Thuộc Địa của Anh ở Đông Nam Á là những nước nào

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Wan08014

#Clickbim 

Thuộc Địa của Anh ở Đông Nam Á là những nước nào?

`=>` Gồm 2 có nước duy nhất đó là :

`->` Mã Lai 

`->` Miến Điện 

`->` Maylaixia

`->` Bruney 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: captianamongus3

Thuộc Địa của Anh ở Đông Nam Á là những nước nào

+ Malaysia

+ singapore

+ Brunei

+ Myanmar

gửi bạn nhé

Đọc thêm  Bảng quy chuẩn trọng lượng inox hộp 304, 201 chi tiết nhất

Viết một bình luận