNG dạy bài đội NGŨ đơn vị lớp 10 môn GIÁO dục QUỐC PHÒNG AN NINH 13 816 0

*

skkn một số KINH NGHIỆM QUẢN lý tổ CHUYÊN môn GÍAO dục QUỐC PHÒNG AN NINH 14 486 1

*

Tiểu luận môn Giáo dục quốc phòng, các phương tiện tiến công đường không 13 673 0

*

Bài tiểu luận môn Giáo dục quốc phòng Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 760 0

*

Vận dụng các kiến thức liên môn lịch sử địa lý và giáo dục công dân để giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh 6 883 7

*

SKKN một số KINH NGHIỆM QUẢN lý tổ CHUYÊN môn GÍAO dục QUỐC PHÒNG AN NINH 28 446 0

*

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN đổi mới phương pháp giảng dạy môn giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường THPT 23 434 0

*

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung nhận thức môn giáo dục quốc phòng an ninh ở trường THPT 19 360 0

Xem thêm: bài thu hoạch chính trị hè 2017 của giáo viên tiểu học

*

SKKN Giáo dục tình yêu biển, đảo cho học sinh trường THPT Gia Hội, thông qua bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh 37 551 0

Viết một bình luận