Thống kê thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mục II bài 16

Lời giải 1:

Họ tên người giải: BearChan7

3. Thành tựu :

$Về$ $Kinh$ $Tế$ :

⇒    Từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu, Liên Xô đã vượt lên thành một cường quốc đứng đầu về công nghiệp $XHCN$.

⇒    Hoàn thành tâp thể nông nghiệp với 93% Nông Dân, hơn 90% $DT$ ruộng đất. Sản xuất nông nghiệp cũng dần dần được cơ giới hóa.

$Về$ $Giáo$ $Dục$ :

⇒    Giải quyết được vấn nạn mù chữ trong $XH$

⇒    Hoàn thành phổ cập Giáo Dục $TH$ trong cả nước và sẽ Thực Hiện phổ cập Giáo Dục $THCS$ ở các TP Lớn.

$Về$ $Xã$ $Hội$ :

⇒    Phân chia thành 2 gia cấp : Lao động, Công Nhân

                                                       Nông Dân, Đội $XHCN$

Chúc bạn hok tốt :33 

Đọc thêm  Giải Vbt Sinh Học 7 - Giải Vở Bài Tập Sinh Lớp 7

Viết một bình luận