Tiến Trình Android.Process.Media Đã Dừng, Khắc Phục: Android

Nó báo lỗi như vậy là bị cái gì vậy các bạn ? mình đổi nhạc chuông thì nó hiện lên và không cho vào phần Âm thanh nữa. bạn nào biết chỉ mình với.

*

Thử khôi phục cài đặt gốc đi bạn.mình đã làm và ok

Viết một bình luận