Thông Tư 34/2014/Tt-Bca Ngày 15 Tháng 8 Năm 2014 Bca, Thông Tu 34 2014 Bca

Bộ Công an ban hành Thông tư 34/2014/TT-BCA đính kèm hơn 50 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân. Theo quy định, Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu này phải in thống nhất trên khổ giấy A4 và không được thay đổi nội dung của các mẫu.

Đang xem: Thông tư 34/2014/tt-bca ngày 15 tháng 8 năm 2014

Xem thêm: Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh Ebook, Download Sách Pdf

Xem thêm: Chia Sẻ Tài Liệu Bách Khoa Hà Nội, Tài Liệu Bách Khoa

 

STT

Mẫu số

Mẫu biểu

 

 

I. MẪU QUYẾT ĐỊNH

 

01/QĐ-XPKLBB

Quyết định xử phạt vi vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

 

02/QĐ-XPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

03/QĐ-HTHQĐPT

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

 

04/QĐ-GMTP

Quyết định giảm/miễn (phần còn lại hoặc toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính

 

05/QĐ-NTPNL

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

 

06/QĐ-CCHC

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

07/QĐ-HQĐXLHC

Quyết định hủy quyết định xử lý vi hành chính chính

 

08/QĐ-TĐQĐXPVPHC

Quyết định thay đổi quyết định xử phạt vi vi phạm hành chính

 

09/QĐ-THMPQĐXP

Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

10/QĐ-KPHQ

Quyết định áo dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

 

11/QĐ-KNTTTHC

Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

 

12/QĐ-KNCGTVPT

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

13/QĐ-KPTVTĐV

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

 

14/QĐ-TGN

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

15/QĐ-KDTHTGN

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

16/QĐ-CDTGN

Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

17/QĐ-TGTVPTGPCC

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 

18/QĐ-GTP

Quyết định giao phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 

19/QĐ-GHTGTVPTGPCC

Quyết định gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

 

20/QĐ-TLTVPTGPCC

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 

21/QĐ-TTTVPT

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

22/QĐ-THTV

Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

 

23/QĐ-TLHĐĐGTS

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản

 

24/QĐ-TLHĐXLTVPT

Quyết định thành lập Hội đồng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

25/QĐ-CHS

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

 

26/QĐ-TX

Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

 

27/QĐ-HTHTX

Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

 

28/QĐ-BPQL

Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất

 

 

II. MẪU BIÊN BẢN

 

29/BB-VPHC

Biên bản vi phạm hành chính

 

30/BB-XM

Biên bản xác minh vụ việc vi phạm hành chính

 

31/BB-PGTTT

Biên bản về phiên giải trình trực tiếp

 

32/BB-KNQĐ

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

33/BB-TBL

Biên bản đặt tiền/trả tiền bảo lãnh

 

34/BBG-CCHC

Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

35/BB-GNN

Biên bản giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính hoặc người bị áp giải theo thủ tục hành chính

 

36/BB-BT

Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn

 

37/BB-TGTVPTGPCC

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 

38/BB-KN

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

 

39/BB-KPTĐV

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

 

40/BB-KNCGTVPT

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

41/BB-TTTVPT

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

42/BB-THTVPT

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

43/BB-XLHHVP

Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

 

44/BB-BGTVPT

Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

45/BB-BGHS

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều traq

 

46/BB-TLTVPT

Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp

Đọc thêm  tóm tắt về chính trị,kinh tế tài chính,xã hội,văn hóa,quân sự của Hồ Quý Ly

Viết một bình luận