Thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau tháng 8/1945 là gì?, A.Ta đã nắm chính quyền trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước., B.Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ đất nước,gắn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thanhtung04098

Đáp án : B

Vì : Tuy đứng trước tình thế khó khăn như “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng đất nước ta sau Cách mạng tháng Tám cũng đạt đuợc những thuận lợi cơ bản:

Phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thaohoinm9

# Cà Dốt

⇒ Chọn B. Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ đất nước, gắn bó, ủng hộ chế độ mới: cách mạng thế giới cũng phát triển theo hướng có lợi cho ta

→ Thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau tháng 8/1945: Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ đất nước, gắn bó, ủng hộ chế độ mới: cách mạng thế giới cũng phát triển theo hướng có lợi cho ta.

~Xin 5* và hay nhất nhae!~

Đọc thêm  Đọc Truyện Tranh Gosu - Gosu Chap 225 Tiếp Chap 226 Tiếng Việt

Viết một bình luận