thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cá nhân đều phải phấn đấu phát triển bản thân một cách tốt nhất và khi đã trở thành đảng viên cũng luôn luôn phải rèn luyện cả về phẩm chất đạo đức cũng như trong công việc.

Đang xem: Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Mục đích của bản kiểm điểm cá nhânHướng dẫn viết bản kiểm điểm cá nhân mới nhất

Thương niên, các đảng viên đều phải làm bản kiểm điểm cá nhân tự đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu về tư tưởng, về lối sống, về công việc và tự phân loại cho mình. Và trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn quý vị viết bản kiểm điểm cá nhân cũng như gợi ý kiểm điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Mục đích của bản kiểm điểm cá nhân

Căn cứ theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 quy định: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Chính vì thế, đảng viên phải là những người mẫu mực, là tấm gương đi đầu trong công việc cũng như đời sống thường nhật. Do đó, hàng năm đảng viên luôn phải thực hiện việc kiểm điểm bản thân tự phê bình, phê bình, tự đánh giá chất lượng của bản thân để qua đó tự sửa lại bản thân, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế.

Đối với bản kiểm điểm cá nhân, toàn bộ các đảng viên phải thực hiện 01 năm/ lần trừ những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, những đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm cá nhân mới nhất

Bản kiểm điểm cá nhân của các đảng viên nhìn chung sẽ có sự giống nhau về cấu trúc nhưng sẽ có sự khác nhau bởi đặc điểm của từng người cũng như công việc đảm nhiệm khác nhau. Trong phần này, Luật Hoàng Phi sẽ gợi ý một bản kiểm điểm mẫu đối với một công chức.

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2020

Họ và tên:                                 Nguyễn Văn D

Ngày sinh:                                07/ 05/ 1990

Chức vụ chính quyền:               Công chức

Chức vụ đoàn thể:

Đơn vị công tác:                       Ủy ban nhân dân xã Q

Chi bộ:                                     3

I. Những ưu điểm, kết quả đạt được:

1/ Về tư tường chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng; chấp hành và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè, nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết của đảng để nâng cao bản lĩnh chính trị của bản thân.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sạch; có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe vầ tiếp thu những góp ý và sửa chữa khuyết điểm của cá nhân; có tinh thần đầu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Xem thêm: Quán Triệt Nghị Quyết 765 Của Quân Ủy Trung Ương, Nghị Quyết 765

– Về tổ chức kỷ luật: Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của cơ quan; thực hiện nghiêm những điều đảng viên được làm và không được làm; tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ và đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ của công dân.

– Về tác phong, lề lối trong vông việc: Luôn chủ động trong công việc, năng động, sáng tạo và nghiêm khắc trong thực hiện nhiệm vụ; cập nhật các quy định mới có liên quan đến công việc để kịp thời thực hiện; có tác phong làm việc khoa học, dân chủ và có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp.

2/ Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

– Thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định: Thực hiện đúng quyền hạn, chức trách của mình trong công việc; đóng đảng phí đầy đủ…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: Hoàn thành mọi chỉ tiêu được giao trong năm và đạt được những kết quả khả quan.

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm: cố gắng rèn luyện, ôn tập kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ lãnh đạo, từ những đồng nghiệp đi trước và thực tế để có những đề xuất đúng đắn, kịp thời, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Khuyết điểm, hạn chế: Chưa dành nhiều thời gian vào việc nghiên cứu các cương lĩnh, nghị quyết, pháp luật.

– Nguyên nhân: Trong công việc và trong cuộc sống thường nhật chưa sắp xếp đc thời gian hợp lý, dẫn đến không đủ thời gian nghiên cứu cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, pháp luật của đảng và nhà nước.

III. Giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế:

Xây dựng thời gian biểu hợp lý để có thể có nhiều thời gian trong nghiên cứu, tìm hiểu các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

Xem thêm: 【Havip】 Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh 2020

IV. Tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức.

+ Xếp loại Đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là hướng dẫn của Luật Hoàng Phi về viết bản tự kiểm điểm cá nhân cho Đảng viên cũng như tự kiểm điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Cảm ơn Quý khách hàng đã theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi!

Viết một bình luận