Thời cơ và thách thức của Việt nam trước xu thế chung của thế giới hiện nay là gì ? Là công dân của Việt Nam, em có trách nhiệm thế nào với đất nước trong xu thế chung của thế giới, Giúp mình với cần

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest5

`+` thời cơ 
`-` Có cơ hội để phát triển kinh tế , văn hóa , chính trị của đất nước

`-` có cơ hội mở rộng mối quan hệ hữu nghị với các nước bạn trên thế giới

`-` có cơ hội để học tập tiếp thu những văn hóa , những hiện đại

`+` thách thức 

`-` Vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc , hòa nhập không hòa tan

`-` Vấn đề áp dụng thất bại khoa học kĩ thuật dẫn đến tình trạng khủng hoảng

`-` Nếu duy trì đường lối không đúng đán dễ gặp thất bại

`+` Trách nghiệm của bản thân em :

`-` Cần học tập tốt hơn nữa để có thể xây dựng đất nước thêm giàu mạnh , văn minh

`-` Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa bản thân và bạn bà trong nước và bạn bè quốc tế

`-` tuyên truyền cùng nhau bảo vệ hòa bình , tránh xa chiến tranh và luôn đoàn kết

`@Harryisthebest`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepcongdanh957

Thời cơ:

+ Từ sau “Chiến tranh lạnh” bối cảnh chung của thế giới là ổn định nên các nước có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

+ Tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực.

+ Các nước đang phát triển có thể tiếp thu những tiến bộ khoa học – kĩ thuật và nguồn đầu tư của nước ngoài để rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước.

Đọc thêm  Biên Bản Xác Định Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Mẫu Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Đất, Thửa Đất

 Thách thức:

+ Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc tế, biết phát huy thế mạnh của mình.

+ Hầu hết các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng nguồn lực còn hạn chế.

+ Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới.

+ Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay từ bên ngoài….

+ Vấn đề giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Viết một bình luận