Thời Khóa Biểu Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Nai, Thời Khoá Biểu

*

đang xử lý…

Đang xem: Thời khóa biểu trường cao đẳng nghề đồng nai

*

Xem thêm: mẫu đơn xin ra khỏi đoàn

*

Xem thêm: Mẫu Chào Hàng Cạnh Tranh Rút Gọn, Mẫu Hồ Sơ Chào Hàng Cạnh Tranh Rút Gọn

Niên học: –Chọn–2015 – 20162016 – 20172017 – 20182018 – 20192019 – 20202020 – 2021 Học kì: –Chọn—12 Tuần: Tuần 1 (24/08 – 30/08)Tuần 2 (31/08 – 06/09)Tuần 3 (07/09 – 13/09)Tuần 4 (14/09 – 20/09)Tuần 5 (21/09 – 27/09)Tuần 6 (28/09 – 04/10)Tuần 7 (05/10 – 11/10)Tuần 8 (12/10 – 18/10)Tuần 9 (19/10 – 25/10)Tuần 10 (26/10 – 01/11)Tuần 11 (02/11 – 08/11)Tuần 12 (09/11 – 15/11)Tuần 13 (16/11 – 22/11)Tuần 14 (23/11 – 29/11)Tuần 15 (30/11 – 06/12)Tuần 16 (07/12 – 13/12)Tuần 17 (14/12 – 20/12)Tuần 18 (21/12 – 27/12)Tuần 19 (28/12 – 03/01)Tuần 20 (04/01 – 10/01)Tuần 21 (11/01 – 17/01)Tuần 22 (18/01 – 24/01)Tuần 23 (25/01 – 31/01)Tuần 24 (01/02 – 07/02)Tuần 25 (08/02 – 14/02)Tuần 26 (15/02 – 21/02)Tuần 27 (22/02 – 28/02)Tuần 28 (01/03 – 07/03)Tuần 29 (08/03 – 14/03)Tuần 30 (15/03 – 21/03)Tuần 31 (22/03 – 28/03)Tuần 32 (29/03 – 04/04)Tuần 33 (05/04 – 11/04)Tuần 34 (12/04 – 18/04)Tuần 35 (19/04 – 25/04)Tuần 36 (26/04 – 02/05)Tuần 37 (03/05 – 09/05)Tuần 38 (10/05 – 16/05)Tuần 39 (17/05 – 23/05)Tuần 40 (24/05 – 30/05)Tuần 41 (31/05 – 06/06)Tuần 42 (07/06 – 13/06)Tuần 43 (14/06 – 20/06)Tuần 44 (21/06 – 27/06)Tuần 45 (28/06 – 04/07)Tuần 46 (05/07 – 11/07)Tuần 47 (12/07 – 18/07)Tuần 48 (19/07 – 25/07)Tuần 49 (26/07 – 01/08)Tuần 50 (02/08 – 08/08)Tuần 56 (13/09 – 19/09) Khoa: –Chọn–CƠ KHÍ CHẾ TẠOCÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGCÔNG NGHỆ Ô TÔCÔNG NGHỆ THÔNG TINĐIỆN – ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNHCƠ BẢNKINH TẾ – KẾ TOÁNTRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XENỮ CÔNG, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ QUẢN TRỊ NHÀ HÀNGVĂN HÓA Khoá: –Chọn–2014 – 20172015 – 20182016 – 20172016 – 20182016 – 20192017 – 20182017 – 20192017 – 202018.B2.K72018 – 20192018 – 20202018 – 202175007K18B20052019-20212019-2021 Cao đẳng2019 – 2021 TC22019-20222019-2022 Trung cấp2018-20192020-20222020-2021 LT2020-20232020-2023 CS22021-20232021-20242021-2024 CS218B2K5A18B2K8AChuyên đề ngắn hạnVận hành xe nâng khóa 2018 Lớp học: –Chọn–CK15TC3.1CK15TC3.21609BTSC11609BTSC21609CKCTCK16TC3.1CK16TC3.21709BTSC11709BTSC21709CKCTCK17TC3.1CK17TC3.2CK17TC3.3CK17TC3.41809BTSC11809BTSC21809BTSC31809CKCTCK18TC3.1CK18TC3.2CK18TC3.3CK18TC3.4BTSC19TC3.1BTSC19TC3.2BTSC19TC3.3CK19TC3.1CK19TC3.2CK19TC3.3CK19TC3.4CK19TC3.5CK20CDLT.1BTSC20TC3.1CK20TC3.1CK20TC3.2CK20TC3.3CK20TC3.4BTSC20TC3.2BTSC20TC3.3CK20TC3.5MT20TC3.1OT15TC3OT16TC3.1OT16TC3.2OT17CĐ1709OTO11709OTO2OT17TC3.1OT17TC3.2OT17TC3.3OT18CĐ1809OTO11809OTO2OT18TC3.1OT18TC3.2OT18TC3.3OT18TC3.4OT19CDOT19TC3.1OT19TC3.2OT19TC3.3OT19TC3.4OT19TC3.5OT19TC3.6OT19TC3.7OT20CD1OT20CD2OT20TC3.1OT20TC3.2OT20TC3.3OT20TC3.4OT20TC3.5OT20TC3.6OT20TC3.8OT20TC3.9OT20TC3.7QT15CĐQT15TC3QT16CĐLT1609KTMTQT16CĐQT16TC3.1QT16TC3.2CN17CĐ1709KTMT11709KTMT2CN17TC3.1CN17TC3.2CN17TC3.3QT17TC3NPTTHVP-K1-2019QT18CĐLTCN18CĐQT18CD1809KTMT11809KTMT2CN18TC3.1CN18TC3.2CN18TC3.3CN18TC3.4CN18TC3.5QT18TC3.1QT18TC3.2CN19CDQT19CDCN19TC3.1CN19TC3.2CN19TC3.3CN19TC3.4CN19TC3.5CN19TC3.6CN19TC3.7_CS2CN19TC3.8_CS2QT19TC3.1QT19TC3.2CN20CD1QT20CD1CC_CNTTCB.1CC_CNTTCB.2CC_CNTTCB.3CC_CNTTCB.4CC_CNTTCB.5CC_CNTTCB.6CC_CNTTCB.7CC_CNTTCB.8CN20TC3.1CN20TC3.2CN20TC3.3CN20TC3.4CN20TC3.5CN20TC3.6CN20TC3.7OTHVP1_01OTHVP1_02OTHVP1_03OTHVP1_04OTHVP2_01QT20TC3.1QT20TC3.2THVP1_01THVP1_02THVP2_01CN20TC3.8CN20TC3.9QT20TC3.3DL15TC3DN15CĐ1DN15CĐ2DN15TC3.1DN15TC3.2DN15TC3.31609DCN1609DN21609DN3DL16TC3DN16CĐ1DN16CĐ2DN16TC3.1DN16TC3.2DN16TC3.3DN16TC3.4DN17CĐLT1DN17CĐLT2DN17CĐ1DN17CĐ2TD17CĐ1709ĐCN11709ĐCN21709ĐCN3DL17TC3DN17TC3.1DN17TC3.2DN17TC3.3DN17TC3.4DN18CĐ1DN18CĐ2DN18CĐ3TD18CĐ1809ĐCN11809ĐCN21809ĐCN341809ĐCN41809KTML&ĐHKKDL18TC3.1DL18TC3.2DL18TC3.3DL18TC3.4DN18TC3.1DN18TC3.2DN18TC3.3DN18TC3.4DN18TC3.5DN18TC3.6DN18TC3.7DN18TC3.8DN19CD1DN19CD2DN19CD3TD19CDĐD19TC3.1_CS2ĐD19TC3.2_CS2DL19TC3.1DL19TC3.2DL19TC3.3DL19TC3.4_CS2DN19TC3.1DN19TC3.2DN19TC3.3DN19TC3.4DN19TC3.5DN19TC3.6DN19TC3.7DN19TC3.8DN19TC3.9HP2019-2022DN20CD1DN20CD2DN20CDLT1DN20CDLT2DD20TC3.1DD20TC3.2DL20TC3.1DL20TC3.2DL20TC3.3DL20TC3.4DN20TC3.1DN20TC3.2DN20TC3.3DN20TC3.4DN20TC3.5DD20TC3.3_CS2DL20TC3.5KT15CĐ1KT15CĐ2KT15CĐ3KT15CĐ4KT15TC3.1KT15TC3.2QD15CĐ1609KTDNKT16CĐ1KT16CĐ2KT16CĐ3KT16TC3QD16CĐKT17CĐ1KT17CĐ2KT17CĐ34QD17CĐ1709KTDN11709KTDN2KT17TC3.1KT17TC3.2KT18CĐ1KT18CĐ2KT18CĐ3KT18CĐ4QD18CĐQD18CĐ21809KTDN11809KTDN21809KTDN3KT18TC3.1KT18TC3.2KT18TC3.3KT18TC3.4KT19CD1KT19CD2KT19CD3KT19CD4QD19CD1QD19CD2KT19TC3.1KT19TC3.2KT19TC3.3KT19TC3.4KT19TC3.5_CS2KT19TC3.6_CS2KT19TC3.7KT20CD1KT20CD2KT20CD3KT20CD4QD20CD1QD20CD2KT20TC3.1KT20TC3.2KT20TC3.3KT20TC3.418.B2.K7.A118B2K4A-B2.118B2K8ACM15TC3KS15CĐKS15TC3.1KS15TC3.2MA16TC2CM16TC3KS16TC3CM17TC3.1CM17TC3.2KS17TC3.1KS17TC3.2MA17TC31809KTCBMACM18TC3.1CM18TC3.2KS18TC3.1KS18TC3.2MA18TC3.1MA18TC3.2CM19TC3KS19TC3.1KS19TC3.2KS19TC3.3MA19TC3.1MA19TC3.2CM20TC3.1CM20TC3.2KS20TC3.1KS20TC3.2KS20TC3.3KS20TC3.4MA20TC3.1MA20TC3.2MA20TC3.312A1_CS212A10_CS212A2_CS212A3_CS212A4_CS212A5_CS212A6_CS212A7_CS212A8_CS212A9_CS219VH0119VH01_CS219VH0219VH02_CS219VH0319VH03_CS219VH0419VH04_CS219VH0519VH05_CS219VH0619VH06_CS219VH0719VH07_CS219VH0819VH08_CS219VH0919VH1019VH1119VH1219VH1319VH1419VH1519VH1619VH1719VH1819VH1919VH2019VH2119VH2219VH2319VH2419VH2519VH2620A120A1_CS220A1020A1120A1220A1320A1420A1520A1620A1720A1820A1920A220A2_CS220A2020A2120A2220A2320A2420A2520A2620A2720A320A3_CS220A420A4_CS220A520A5_CS220A620A720A820A9

Đọc thêm  Mẫu đơn xin chuyển công tác trong công an - Luật ACC

Viết một bình luận