Thành tựu nào của người Lưỡng Hà Cổ đại còn ảnh hưởng đến ngày nay?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenthiyenhao2k104

Thành tựu nào của người Lưỡng Hà cổ đại còn có ảnh hưởng đến ngày nay?

Lời giải: – Những thành tựu của người Lưỡng Hà cổ đại còn ảnh hưởng đến ngày nay là: + Nông lịch (âm lịch).

Ngày nay chúng ta vẫn sử dụng hệ đếm lấy số 60 làm cơ sở để chia một giờ thành 60p, một phút bằng 60 giây và chia một vòng tròn thành 360 độ

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tienganhkimdinh20198

-Toán học: Hệ thống đếm lấy số 60 làm cơ sở. Ngày nay chúng ta dùng hệ đếm này để chia một giờ thành 60 phút, một phút thành 60 giây và một vòng tròn được chia thành 360 độ.

-Âm lịch

Đọc thêm  Tài Liệu Bài Thu Hoạch Module 17 Thcs Modun 17, Bài Thu Hoạch Module 17 Thcs

Viết một bình luận