Bài Tham Luận Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2018, Tham Luận Về Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo

——

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo,

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội!

Kính thưa Đại Hội!

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một người công dân tốt hơn trong xã hội.

Đang xem: Tham luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2018

Qua hơn 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tại đơn vị, có thể nói việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong CB, GV, NV và HS nhà trường, đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của đảng viên, các Chi bộ trực thuộc, bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

*

Thầy Lê Thành Phương BTĐU-Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phát biểu tham luận tại Đại hội

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai luôn lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa về việc “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Đặc biệt hàng năm, nhà trường tham gia tích cực cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn hay học yếu”. Qua gần 06 năm triển khai thực hiện, nhà trường đã vận động hỗ trợ xã thôn (buôn) với số tiền trên 70.000.000 đồng, được Huyện ủy Tây Hòa tặng giấy khen và nhận đỡ đầu hơn 300 lượt học sinh với tổng số tiền trên 100.000.000 đồng.

Trong những năm qua, Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong việc thực hiện Chỉ thị 05/TC-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:

Giải pháp thứ nhất: Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nội dung của Chỉ thị 05 với cách làm mới là: phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức hoạt động ngoại khóa, lồng ghép trong các môn học GDCD, Lịch sử, Ngữ văn… Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi chào cờ và các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Giải pháp thứ hai: Nâng cao chất lượng việc thực hiện kế hoạch viết và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, giáo viên và quần chúng. Nhà trường tổ chức cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt”; tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được toàn thể CB, GV, NV và HS tham gia. Tham dự cuộc thi cấp huyện và đạt giải nhất toàn đoàn và nhiều giải cá nhân.

Giải pháp thứ ba: Xây dựng và triển khai thực hiện đạt hiệu quả các mô hình như: “Mô hình văn hóa giao thông trong trường học”, “Mô hình văn hóa sử dụng mạng điện thoại di động”, “Mô hình xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp và An toàn”… qua đó giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong học sinh.

Giải pháp thứ tư: Triển khai thực hiện các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường như: “Những giải pháp đột phá nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT”, “Những giải pháp đột phá trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng học sinh”, Phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu… Nhờ đó, chất lượng giáo dục và tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp, CĐ, ĐH của Nhà trường có sự chuyển biến rõ rệt và tăng theo từng năm. Đặc biệt năm học 2018-2019, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Giải pháp thứ năm: Tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc thực hiện các Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên… nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Giải pháp thứ sáu: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

*

 BCH Đảng bộ huyện Tây Hòa khóa XII ra mắt Đại hội

Kính thưa toàn thể Đại Hội!

Với việc triển khai, áp dụng những mô hình, giải pháp thiết thực trong những năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được những thành tích đáng kể và được các cấp biểu dương khen tặng.

Xem thêm: In Giấy Mượn Container Của Oocl, In Giấy Mượn Cont

Những kết quả nêu trên đạt được là nhờ vào sự đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể CB, GV, NV và HS, đặc biệt là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các Ban đảng Huyện ủy và sự phối hợp của các cấp chính quyền.

Từ thực tiễn công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở đơn vị trong thời gian qua có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cần được quan tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW để cán bộ, đảng viên và giáo viên, học sinh thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ trực thuộc… tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức nhà giáo, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường.

Ba là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị.

Bốn là, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Năm là, chú trọng tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đến toàn thể CB, đảng viên, giáo viên và HS để học tập, noi theo. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên, Chi bộ.

Sáu là, tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Xem thêm: luận văn kế toán vốn bằng tiền

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Viết một bình luận