Tra Thời Khoá Biểu Đại Học Tây Nguyên : Trang Chủ, Thời Khoá Biểu Dh Tây Nguyên

*

đang xử lý…

*

Niên học: –Chọn–2009 – 20102010 – 20112011 – 20122012 – 20132013 – 20142014 – 20152015 – 20162016 – 20172017 – 20182018 – 20192019 – 20202020 – 2021 Học kì: –Chọn—12 Khoa: –Chọn–Trung tâm bổ túc THPTKỹ thuật – Công nghệTin học – Ngôn ngữNông – Lâm – Thực phẩmXây dựng – Thủy lợiSư phạm – Xã hộiSư phạm dạy nghềNormal Khoá: –Chọn–Trung cấp 3 năm 2009 – 2012Trung cấp 2 năm 2009 – 2011Cao đẳng 2009-2012Trung cấp nghề 3 năm 2016 – 2019Cao đẳng nghề 2016 – 2019Trung cấp 3 năm 2010 – 2013Trung cấp 2 năm 2010 – 2012Cao đẳng 2010-2013Trung cấp 3 năm 2011 – 2014Cao đẳng 2011-2014Cao đẳng Liên thông 2012 – 2014Trung cấp 3 năm 2012 – 1015Cao đẳng 2012-2015Cao đẳng Liên thông 2013-2016Trung cấp 3 năm 2013 – 2016Cao đẳng 2013-2016Trung cấp 3 năm 2014 – 2017Cao đẳng nghề 2014 -2017Trung cấp nghề 3 năm 2015 – 2018Cao đẳng nghề 3 năm 2015 – 2018Cao đẳng 03 năm 2017 – 2020Trung cấp 03 năm 2017 – 2020Cao đẳng 2018 – 2021Trung cấp 1.5 năm (2018 – 2020)Trung cấp 1.5 năm (2017 – 2019)Trung cấp 02 năm (2020-2022)Cao đẳng 3 năm (2019-2022)Trung cấp 1.5 năm (2019-2021)Trung cấp 222 (năm học 2020 – 2022)Cao đẳng 03 năm (2020-2023)Liên thông Cao đẳng nghề 2014 – 2016Văn hóa (2017-2020)Văn Hóa (2018-2021)Văn hóa (2019 – 2022) Lớp học: –Chọn–Lớp 12A-2019Lớp 12B-2019Lớp 12C-2019Lớp 12D-2019Lớp 12E-2019Lớp 12F-2019Lớp 12A5 – 2020Lớp 12A6-2020Lớp 12A7-2020Lớp 12A8-2020Lớp 12A9-2020Lớp 12C-2019Lớp 12G-2019Lớp 11A-2019Lớp 11B-2019Lớp 11C-2019Lớp 11D-2019Lớp 11E-2019Lớp 11F-2019TCN Công nghệ ô tô 16TCN Điện tử công nghiệp 16TCN Hàn 16TCN Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 16CĐN Công nghệ ô tô 16CĐN Kỹ thuật lắp điện và ĐK trong CN 16CĐN Công nghệ Ô Tô 12A(ra trường)CĐN Công nghệ Ô tô 12B(ra trường )TCN Công nghệ Ô Tô 13TCN Điện 13TCN Hàn 13ATCN KT máy nông nghiệp 13TCN Xây dựng 13CĐN CN Ô TÔ 13CĐN Điện 13TCN KT lắp đặt điện và ĐK trong CN 14TCN Công nghệ ô tô 14TCN KT Hàn 14TCN Kỹ thuật máy nông nghiệp 14TCN xây dựng 14Cao đẳng nghề kỹ thuật xây dựng 14CĐN công nghệ ô tô 14 BCĐN Công nghệ ô tô 14ACĐN KT lắp đặt Điện 14TCN KT LĐ Điện và điều khiển trong CN 15TCN Kỹ thuật xây dựng 15Trung cấp nghề công nghệ ô tô 15Trung cấp nghề hàn 15CĐN Công nghệ ô tô 15CĐN KTLĐ và ĐKĐT công nghiệp 15Cao đẳng nghề công nghệ Ô Tô 17ACĐN Công nghệ ô tô 17BCao đẳng Công nghệ ô tô 18ACao đẳng Công nghệ ô tô 18BCao đẳng Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 18trung cấp Công nghệ Ô Tô 18ATrung Cấp Công nghệ ô tô 18BTrung cấp Điện tử công nghiệp 18Trung cấp Hàn 18Trung cấp Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 18TCN Công nghệ Ô Tô 17ATCN Công nghệ Ô Tô 17BTCN Điện tử Công Nghiệp 17TCN Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 17Trung cấp nghề Hàn 17TC KTLĐ Điện 20 (Ea Sup)Trung cấp Công nghệ ô tô 20ATrung cấp công nghệ ô tô 20BTrung cấp Điện công nghiệp 20Trung cấp Điện tử Công nghiệp 20Trung cấp Hàn 20CĐ Công nghệ ô tô 19TC Công nghệ ô tô 19ATC Công nghệ ô tô 19BTC Điện công nghiệp 19TC Điện tử 19TC Hàn 19TC KTLĐ Điện 19 (Easup)Cao đẳng Công nghệ Ô tô 20CĐ KTLĐ Điện 20TCN Công nghệ thông tin(ƯDPM) 16CĐN Công nghệ thông tin 16TCN Công nghệ thông tin 12A( ra trường )TCN Điện tử công nghiệp 12A ( ra trường )TCN Kế toán doanh nghiệp 12A( ra trường)TCN Văn thư hành chính 12(ra trường)TCN Công nghệ thông tin 13TCN Sửa chữa máy tính 13TCN Văn thư hành chính 13CĐN Công nghệ thông tin 13ATCn Công nghệ thông tin 14TCN Điện tử công nghiệp 14TCN Văn thư hành chính 14CĐN Công nghệ thông tin 14TCN Điện tử công nghiệp 15TCN Kế toán doanh nghiệp 15Trung cấp nghề công nghệ thông tin 15Trung cấp nghề văn thư hành chính 15CĐN Công nghệ thông tin 15TC Văn Thư Hành Chính 17Cao đẳng Công nghệ thông tin 18Trung Cấp Công nghệ thông tin 18TCN Công nghệ thông tin 17ATCN Công nghệ thông tin 17BTrung cấp Công nghệ thông tin 20TC CNTT 19Trung cấp CNTT UDPM 1CĐ CNTT 20TCN Chế biến cà phê – Ca cao 16TCN Chế biến món ăn 16TCN Khuyến nông lâm 16TCN Thú y 16CĐN Bảo vệ thực vật 16CĐN Thú y 16ACĐN Thú Y 16BTCN Khuyến nông 12ATCN Thú Y 12ACĐN Lâm Sinh 12ACĐN Thú y 12ATCN Bảo vệ thực vật 13TCN Khuyến nông lâm 13TCN Lâm Sinh 13TCN Thú Y 13CĐN Bảo vệ thực vật 13CĐN Lâm Sinh 13CĐN Thú Y 13TCN Khuyến Nông lâm 14 ( TY, BVTV, KNL, LS)CĐN Bảo vệ thực vật 14CĐN Lâm Sinh 14CĐN Thú Y 14ACĐN Thú y 14BTCN Khuyến nông lâm 15Trung cấp nghề thú y 15Cao đẳng nghề thú y 15ACao đẳng nghề Thú Y 15BCĐN Bảo vệ thực vật 15CĐN Bảo vệ thực vật 17CĐN THÚ Y 17ACĐN Thú y 17BCao đẳng Bảo vệ thực vật 18Cao đẳng Thú Y 18ACao đẳng Thú Y 18BTrung cấp Chế biến cà phê – ca cao 18Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn 18Trung cấp Thú Y 18TCN Chế biến món ăn 17TCN Khuyến nông lâm 17TCN Thú y 17Trung cấp chế biến cà phê ca cao 17TC CBMA 20BTrung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn 20ATrung cấp Thú y 20CĐ Thú y 19ACĐ Thú y 19BTC Chế biến món ăn 19TC Thú y 19Cao đẳng Thú y 20 ACao đẳng Thú Y 20 BCĐ BVTV 20TCN Gia công thiết kế sản phẩm mộc 16TCN Kỹ thuật xây dựng 16TCN Chế biến cà phê – Ca cao 13TCN Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 13TCN Chế biến cà phê – Ca cao 14TCN Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 14TCN Chế biến cà phê ca cao 15TCN Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 15Trung cấp Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 18Trung cấp Kỹ thuật xây dựng 18Trung cấp gia công thiết kế sản phẩm mộc 17Trung cấp xây dựng 17Trung cấp Kỹ thuật Xây dựng 20TC GCTKSP Mộc 19TC Xây dựng 19TC XD 19B (Easup)TCN May thời trang 16TCN Văn thư hành chính 16CĐN May thời trang 16CĐN May thời trang 12A ( ra trường )TCN Kỹ thuật chế biến món ăn 12A (ra trường)TCN Kỹ thuật điêu khắc gỗ 12A ( ra trường )TCN May thời trang 12A (ra trường )TCN May thời trang 12B ( ra trường )Cao đẳng Liên thông May 13 ( ra trường )TCN Chế biến món ăn 13TCN May Thời trang 13ATCN May thời trang 13Btest2TCN Chế biến món ăn 14TCN Điêu khắc gỗ 14TCN May thời trang 14ATCN May thời trang 14BCao đẳng nghề may và thiết kế thời trang 14Trung cấp nghề chế biến món ăn 15Trung cấp nghề may thời trang 15ATrung cấp nghề may thời trang 15BCĐN May thời trang 15CĐ May thời trang 17Cao đẳng May thời trang 18Trung cấp Kế toán doanh nghiệp 18Trung cấp May thời trang 18ATrung cấp May thời trang 18BTCN May thời trang 17ATCN May thời trang 17BTrung cấp kế toán 17Trung cấp May Thời trang 20ATrung cấp May thời trang 20BTC May thời trang 19ATC May thời trang 19BTC May thời trang 19C (Easup)CĐ May thời trang 20CĐN LT May thời trang 14

Viết một bình luận