Theo em, chủ trương đánh giặc thời Lý(chống Tống) và thời Trần ( chống Nguyên ) khác nhau như thế nào

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phuonggthao41104

Theo em chủ trương đánh giặc thời Lý ( chống Tống ) và thời Trần ( Chống Nguyên ) có điểm khác nhau là :

*Chủ trương đánh giặc thời Lý ( chống Tống )

– Chủ trương ” tiến công trước để tự vệ”ông thực hiện chủ trương để cho quân ta có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với giặc kĩ càng hơn, cũng đồng thời chặn thế mạnh của giặc

*Chủ trương đánh giặc thời Trần ( Chống Nguyên )

-Chủ trương ” vườn không nhà trống ”

-Bố trí trận địa bãi cọc 

-Tránh thế giặc mạnh lúc đầu 

-Bắt giặc phải đánh theo cách của ta đã định trước 

Chúc cậu học tốt ~

Lời giải 2:

Họ tên người giải: 1357938963

Cách đánh của Lý Thường Kiệt ( thời Lí ) là cách đánh táo bạo ; bất ngờ .

Cách đánh của Trần Hưng Đạo ( thời Trần ) là cách đánh chắc chắn ; bĩnh tĩnh .

Đọc thêm  khai quang ngựa mã

Viết một bình luận