Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh Và Văn Hóa Doanh Nghiệp, Luận Văn Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh

Khi nhắc tới khái niệm “đạo đức kinh doanh”, người ta thường cho rằng, đó là mộtyếu tố rất trừu tượng hoặc không thực tế. Bản thân những người hoạt động kinh doanh cũngkhông hiểu rõ khái niệm này và không hiểu hết vai trò của yếu tố đạo đức trong kinh doanh.Họ chỉ coi đó là yếu tố “vị nhân” (dùng làm người) chứ không “vị lợi” (không sinh lợi).

Đang xem: Tiểu luận đạo đức kinh doanh

*

Tiểu luậnĐề tài: Đạo đức kinh doanh MỤC LỤCMục lục……………………………………………………………………………………… 1Lời nói đầu ………………………………………………………………………………… 21 – Đạo Đức Kinh Doanh …………………………………………………………………. 3 1.1 – Khái niệm Đạo Đức Kinh Doanh ………………………………………………………. 3 1.2 – Các nguyên tắc và chuẩn mực của Đạo Đức Kinh Doanh ………………………….. 5 1.2.1 – Tính trung thực …………………………………………………………………5 1.2.2 – Tôn trọng con người …………………………………………………………… 5 1.2.3 – Trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội ………………………………………… 5 1.2.4 – Bí mật và trung thành với các trách nhiệm đặc biệt……………………………. 5 1.3 – Phạm vi áp dụng của Đạo Đức Kinh Doanh………………………………………… 5 1.4 – Sự cần thiết của Đạo Đức Kinh Doanh ………………………………………………. 62 – Vai trò của Đạo Đức Kinh Doanh với Doanh Nghiệp………………………………. 7 2.1 – Đạo Đức Kinh Doanh góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh………. 7 2.2 – Đạo Đức Kinh Doanh góp phần vào chất lượng của Doanh Nghiệp…………………. 8 2.3 – Đạo Đức Kinh Doanh góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên…………… 9 1 2.4 – Đạo Đức Kinh Doanh góp phần làm hài lòng khách hàng ………………………… 10 2.5 – Đạo Đức Kinh Doanh góp phần tạo ra lợi nhuận cho Doanh Nghiệp ……………… 12 2.6 – Đạo Đức Kinh Doanh góp phần vững mạnh nền kinh tế Quốc Gia …………………. 13Kết luận …………………………………………………………………………………… 15Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………………….. 16 Khi nhắc tới khái niệm “đạo đức kinh doanh”, người ta thường cho rằng, đó là mộtyếu tố rất trừu tượng hoặc không thực tế. Bản thân những người hoạt động kinh doanh cũngkhông hiểu rõ khái niệm này và không hiểu hết vai trò của yếu tố đạo đức trong kinh doanh.Họ chỉ coi đó là yếu tố “vị nhân” (dùng làm người) chứ không “vị lợi” (không sinh lợi). Trong khi đó, đạo đức kinh doanh lại có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của doanhnghiệp. Từ thực tế, các nhà kinh tế đã chứng minh rằng lợi nhuận doanh nghiệp gắn liền vớiđạo đức, và mức độ tăng lợi nhuận gắn với mức độ tăng đạo đức. Vì vậy, khi không hiểu 2được vai trò của đạo đức kinh doanh, không có ý thức xây dựng đaọ đức kinh doanh trongdoanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ rất khó đi tới con đường thành công cao nhất. Hiểu rõ kháiniệm, vai trò và cách thức xây dựng đạo đức kinh doanh là vô cùng quan trọng với các doanhnghiệp. Chính vì điều này mà nhóm chúng em chọn đề tài: “Tại sao doanh nghiệp phải xâydựng Đạo Đức Kinh Doanh” để có thể hiểu rõ hơn về vấn để này. Trong quá trình làm bàitiểu luận này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự đóng góp ýkiến của thầy để cho bài tiểu luận của chúng em hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cám ơn! 1 – ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.1 – Khái niệm Đạo Đức Kinh Doanh. 3 Nghiên cứu về đạo đức là một truyền thống lâu đời trong xã hội loài người, bắtnguồn từ những niềm tin về tôn giáo, văn hóa và tư tưởng triết học. Đạo đức liên quan tớinhững cam kết về luân lý, trách nhiệm và công bằng xã hội. Đạo đức trong tiếng Anh làethics, từ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp ethiko và ethos, nghĩa là phong tục hoặc tập quán.Như Aristoteles đã nói, khái niệm trên bao gồm ý tưởng cả về tính chất và cách áp dụng. Vìvậy, đạo đức phản ánh tính cách của cá nhân và trong thời đại ngày nay thì có thể nói lên cảtính chất của một doanh nghiệp, vì doanh nghiệp chính là tập hợp của các cá nhân. Đạo đức kinh doanh là một khái niệm không cũ mà cũng không mới. Với tư cáchlà một khía cạnh luân lý trong hoạt động thương mại, đạo đức kinh doanh đã lâu đời nhưchính thương mại vậy. Trong bộ luật Hammurabi từ khoảng 1700 TCN, đã có quy định về giácả, thuế quan, cách thức hoạt động thương mại và cả hình phạt hà khắc cho những kẻ khôngtuân thủ. Đó có thể được coi là bằng chứng cho sự nỗ lực đầu tiên của xã hội loài người đểphân định ranh giới đạo đức cho các hoạt động kinh doanh. Trong tác phẩm “Politics” (ra đờivào khoảng năm 300 TCN), Aristoteles đã chỉ ra rõ ràng những mối liên hệ thương mại khibàn về quản lý gia đình. Giáo lý của cả đạo Do Thái và Thiên Chúa giáo, ví dụ như trongTalmud (năm 200 sau Công nguyên) và Mười điều răn (Exodus 20:2 – 17; Deuteronomy 5:6 -21), đều đã đưa ra những quy tắc đạo đức được áp dụng trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, với tư cách là một khái niệm mang tính hàn lâm, đạo đức kinh doanhcũng mới chỉ tồn tại được khoảng bốn chục năm trở lại đây. Nhà nghiên cứu đạo đức kinh 4doanh nổi tiếng Norman Bowie là người đầu tiên đã đưa ra khái niệm này trong một Hội nghịKhoa học vào năm 19741. Kể từ đó, đạo đức kinh doanh đã trở thành một chủ đề phổ biếntrong các cuộc tranh luận của các lãnh đạo trong giới kinh doanh, người lao động, các cổđông, người tiêu dùng cũng như các giáo sư đại học ở Mỹ, và từ đó lan ra toàn thế giới. Tuynhiên, không phải tất cả những nhà nghiên cứu, các tác giả và diễn giả đều có chung quanđiểm về đạo đức kinh doanh. Trước hết, giữa kinh doanh và đạo đức luôn có sự mâu thuẫn.Một mặt, xã hội luôn mong muốn các công ty tạo ra nhiều việc làm lương cao, nhưng mặtkhác, những công ty này lại mong muốn giảm bớt chi phí và nâng cao năng suất lao động.Người tiêu dùng luôn mong muốn mua hàng với giá thấp nhất còn các cơ sở thương mại lạimuốn có lãi suất cao nhất. Xã hội mong muốn giảm ô nhiễm môi trường, còn các công ty lạimuốn giảm tối đa chi phí phát sinh khi tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạtđộng sản xuất của họ. Chính từ đó đã nảy sinh xung đột không thể tránh khỏi trong quanniệm về đạo đức kinh doanh, do khác biệt về lợi ích của công ty với lợi ích của người laođộng, người tiêu dùng và toàn thể xã hội. Vì tất cả những điều đối lập nói trên là tất yếu nêncác nhà quản lý buộc phải làm sao để cân bằng lợi ích của công ty với lợi ích của các cổ đông(shareholders) và những người có quyền lợi liên quan (stakeholders), bao gồm nhân viên,khách hàng và toàn thể cộng đồng. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã đưa ra rất nhiều khái niệm về đạo đức kinhdoanh, trong đó khái niệm sau có thể được coi là đơn giản nhất: Đạo đức kinh doanh lànhững nguyên tắc được chấp nhận để phân định đúng sai, nhằm điều chỉnh hành vi củacác nhà kinh doanh. Định nghĩa này khá chung chung, vì thế cũng bỏ qua nhiều nhân tố quantrọng, ví dụ như: những loại hành vi nào những nguyên tắc đạo đức có thể điều chỉnh; Haynhững ai có thể được coi là “nhà kinh doanh” và hành vi của họ cần được điều chỉnh như thếnào? Ý thức được sự phức tạp của vấn đề, giáo sư Phillip V. Lewis từ trường Đại họcAbilene Christian, Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra và thu thập được 185 định nghĩa được đưa ratrong các sách giáo khoa và các bài nghiên cứu từ năm 1961 đến 1981 để tìm ra “đạo đức kinhdoanh” được định nghĩa ra sao trong các tài liệu nghiên cứuvà trong ý thức của các nhà kinhdoanh. Sau khi tìm ra những điểm chung của các khái niệm trên, ông tổng hợp lại và đưa rakhái niệm về đạo dức kinh doanh như sau: 5 “ Đạo đức kinh doanh là tất cả những quy tắc, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạođức hoặc luật lệ để cung cấp chỉ dẫn về hành vi ứng xử chuẩn mực và sự trung thực(của một tổ chức) trong những trường hợp nhất định”. 1.2 – Các nguyên tắc và chuẩn mực của Đạo Đức Kinh Doanh Hoạt động kinh doanh luôn gắn liền với lợi ích kinh tế, nên đạo đức kinh doanhcũng có những đặc trưng riêng của nó. Chẳng hạn, tính thực dụng, coi trọng hiệu quả kinh tếluôn là yêu cầu hàng đầu đặt ra đối với giới kinh doanh, thì đối với người khác đôi khi lại lànhững biểu hiện không tốt. Khi đánh giá đạo đức kinh doanh, người ta thường dựa vào cácnguyên tắc và chuẩn mực về: 1.2.1 – Tính trung thực: Không dùng các thủ đoạn gian dối, xảo trá để kiếm lời. Giữ lời hứa, giữ chữ tíntrong kinh doanh, nhất quán trong nói và làm. Trung thực trong chấp hành luật pháp của nhànước, không làm ăn phi pháp như trốn thuế, lậu thuế, không sản xuất và buôn bán những mặthàng quốc cấm. Thực hiện những dịch vụ có hại cho thuần phong mỹ tục, trung thực tronggiao tiếp với bạn hàng (giao dịch, đàm phán, kí kết) và người tiêu dùng: không làm hàng giả,khuyến mại giả, quảng cáo sai sự thật, sử dụng trái phép những nhãn hiệu nổi tiếng, vi phạmbản quyền, phá giá theo lối ăn cướp, trung thực ngay với bản than, không hối lộ, tham ô, thụtkét, khiếm công vi tự 1.2.2 – Tôn trọng con người: Đối với những người cộng sự và dưới quyền: tôn trọng phẩm giá, quyền lợichính đáng, tôn trọng hạnh phúc, tôn trọng tiềm năng phát triển của nhân viên, quan tâm đúngmức, tôn trọng quyền tự do và các quyền hạn hợp pháp khác. Đối với khách hàng: tôn trọng nhu cầu, sở thích và tâm lý khách hàng. Đối với đối thủ cạnh tranh: tôn trọng lợi ích của đối thủ. 1.2.3 – Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội. Tích cực góp phần giải quyết những vấn đề chung của xã hội, thúc đẩy xã hộiphát triển. 1.2.4 – Bí mật và trung thành với các trách nhiệm đặc biệt 6 1.3 – Phạm vi áp dụng của đạo đức kinh doanh. Đó là tất cả những thể chế xã hội, những tổ chức. những người liên quan, tácđộng đến hoạt động kinh doanh: Thể chế chính trị (XHCN). chính phủ, công đoàn, nhà cungứng, khách hàng, cổ đông, chủ doanh nghiệp, người làm công. . . 1.4 – Sự cần thiết của Đạo Đức Kinh Doanh: Đạo đức kinh doanh là rất cần thiết trong hoạt động kinh tế xã hội ngày nay. Các doanh nhân càng ý thức rõ ràng về phạm trù đạo đức cơ bản, phổ biến trongtruyền thống luân lý tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa như: sự phân biệt thiện và ác, lương tâm,nghĩa vụ, nhân đạo… Các doanh nhân còn cần tiếp thu đạo đức phát sinh trong xã hội mới nước ta, cácchẩun mực đạo đức mới để áp dụng vào kinh doanh như: tính trung thực, tính tập thể, yêu laođộng, yêu nước v.v… Các chuẩn mực đạo đức kinh doanh là cơ sở tình cảm và trí tuệ cụ thể địnhhướng trong các hoạch định và tổ chức kinh doanh để đảm bảo được sự phát triển kinh tế xãhội cho doanh nghiệp của mình. 2 – VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 7 Đạo đức kinh doanh chính là yếu tố góp phần tăng sự tin tưởng, thỏa mãn củakhách hàng, tăng sự tin tưởng, trung thành của nhân viên, điều chỉnh hành vi của doanh nhân,nâng cao hình ảnh doanh nghiệp và cao lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, muốn đạt đượcthành công bền vững, các doanh nghiệp phải xây dựng được nền tảng đạo đức kinh doanhcho doanh nghiệp mình. 2.1 – Đạo đức kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh Đạo đức kinh doanh bổ sung và kết hợp với pháp luật điều chỉnh các hành vi kinhdoanh theo khuôn khổ pháp luật và quỹ đạo của các chuẩn mực đạo đức xã hội. Không mộtpháp luật nào. dù hoàn thiện đến đâu chăng nữa cũng có thể là chuẩn mực cho mọi hành vicủa đạo đức kinh doanh. Nó không thể thay thế vai trò của đạo đức kinh doanh trong việckhuyến khích mọi người làm việc thiện, tác động vào lương tâm của doanh nhân. Bởi vìphạm vi ảnh hưởng của đạo đức rộng hơn pháp luật, nó bao quát mọi lĩnh vực của thế giớitinh thần, trong khi pháp luật chỉ điều chỉnh những hành vi liên quan đến chế độ nhà nước,chế độ xã hội… Mặt khác. pháp luật càng đầy đủ chặt chẽ và được thi hành nghiêm chỉnh thì đạođức càng được đề cao, càng hạn chế được sự kiếm lợi phi pháp, tham nhũng, buôn lậu, trốnthuế, gian lận thương mại… khi bị phát hiện sẽ bị pháp luật điều chỉnh, lúc này “hiện tượngkiện tụng buộc người ta phải cư xử có đạo đức”. Các mức độ bổ sung đạo đức và pháp luật được khái quát qua các “góc vuông” xácđịnh tính chất đạo đức và pháp lý của hành vi. Sự tồn vong của doanh nghiệp không chỉ dochất lượng của bản thân các sản phẩm – dịch vụ cung ứng mà còn chủ yếu do phong cáchkinh doanh của doanh nghiệp. Hành vi kinh doanh thể hiện tư cách của doanh nghiệp, vàchinh tư cách ấy tác động trực tiếp đến sự thành bại của tổ chức. Đạo đức kinh doanh, trongchiều hường ấy, trở thành một nhân tố chiến lược trong việc phát triển doanh nghiệp. Chẳngphải vô cớ mà khoảng 15 năm nay một ngạn ngữ ấn Độ được lưu truyền trong giới doanhnghiệp ở các nước phát triển: “gieo tư tưởng gặt hành vi, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thóiquen gặt tư cách, gieo tư cách gặt số phận” 2.2 – Đạo đức kinh doanh góp phần vào chất lượng của doanh nghiệp 8 Phần thưởng cho một công ty có quan tâm đến đạo đức là được các nhân viên,khách hàng và công luận công nhận là có đạo đức. Phần thưởng cho trách nhiệm đạo đức vàtrách nhiệm xã hội trong các quyết tình kinh doanh bao gồm hiệu quả trong các hoạt độnghàng ngày tăng cao, sự tận tâm của các nhân viên, chất lượng sản phẩm được cải thiện, đưara quyết ánh đúng đắn hơn. sự trung thành của khách hàng và lợi ích về kinh tế lớn hơn. Cáctổ chức phát triển được một môi trường trung thực và công bằng sẽ gây dựng được nguồnlực đáng quý có thể mở rộng cánh cửa dẫn đến thành công. Các tổ chức được xem là có đạo đức thường có nền tảng là các khách hàng trungthành cũng như đội ngũ nhân viên vững mạnh, bởi luôn tin tưởng và phụ thuộc lẫn nhau trongmối quan hệ. Nếu các nhân viên hài lòng thì khách hàng sẽ hài lòng; và nếu khách hàng hàilòng thì các nhà đầu tư sẽ hài long. Các khách hàng có xu hường thích mua hàng của các côngty liêm chính hơn. đặc biệt là khi giá cả của công ty đó cũng bằng với giá của các công ty đốithủ. Khi các nhân viên cho rằng tổ chức của mình có một môi trường đạo đức, họ sẽ tận tâmhơn và hài lòng với công việc của mình hơn. Các công ty cung ứng thường muốn làm ăn lâudài với các công ty mà họ tin tưởng để qua hợp tác họ có thể xoá bỏ được sự không hiệu quả,các chi phí và những nguy cơ để có thể làm hài lòng khách hàng. Các nhà đầu tư cũng rất quantâm đến vấn đề đạo đức, trách nhiệm xã hội và uy tín của các công ty mà họ đầu tư và cáccông ty quản lí tài sản có thể giúp các nhà đầu tư mua cổ phiếu của các công ty có đạo đức.Các nhà đầu tư nhận ra rằng, một môi trường đạo đức là nền tảng cho sự hiệu quả. năngsuất và lợi nhuận. Mặt khác. các nhà đầu tư cũng biết rằng các hình phạt hay công luận tiêucực cũng có thể làm giảm giá cổ phiếu, giảm sự trung thành của khách hàng và đe doạ hìnhảnh lâu dài của công ty. Các vấn đề về pháp lí và công luận tiêu cực có những tác động rấtxấu tới sự thành công của bất cứ một công ty nào. Sự lãnh đạo cũng có thể mang lại các giátrị tổ chức và mạng lười xã hội ủng hộ các hành vi đạo đức. Các nhà lãnh đạo nhận thứcđược bản chất của mối quan hệ trong kinh doanh, những vấn đề và mâu thuẫn tiềm ẩn, tìmra biện pháp quản lý khắc phục những trở ngại có thể dẫn đến bất đồng, tạo dựng bầukhông khí làm việc thuận lợi cho mọi người hoà đồng, tìm ra được một hường chung tạo rasức mạnh tổng hợp của sự đồng thuận, đóng góp cho sự phát triển của tổ chức. Sự lãnh đạo chú trọng vào việc xây dựng các giá trị đạo đức tổ chức vững mạnhcho các nhân viên sẽ tạo ra sự đồng thuận về chuẩn tắc đạo đức và đặc điểm của những mốiquan hệ chung. Các lãnh đạo ở địa vị có trong tổ chức đóng một vai trò chủ chốt trong việc 9truyền bá các tiêu chuẩn đạo đức. các chuẩn tắc và quy lính đạo đức nghề nghiệp. Sự cẩnthiết có sự lãnh đạo có đạo đức để cung cấp cơ cấu cho các giá trị của tổ chức và những ngăncản đối với các hành vi vô đạo đức đã được làm rõ trong nghiên cứu nước. Các nhà lãnh đạo có thể cung cấp cơ cấu này bằng cách thiết lập các chương trìnhđào tạo đạo đức chính thức và không chính thức, cũng như các hướng dẫn khác, giúp các nhânviên phải lưu tâm đến khía cạnh đạo đức trong quá trình đưa ra quyết định của mình. Nhậnthức của các nhân viên về công ty của mình là có một môi trường đạo đức sẽ mang lại nhữngkết quả tết đẹp trong hoạt động của tổ chức.

Đọc thêm  Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 10 Unit 9 10 11, Unit 9 10 11 English 10

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Code Asm Trong Proteus Cho 8051, Lập Trình & Mô Phỏng Trên Proteus Cho 8051

Xem thêm: Đáp Án 670 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9, 670 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9

Xét về khía cạnh năng suất và làm việc theo nhóm, các nhân viên trong các phòngban khác nhau cũng như giữa các phòng ban cần thiết có chung một cái nhìn về sự tin tưởng.Mức độ tin tưởng cao hơn có ảnh hưởng lớn nhất lên các mối quan hệ trong nội bộ các phòngban hay các nhóm làm việc. Sự tin tưởng cũng là một nhân tố quan trọng trong các mối quanhệ giữa các phòng ban trong tổ chức. Bởi vậy, các chương trình tạo ra một môi trường laođộng có lòng tin sẽ làm cho các nhân viên sẵn sàng hành động theo các quyết định và hànhđộng của các đồng nghiệp. → Trong một môi trường làm việc như thế này, các nhân viên có thể mong muốnđược các đồng nghiệp và cấp trên đối xử với mình với một sự tôn trọng và quan tâm sâu sắc.Các mối quan hệ có lòng tin trong một tổ chức giữa các giám đốc và cấp dưới của họ và banquản lí cấp cao góp phần vào hiệu quả của quá trình đưa quyết định. → Hầu hết các công ty đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới đều chú trọng vàophương pháp làm việc theo nhóm, quan tâm nhiều đến khách hàng, đề cao việc đổi xử côngbằng với nhân viên, và thưởng cho các thành lích tốt. 2.3 – Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên Sự tận tâm của nhân viên xuất phát từ việc các nhân viên tin rằng tương lai củahọ gắn liền với tương lai của doanh nghiệp và chính vì thế họ sẵn sàng hy sinh cá nhân vì tổchức của mình. Doanh nghiệp càng quan tâm đến nhân viên bao nhiêu thì các nhân viên càngtận tâm với doanh nghiệp bấy nhiêu. Các vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát triển của mộtmôi trường đạo đức cho nhân viên bao gồm: một môi trường lao động an toàn, thù lao thíchđáng, và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm được ghi trong hợp đồng với tất cả các nhân viên. 10 Các chương trình cải thiện môi trường đạo đức có thể là chương trình “gia tỉnh vàcông việc” hoặc chia/bán cổ phần cho nhân viên. Các hoạt động từ thiện hoặc trợ giúp cộngđồng không chỉ tạo ra suy nghĩ tích cực của chính nhân viên về bản thân họ và doanh nghiệpmà còn tạo ra sự trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp. Sự cam kết làm các điềuthiện và tôn trọng nhân viên thường tăng sự trung thành của nhân viên đối với tổ chức và sựủng hộ của họ với các mục tiêu của tổ chức. Các nhân viên sẽ dành hầu hết thời gian của họtại nơi làm việc chứ không chạy ì. “chỉ làm cho xong công việc mà không có nhiệt huyềnhoặc làm việc “qua ngày đoạn tháng”, không tận tâm đối với những mục tiêu đề ra của tổchức bởi vì họ cảm thấy mình không được đối xử công bằng. Môi trường đạo đức của tổ chức rất quan trọng đối với các nhân viên. Đa số nhânviên tin rằng: hình ảnh của một công ty đối với cộng đồng là vô cùng quan trọng, các nhânviên thấy công ty của mình tham gia tích cực vào các công tác cộng đồng sẽ cảm thấy trungthành hơn với cấp trên và cảm thấy tích cực về bản thân họ. Khi các nhân viên cảm thấy môitrường đạo đức trong tổ chức có tiến bộ, họ sẽ tận tâm hơn để đạt được các tiêu chuẩn đạođức cao trong các hoạt động hàng ngày. Các nhân viên sẵn lòng thảo luận các vấn đề đạo đứcvà ủng hộ các ý kiến nâng cao chất lượng trong công ty nếu công ty đó cam kết sẽ thực hiệncác quy định đạo đức. Thực chất. những người được làm việc trong một môi trường đạo đứctin rằng họ sẽ phải tôn trọng tất cả các đối tác kinh doanh của mình, không kể những đối tácấy ở bên trong hay bên ngoài công ty. Họ cần phải cung cấp những giá trị tốt nhất có thể chotất cả các khách hàng và các cổ đông. Cam kết của nhân viên đối với chất lượng của công ty có tác động tích cực đến vịthế cạnh tranh của công ty nên một môi trường làm việc có đạo đức có tác dụng tích cực đếncác điểm mấu chốt về tài chính. Bởi chất lượng những dịch vụ phục vụ khách hàng tác độngđến sự hài lòng của khách hàng, nên những cải thiện trong các dịch vụ phục vụ khách hàngcũng sẽ có tác động trực tiếp lên hình ảnh của công ty, cũng như khả năng thu hút các kháchhàng mới của công ty. 2.4 – Đạo đức kinh doanh góp phần làm hài lòng khách hàng Các nghiên cứu và kinh nghiệm hiện thời của nhiều quốc gia cho thấy mối quanhệ chặt chẽ giữa hành vi có đạo đức và sự hài lòng của khách hàng. Các hành vi vô đạo đứccó thể làm giảm lòng trung thành của khách hàng và khách hàng sẽ chuyển sang mua hàng của 11các thương hiệu khác. Ngược lại hành vi đạo đức có thể lôi cuốn khách hàng đến với sảnphẩm của công ty. Các khách hang thích mua sản phẩm của các công ty có danh tiếng tốt,quan tâm đến khách hàng và xã hội. Khách hàng nói rằng họ ưu tiên những thương hiệu nàolàm điều thiện nếu giá cả và chất lượng các thương hiệu như nhau. Các công ty có đạo đứcluôn đối xử với khách hàng công bằng và liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm cũng nhưcung cấp cho khách hàng các thông tin dễ tiếp cận và dễ hiểu, sẽ có lợi thế cạnh tranh tốthơn và dành được nhiều lợi nhuận hơn. Điểm mấu chốt ở đây là chi phí để phát triển mộtmôi trường đạo đức có thể có một phần thưởng là sự trung thành của khách hàng ngày càngtăng. Đối với các doanh nghiệp thành công nhất, thu được những lợi nhuận lâu dài thìviệc phát triển mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng nhau với khách hàng là chìakhoá mở cánh cửa thành công. Bằng việc chú trọng vào sự hài lòng của khách hàng, doanhnghiệp đó tiếp tục làm cho sự phụ thuộc của khách hàng vào công ty ngày càng sâu sắc hơn,và khi niềm tin của khách hàng tăng lên thì doanh nghiệp ấy sẽ có tầm hiểu biết sâu hơn vềviệc làm thế nào phục vụ khách hàng để phát triển mối quan hệ đó. Các doanh nghiệp thànhcông mang lại cho khách hàng các cơ hội góp ý kiến phản hồi, cho phép khách hàng đượctham gia vào quá trình giải quyết các rắc rối. Một khách hàng cảm thấy vừa lòng sẽ quay lạinhưng một khách hàng không vừa ý sẽ nói cho 10 người khác về việc họ không hài lòng vớimột công ty nào đó và bảo bạn bè họ tẩy chay công ty đó. Các khách hàng là đối tượng dễ bịtổn thương nhất vì việc khai thác và hoạt động của các công ty không tôn trọng các quyềncủa con người. Sự công bằng trong dịch vụ là quan điểm của khách hàng về mức độ côngbằng trong hành vi của một công ty. Bởi vậy. khi nghe được thông tin tăng giá dịch vụ thêmvà không bảo hành thì các khách hàng sẽ phản ứng tiêu cực đối với sự bất công này. Phảnứng của khách hàng đối với sự bất công – ví dụ như phàn nàn hoặc từ chối không mua bán vớidoanh nghiệp đó nữa – có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu trừng phạt và mong muốn hạn chếsự bất công trong tương lai. Nếu khách hàng phải mua một mặt hàng đắt hơn hẳn thì cảmgiác không công bằng sẽ tăng lên và có thể bùng nổ thành một sự giận dữ. Một môi trường đạo đức vững mạnh thường chú trọng vào các giá trị cốt lõi đặtcác lợi ích của khách hàng lên trên hết. Đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết không có nghĩalà phớt lờ lợi ích của nhân viên, các nhà đầu tư, và cộng đồng địa phương. Tuy nhiên. mộtmôi trường đạo đức chú trọng đến khách hàng sẽ kết hợp được những lợi ích của tất cả các 12cổ đông trong các quyết định và hoạt động. Những nhân viên được làm việc trong môi trườngđạo đức sẽ ủng hộ và đóng góp vào sự hiểu biết về các yêu cầu và mối quan tâm của kháchhàng. Các hành động đạo đức hường tới khách hàng xây dựng được vị thế cạnh tranh vữngmạnh có,tác dụng tích cực đến thành tích của doanh nghiệp và công tác đổi mới sản phẩm. 2.5 – Đạo đức kinh doanh góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp Theo một nghiên cứu tiến hành với 500 lập đoàn lớn nhất ở Mỹ thì những doanhnghiệp cam kết thực hiện các hành vi đạo đức và chú trọng đến việc tuân thủ các quy địnhđạo đức nghề nghiệp thường đạt được thành công lớn về mặt tài chính. Sự quan tâm đến đạođức đang trở thành một bộ phận trong các kế hoạch chiến lược của các doanh nghiệp. đâykhông còn là một chương trình do các chính phủ yêu cầu mà đạo đức đang dần trở thành mộtvấn đề quản lý trong nỗ lực để dành lợi thế cạnh tranh. Trách nhiệm công dân của một doanh nghiệp gần đây cũng được đề cập nhiều cóliên hệ tích cực đến lãi đầu tư, tài sản và mức tăng doanh thu. Trách nhiệm công dân củadoanh nghiệp là đóng góp của một doanh nghiệp cho xã hội bằng hoạt động kinh doanh chínhcủa mình. đầu tư xã hội, các chương trình mang tính nhân văn và sự cam kết của doanhnghiệp vào chính sách công, là cách mà doanh nghiệp đó quản lý các mối quan hệ kinh tế. xãhội, môi trường là cách mà doanh nghiệp cam kết với các bên liên đới có tác động đến thànhcông dài hạn của doanh nghiệp đó. Một doanh nghiệp không thể trở thành một công dân tốt, không thể nuôi dưỡng vàphát triển một môi trường tổ chức có đạo đức nếu kinh doanh không có lợi nhuận. Các doanhnghiệp có nguồn lực lớn hơn. thường có phương tiện để thực thi trách nhiệm công dân củamình cùng với việc phục vụ khách hàng, tăng giá tư nhân viên, thiết lập lòng tin với cộngđồng. Nhiều nghiên cứu đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa trách nhiệm công dân.với thànhtích công dân. Các doanh nghiệp tham gia các hoạt động sai trái thường phải chịu sự giảm lãitrên tài sản hơn là các doanh nghiệp không phạm lỗi. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tácđộng tiêu cực lên doanh thu không xuất hiện trước năm thứ ba từ sau khi doanh nghiệp viphạm lỗi. Hai Giáo sư John Kotter và James Heskeu ở Trường Đào tạo quản lý kinh doanhthuộc Harvard. tác giả cuốn sách ” Văn hóa công ty và chỉ số hoạt động hữu ích”, đã phân tíchnhững kết quả khác nhau ở các công ty với những truyền thống đạo đức khác nhau. Công 13trình nghiên cứu của họ cho thấy. trong vòng 11 năm, những công ty “đạo đức cao” đã nângđược thu nhập của mình lên tới 682% (trong khi những công ty đối thủ thường thường bậctrung về chuẩn mực đạo đức chỉ đạt được 36%). Giá trị cổ phiếu của những công ty đạo đứccao” trên thị trường chứng khoán tăng tới 901% (còn ở các đối thủ “kém tắm” hơn. chỉ số nàychỉ là 74%). Lãi ròng của các công ty “đạo đức cao” ở Mỹ trong 11 năm đã tăng tới 756%(1%). Như vậy, đầu tư vào cơ sở hạ tầng đạo đức trong tổ chức sẽ mang lại cơ sở chotất cả các hoạt động kinh doanh quan trọng của tổ chức cần thiết để thành công. Có nhiềuminh chứng cho thấy. việc phát triển các chương trình đạo đức có mang lại những lợi thếkinh tế. Mặc dù các hành vi đạo đức trong một tổ chức là rất quan trọng xét theo quan điểmxã hội và quan điểm cá nhân. Những khía cạnh kinh tế cũng là một nhân tố quan trọng khôngkém. Một trong những khó khăn trong việc dành được sự ủng hộ cho các ý tường đạo đứctrong tổ chức là chi phí cho các chương trình đạo đức không chỉ tốn kém mà còn chẳng manglại lợi lộc gì cho tổ chức. Chỉ mình đạo đức không thôi sẽ không thể mang lại những thànhcông về tài chính nhưng đạo đức sẽ giúp hình thành và phát triển bền vững văn hóa tổ chứcphục vụ cho tất cả các cổ động. 2.6 – Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tề quốc gia Một câu hỏi quan trọng và thường được nêu ra là liệu hành động đạo đức trongkinh doanh có tác động đến kinh tế của một quốc gia hay không. Các nhà kinh tế học thườngđặt câu hỏi tại sao một số nền kinh tế thị trường mang lại năng suất cao. công dân có mứcsống cao, trong khi đó các nền kinh tế khác lại không như thế. Các thể chế xã hội, đặc biệt làcác thể chế thúc đẩy tính trung thực, là yếu tố vô cùng quan trọng để phát triển sự phồn vinhvề kinh tế của một xã hội. Các nước phát triển ngày càng trở nên giàu có hơn vì có một hệthống các thể chế, bao gồm đạo đức kinh doanh, để khuyến khích năng suất. Trong khi đó. tạicác nước đang phát triển, cơ hội phát triển kinh tế và xã hội bị hạn chế bởi độc quyền, thamnhũng. hạn chế tiến bộ cá nhân cũng như phúc lợi xã hội. Niềm tin là cái mà các cá nhân xác định. có cảm giác chia sẻ với những người kháctrong xã hội. ở mức độ hẹp nhất của niềm tin trong xã hội là lòng tin vào chính mình, rộnghơn nữa là thành viên trong gia tỉnh và họ hàng. Các quốc gia có các thể chế dựa vào niềm tinsẽ phát triển môi trường năng suất cao vì có một hệ thống đạo đức giúp giảm thiếu các chi 14phí giao dịch, làm cạnh tranh trở nên hiệu quả hơn. Trong hệ thống dựa vào thị trường cóniềm tin lớn như Nhật Bản, Anh Quốc. Canada, Hoa Kỳ. Thuỵ Điển. các doanh nghiệp có thểthành công và phát triển nhờ có một tinh thần hợp tác và niềm tin. Chúng ta tiến hành so sánh tỷ lệ tham nhũng trong các thể chế xã hội khác nhưNigêria và Nga có tỷ lệ tham nhũng cao trong khi đó Canada và Đức có tỷ lệ tham nhũng thấp.Ta có thể thấy được điểm khác biệt chính giữa các cấp độ về sự vững mạnh và ổn định kinhtế của các nước này chính là vấn đề đạo đức. Điểm khác biệt giữa sự vững mạnh và ổn địnhvề kinh tế của các nước này cho ta một minh chứng là đạo đức đóng một vai trò chủ chốttrong công cuộc phát triển kinh tế Tấn hành kinh doanh theo một cách có đạo đức và có tráchnhiệm tạo ra niềm tin và dẫn tới các mối quan hệ giúp tăng cường năng suất và đổi mới. 15 KẾT LUẬN Tóm lại, chúng ta có thể thấy vai trò quan trọng của đạo đức kinh doanh đối với các cánhân. đối với doanh nghiệp và đối với xã hội và sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia nóichung. Các cổ đông muốn đầu tư vào các doanh nghiệp có chương trình đạo đức hiệu quả,quan tâm đến xã hội và có danh tiếng tốt. Các nhân viên thích làm việc trong một công ty màhọ có thể tin tưởng được và khách hàng đánh giá cao về tính liêm chính trong các mối quan hệkinh doanh. Môi trường đạo đức của tổ chức vững mạnh sẽ đem lại niềm tin cho khách hàngvà nhân viên. sự tận tâm của nhân viên và sự hài lòng của khách hàng, mang lại lợi nhuận chodoanh nghiệp. Tư cách công dân của doanh nghiệp cũng có mối quan hệ tích cực với lợinhuận mang lại của các khoản đầu tư. tài sản và tăng doanh thu của doanh nghiệp. Đạo đứccòn đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và thịnh vượng của một quốc gia. Đạo đức kinhdoanh nên được tập thể quan tâm trong khi lập kế hoạch chiến lược như các lĩnh vực kinhdoanh khác, như sản xuất.tài chính, đào tạo nhân viên, và các mối quan hệ với khách hàng. Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng được một chương trình đạo đức hiệu quả đảm bảotất cả các nhân viên đều hiểu và tuân thủ theo các nguyên tắc đạo đức kinh doanh đưa ra.Doanh nghiệp hướng dẫn mọi thành viên thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánhgiá chương trình đạo đức, và không ngừng hoàn thiện chương trình đạo đức. Xây dựng vàphát triển đạo đức trong doanh nghiệp là cả một quá trình, đòi hỏi sự tận tâm của mọi thànhviên trong doanh nghiệ 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO1 – Vấn đề đạo đức trong kinh doanh (trong sách kinh tế học intenet NXB trẻ 2001).2 – Môi trường kinh doanh và đạo đức kinh doanh NXB giáo dục – HN 1997.3 – Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp – Nhà xuất bản Lao Động xã hội – Luật giaPhạm Quốc Toản 17

Đọc thêm  Hướng dẫn cách giải rubik 5×5 đơn giản, nhanh chóng - 15 Phút

Viết một bình luận