Đề thi lớp 3 năm 2022 – 2023 các môn học mới nhất

Thitoanlop3

Tổng hợp đề thi các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tin học lớp 3 học kì 1 & học kì 2 có đáp án giúp bạn giành điểm cao trong bài kiểm tra, bài thi giữa kì, cuối kì lớp 3.

Đề thi lớp 3 năm 2022 – 2023 các môn học mới nhất

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ đề thi, giáo án, …. lớp 3 các môn học bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
 • Đề thi Giữa kì 1 lớp 3 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 1 lớp 3 năm 2023
 • Đề thi Giữa kì 2 lớp 3 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 2 lớp 3 năm 2023

Mục lục Đề thi Toán lớp 3

 • Top 30 Đề thi Toán 3 Giữa kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 30 Đề thi Toán 3 Học kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 30 Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Đề thi Học kì 2 Toán 3 năm 2022-2023 có đáp án (30 đề)

Bộ đề thi Toán lớp 3 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Toán lớp 3 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề cương Toán lớp 3

 • Đề cương ôn tập Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức
 • Đề cương ôn tập Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • Đề cương ôn tập Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (cả ba sách)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)
Đọc thêm  Tải Trọn Bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Thí Điểm Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Pdf

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả ba sách)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 3 (sách cũ)

Mục lục Đề thi Tiếng Việt 3

 • Top 30 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 30 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 30 Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 30 Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 3 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 3 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Đọc thêm  Truyện cổ tích cho bé: Ba chú heo con - Eva

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 3 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả ba sách)

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả ba sách)

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 20 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả ba sách)

Lưu trữ: Đề thi Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Mục lục Đề thi Tiếng Anh 3

 • Top 10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 (sách mới)
 • Top 10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 (sách mới)
 • Top 10 Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 (sách mới)
 • Top 10 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 (sách mới)
Đọc thêm  Bài Thuyết Trình Thời Trang Bảo Vệ Môi Trường Từ Nhựa, Bài Thuyết Trình Về Trang Phục Tái Chế

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends có đáp án (2 đề)

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

 • Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

 • Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World có đáp án (2 đề)

Lưu trữ: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 (sách cũ)

Mục lục Đề thi Tin học lớp 3

 • Top 10 Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 sách mới năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Top 20 Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 sách mới năm 2022 – 2023 có đáp án

Bộ đề thi Tin học lớp 3 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Tin học lớp 3 – Cánh diều

 • Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Tin học lớp 3 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Lưu trữ: Đề thi Đạo đức lớp 3 (sách cũ)

 • Đề thi lớp 3 Giữa kì 1 Kết nối tri thức năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Cuối kì 1 Kết nối tri thức năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Cuối kì 2 Kết nối tri thức năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Giữa kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Cuối kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Cuối kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Cuối kì 1 Cánh diều năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023
 • Đề thi lớp 3 Cuối kì 2 Cánh diều năm 2023

Xem thử

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều