Thế nào là cách mạng công nghiệp? Hệ quả của nó?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thienanvstanjiro9

Cách mạng công nghiệp là những cuộc phát triển nhưng công nghệ mới , nhằm phát triển thế giới mới

Hệ quẩ là có nhiều phát minh mới nhưng để lại là sự ô nhiễm môi trường, Phân hóa,… 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dinhdatUwU4

– Là cách mạng của những người công nhân khốn khổ vì máy móc , bị áp bức , bóc lột sức lao động ,làm không được trả lương , bị hành hạ nên đã đình chính , đập phá máy móc , nổi lên những cuộc cách mạng chống lại giai cấp tư sản , ông chủ , quý tộc và vua 

– Hệ quả : giải thoát nhiều người khỏi sự áp bức của quý tộc , giai cấp tư sản , nhà nước thối nát , xây dựng một đất nước bình đẳng

Đọc thêm  rút ra nhận định cách đánh giặc của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên câu hỏi 3218043 - hoidap247.com

Viết một bình luận