Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản 2023 mới cập nhật

Thành lập hội đồng thanh lý tài sản

Thanh lý là tài sản cố định là bỏ đi những tài sản đã hết thời gian khấu hao, hư hỏng, những tài sản đã lâu đời và lạc hậu không thể sử dụng, hoặc những tài sản mà doanh nghiệp muốn thay thế để đổi mới. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản là mẫu không thể thiếu trong quá trình thanh lý.

1. Hội đồng thanh lý tài sản gồm những ai?

Thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị thường sẽ bao gồm (nhưng không bắt buộc):

  • Người đứng đầu đơn vị (giám đốc): Chủ tịch Hội đồng;
  • Kế toán trưởng, kế toán tài sản;
  • Trưởng (hoặc phó) bộ phận phụ trách quản lý tài sản;
  • Nhân viên có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý.

2. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

3. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

4. Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình đề thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu cố định.

Bước 2: Quyết định thanh lý tài sản

Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

Đọc thêm  Giáo Trình Tiếng Anh I

Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý; kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp

Thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị bao gồm:+ Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;+ Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

Bước 4: Tiến hành thanh lý: Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản

+ Bán tài sản (quyết định giá bán, các thủ tục khi bán…).+ Huỷ tài sản.

Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị

– Hội đồng thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản (hóa đơn bán hàng, biên bản hủy tài sản…).

– Bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước. Tiền thu được từ thanh lý tài sản tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý tài sản, số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Trên đây là các Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu S25-H: Thẻ tài sản cố định
  • File Excel tính khấu hao tài sản cố định
  • Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ
Đọc thêm  de thi word thuc hanh