Lịch Học, Lịch Thi – Thời Khóa Biểu Tuần 45 (Từ 6/7

Thời gian biểu chưa thay đổi: – Tiết 1: học từ 7 giờ 15 – Tiết 2: học từ 8 giờ 05 – Tiết 3: học từ 8 giờ 55 – Tiết 4: học từ 9 giờ 55 – Tiết 5: học từ 10 giờ 45 – Tiết 6: học từ 14 giờ 00 – Tiết 7: học từ 14 giờ 50 – Tiết 8: học từ 15 giờ 40 Thân chúc Quý Thầy Cô và các em học sinh giảng dạy, học tập vui tươi, chất lượng!

Đang xem: Lịch học, lịch thi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

VIDEOS VIDEOS

Xem thêm: Bài Powerpoint Về Môi Trường, Bài Thuyết Trình Powerpoint Về Ô Nhiễm Môi Trường

*

ẢNH ẢNH

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Cách Viết Biên Bản Bàn Giao Con Dấu, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Công Ty

*

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Viết một bình luận