Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần hai ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vì, Việt Nam là nơi có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á., Pháp là nước thắng trậ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: QLinkVN4

Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần hai ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vì
A. Việt Nam là nơi có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.
B. Pháp là nước thắng trận nhưng bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
C. Pháp là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.
D. Việt Nam là nước giàu có về tài nguyên thiên nhiên.

Giải thích: Câu D cũng đúng nhưng chưa đủ ý. Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần hai ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vì tuy là nước thắng trận nhưng đất nước Pháp bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nền kinh tế bị kiệt quệ. Pháp đẩy mạnh khai thác nhằm bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra

Lời giải 2:

Họ tên người giải: harryisthebest5

→ Đáp án `B`

→ giải thích : 

`-` Sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì mặc dù Pháp là nước thắng trận tuy nhiên chịu nhiều tổn thất nặng nề vì vậy chúng đã tăng cường tiến hành các chính sách khai thác thuộc địa nhằm phục hồi lại những tổn thất sau chiến tranh và đặc biệt ở các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam

`-` Việt Nam không chỉ có tài nguyên thiên nhiên phong phú mà còn có người đông , vị trí quan trọng ,….. vì vậy `A` và `D` gộp lại mới đủ ý

Đọc thêm  Giải Thích Quy Định Về Đảng Viên Đi Nước Ngoài Không Xin Phép

`-` `C` sai vì Pháp thắng trận tuy nhiên bị thiệt hại nặng nề chứ không hề thu được lợi nhuận ..

`#Harryisthebest`

Viết một bình luận