Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – Toán IQ

Thi toan violympic lớp 2

Video Thi toan violympic lớp 2

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo 8 chủ đề có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 cấp Quận/ Huyện vui lòng liên hệ theo:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com

TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 2 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 22 – 23

CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP NHÂN, BẢNG NHÂN 2, BẢNG NHÂN 5, THỪA SỐ, TÍCH

CHỦ ĐỀ 2 – PHÉP CHIA, BẢNH CHIA 2, BẢNH CHIA 5, SỐ BỊ CHIA, SỐ CHIA, THƯƠNG

CHỦ ĐỀ 3 – ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC .

CHỦ ĐỀ 4 – NGÀY, GIỜ

CHỦ ĐỀ 5 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TỔNG, HIỆU, LẬP PHÉP TÍNH.

CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH KHỐI

CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT

CHỦ ĐỀ 8 – DẠNG BÀI BỨC TRANH BÍ ẨN, SẮP XẾP.

TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 8 CẤP QUẬN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP NHÂN, BẢNG NHÂN 2, BẢNG NHÂN 5, THỪA SỐ, TÍCH

Câu 1: Trong phép tính: 10 = 2 × 5, tích là:

Đọc thêm  Giáo án Toán lớp 2 sách Cánh Diều (Đầy đủ cả năm) - HoaTieu.vn

a/ 2 b/ 5 c/ 10 d/ không có đáp án đúng

Câu 2: Trong phép tính: 4 × 7 = 28, số 7 được gọi là:

a/ số hạng b/ thừa số c/ số trừ d/ tích

Câu 3: Trong phép tính: 8 × 9 = 72, số 8 được gọi là:

a/ số hạng b/ thừa số c/ số trừ d/ tích

Câu 4: 2 x 3 = 6

Tong phép tính trên, số 3 được gọi là

a/ Số nhân b/ Thừa số c/ Thương d/ Tích

Câu 5: Tổng 3 + 3 được viết dưới dạng tích là:

a/ 3 × 5 b/ 3 × 4 c/ 3 × 3 d/ 3 × 2

Câu 6: 5 × 6 = ……

a/ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 b/ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

c/ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 d/ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

………….

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 × ….

Trả lời: 6

Câu 10: Điền số thích hợp vào dấu ba chấm.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 × …5

Điền 5

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Câu 59: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Thừa số 2 2 2 Thừa số 2 5 6 Tích 4 10 12

Câu 60: Tích của …2... và 9 là 18.

Câu 61. Điền số thích hợp vào ô trống:

20 5 2 4 10

Câu 62. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 5 × _6__ + 10 = 40

Câu 63: Điền số thích hợp vào ô trống:

6 2 3 3 2

Câu 64: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Thừa số 5 5 5 Thừa số 3 9 4 Tích 15 45 20

Câu 65: Có 9 bạn đi mua bi, mỗi bạn mua 1 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Hỏi các bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Các bạn mua tất cả …….viên bi.

Đọc thêm  Bài thuyết trình về kế hoạch hóa gia đình - Sức khỏe và đời sống

Hướng dẫn

Mỗi bạn mua số bi là: 1 + 4 = 5 (viên)

Các bạn mua tất cả số bi là: 5 × 9 = 45 (viên)

Điền 45

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán tiếng việt lớp 2 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

CHỦ ĐỀ 2 – PHÉP CHIA, BẢNH CHIA 2, BẢNH CHIA 5, SỐ BỊ CHIA, SỐ CHIA, THƯƠNG

Câu 1: Cho phép tính: 16 : 2 = 8, thì số 8 được gọi là:

a/ số trừ b/ số chia c/ số bị chia d/ thương

Câu 2. Cho phép tính: 15 : 5 = 3, thì số 5 được gọi là:

a/ số trừ b/ số chia c/ số bị chia d/ thương

Câu 3: Cho phép tính: 40 : 5 = 8, thì số 40 được gọi là:

a/ tích b/ số chia c/ số bị chia d/ thương

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống.

Số bị chia 12 20 Số chia 2 5 Thương 6 4

Câu 6: Tính nhẩm: 10 : 5 = …2.

Câu 7: Tính nhẩm: 14 : 2 = …7

Câu 8: Tính nhẩm: 18 : 2 = …9

Câu 9: Tính nhẩm: 16 : 2 = …8

Câu 10: Tính nhẩm: 12 : 2 = …6

Câu 11. Tính nhẩm: 15 : 5 = …3.

Câu 12: Tính nhẩm: 45 : 5 = …

a/ 9 b/ 6 c/ 7 d/ 8

Câu 13: Tính nhẩm: 40 : 5 = …

a/ 9 b/ 6 c/ 7 d/ 8

Câu 14: Tính nhẩm: 10 : 2 = …

a/ 12 b/ 6 c/ 5 d/ 8

Câu 15. Thương của 30 và 5 là…30 : 5 = 6

a. 35 b. 6 c. 25 d. 5

Câu 16: 12 : …… = 6. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: …

Điền 2

Đọc thêm  Cách Viết Phiên Âm Tiếng Anh Trong Word 2010, Gõ Phiên Âm Tiếng Anh Trong Word

Câu 17: 40 : 5 = 8. Số chia trong phép tính trên là

a/ 40 b/ 8 c/ 5 d/ 40 và 5

Câu 18: Thương của 16 và 2 là ….16 : 2 = 8

Điền 8

Câu 19: 30 : …. = 6. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ….

Điền 5

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 cấp Quận năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Câu 50: Có 20 chiếc ghế được xếp đều vào 5 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu chiếc ghế?

a/ 4 b/ 6 c/ 7 d/ 5

Hướng dẫn

Mỗi dãy có số chiếc ghế là: 20 : 5 = 4 (chiếc)

Câu 51: Có 16 quả cam được xếp vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?

a/ 6 b/ 14 c/ 8 d/ 4

Hướng dẫn

Mỗi đĩa có số quả cam là: 16 : 2 = 8 (quả)

Câu 52: Trong lớp có 35 học sinh, cứ 5 học sinh ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn?

a/ 7 b/ 5 c/ 8 d/ 6

Hướng dẫn

Số bàn cần là: 35 : 5 = 7 (bàn)

Câu 53: Có 50 quả cam xếp đều vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Sau đó đem chia đều các đĩa cam vào 5 bàn tiệc. Hỏi mỗi bàn tiệc có bao nhiêu đĩa cam?

Trả lời: …..đĩa.

Hướng dẫn

Số đĩa xếp được là: 50 : 5 = 10 (đĩa)

Mỗi bàn có số đĩa cam là: 10 : 5 = 2 (đĩa)

Điền 2

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 2 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).