tiểu luận đường lối

Nhờ sự lãnh đạo và Đường lối cách mạng sáng suốt của Đảng đã giúp Việt Nam ta giành lại độc lập và bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước. Ngày nay, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản là môn học không thể thiếu trong khuôn khổ chương trình đào tạo của tất cả các trường Đại học và Cao đẳng tại Việt Nam. Tiểu luận Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam chính là bài kiểm tra mà các thầy cô thường dùng để kiểm tra kiến thức và khả năng nghiên cứu của sinh viên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những đề tài tiểu luận Đường lối cách mạng dễ làm và dễ đạt điểm cao nhé.  

Đôi nét về môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam là môn học giới thiệu về hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là bộ môn xây dựng cơ sở, phương pháp luận cho sinh viên có thể tìm hiểu các bộ môn khoa học chuyên ngành sau này tốt hơn.

*

Nội dung cơ bản của môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam gồm những phần chính sau:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975). Đường lối công nghiệp hóa và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị và đối ngoại. Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.

Bạn đang gặp khó khăn với bài tiểu luận Đường lối của mình: Bạn không có đủ thời gian? Bạn không biết cách chọn đề tài, triển khai nội dung bài luận? Hãy để dịch vụ viết tiểu luận thuê của Luận Văn 2S giúp bạn. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt nhất bài luận của bạn với chi phí tiết kiệm nhất trên thị trường. Chi tiết về dịch vụ viết thuê tiểu luận, XEM TẠI ĐÂY

Đề tài tiểu luận Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Đề tài tiểu luận Đường lối cách mạng sẽ được lựa chọn dựa trên cơ sở các nội dung kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập. Đồng thời là vận dụng linh hoạt những kiến thức ấy vào trong thực tiễn. Sau đây, Luận Văn 2S xin gửi đến bạn một số đề tài gợi ý giúp bạn dễ dàng tham khảo để làm tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam tốt hơn:

1/ Tìm hiểu Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thời kỳ 1946 – 1954.

2/ Phân tích chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

3/ Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

4/ Quá trình chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để thành lập Đảng cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1930 .

5/ Tìm hiểu Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam được Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thông qua vào tháng 2/1930.

6/ Những sáng tạo về đường lối của Đảng ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954).

7/ Giá trị lịch sử của phương châm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954).

8/ Phân tích sự vận dụng quan điểm của Đảng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới: Thực trạng và giải pháp.

Đang xem: Tiểu luận đường lối

Xem thêm: Phân Tích Trao Duyên 18 Câu Đầu Bài Trao Duyên Hay Nhất, Phân Tích 18 Câu Đầu Trong Đoạn Trích Trao Duyên

Xem thêm: bản tự kiểm tra đảng viên năm 2018

9/ Thực tiễn vận dụng tư tưởng của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

10/ Tìm hiểu quan điểm của Đảng về xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới.

11/ Những nội dung cơ bản trong lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954 – 1975).

12/ Các điều kiện cần và đủ cho việc thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới.

13/ Các đặc trưng cơ bản của mô hình Chính phủ kiến tạo phát triển.

14/ Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.

15/ Những thành tựu và hạn chế trong lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

16/ Tìm hiểu đường lối lãnh đạo của Đảng trong phát triển văn hóa truyền thống trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

17/ Tính tất yếu của việc chuyển đổi từ Nhà nước can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế sang Nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam.

18/ Những đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

19/ Đặc điểm của việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nước ta hiện nay.

20/ Những tác động tích cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đến thị trường tài chính, tiền tệ Việt Nam hiện nay.

21/ Những tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đến thị trường tài chính, tiền tệ Việt Nam hiện nay.

22/ Những thành tựu và hạn chế trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay.

23/ Chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

24/ Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nước ta hiện nay: Những khó khăn và giải pháp.

25/ Những hạn chế của quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới. Đề xuất các kiến nghị dưới góc độ chính sách.

Có thể bạn quan tâm

Danh sách 30 đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương chi tiết tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đề tài : Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

*

Đề cương tiểu luận môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Trên đây là những đề tài tiểu luận Đường lối cách mạng hay nhất. Hy vọng bạn sẽ tìm được ý tưởng để hoàn thành bài tiểu luận của mình một cách xuất sắc nhất. Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận