Thời Khóa Biểu Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận : Khai Giảng Năm Học 2020

*
*
*

Đang xem: Thời khóa biểu trường cao đẳng nghề ninh thuận

GIỚI THIỆU THÔNG TIN SINH VIÊN KHẢO SÁT SINH VIÊN TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XH PHÒNG HC-QT PHÒNG ĐÀO TẠO-NCKH KHOA-TỔ BỘ MÔN

*

*

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Việt Nam Tcvn 4515, Nhà Ăn Công Cộng – Tiêu Chuẩn Thiết Kế;

*
*

*

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3

QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “https://bocdau.com/thoi-khoa-bieu-truong-cao-dang-nghe-ninh-thuan/imager_23_1845_700.jpgVÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”https://bocdau.com/thoi-khoa-bieu-truong-cao-dang-nghe-ninh-thuan/imager_23_1845_700.jpg
Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh, Tin học đối với sinh viên trường CĐSP Ninh Thuận
Nghị định số 27/2015/NĐ-CP Quy định về việc xét tặng danh hiệu “https://bocdau.com/thoi-khoa-bieu-truong-cao-dang-nghe-ninh-thuan/imager_23_1845_700.jpgNhà giáo Nhân dân”https://bocdau.com/thoi-khoa-bieu-truong-cao-dang-nghe-ninh-thuan/imager_23_1845_700.jpg,”https://bocdau.com/thoi-khoa-bieu-truong-cao-dang-nghe-ninh-thuan/imager_23_1845_700.jpgNhà giáo Ưu tú”https://bocdau.com/thoi-khoa-bieu-truong-cao-dang-nghe-ninh-thuan/imager_23_1845_700.jpg
Công văn Số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD, V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên
Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế (số 01/2015/TTLT-BNV-BTC)
1 2

*
*
*
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

*
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thống kê lượt truy cập
*
*
*

Số người online: 2

Viết một bình luận