Bài Tham Luận Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Thị Trấn Đông Triều Nhiệm Kì

Tham luận đại hội chi bộ THCS

1. Tham luận đại hội chi bộ: Đảng với công tác chuyên môn2. Bài tham luận đại hội chi bộ: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên3. Bài tham luận đại hội chi bộ: Công tác tư tưởng chính trị
Bài tham luận tại đại hội chi bộ là các mẫu báo cáo tham luận về công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên Chi bộ… Sau đây là một số bài phát biểu tham luận tại đại hội chi bộ đã được bocdau.com tổng hợp, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: Tham luận đại hội chi bộ trường tiểu học

1. Tham luận đại hội chi bộ: Đảng với công tác chuyên môn

Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý!Kính thưa đoàn chủ tịch.
Kình thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ.Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.Hôm nay, trong không khí từng bừng phấn khởi, chào mừng đại hội và tiến tới kỉ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Lời đầu tiên, cho tôi bày tỏ sự đồng tình cao với bản báo cáo và phương hướng đã được thông qua trước đại hội. Để làm phong phú thêm cho bản báo cáo và phương hướng hoạt động của chi bộ. Tôi xin có một số ý kiến nhỏ tham luận về vai trò lãnh đạo của đảng với hoạt động chuyên môn trong nhà trườngKính thưa Đại hội !Thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Người đảng viên đảng CS Việt Nam phải vừa Hồng vừa Chuyên. Thực hiện theo tư tưởng đó, kết hợp với việc tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đ/c đảng viên trong chi bộ đã đi đầu trong các hoạt động chuyên môn của nhà trường, của phòng giáo dục và đã đạt được những kết quả thật đáng tự hào. Cụ thể như:
– 100% các đồng chỉ đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nề nếp quy chế chuyên môn của ngành, cuả trường đề ra.- Các đ/c đã tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay đã có 80% đảng viên trong chi bộ đạt trình độ trên chuẩn.- Toàn trường có nhiều đ/c đảng viên được công nhận là GVG cấp huyện , nhiều đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.- Các đ/c đảng viên còn tích cực trong nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, áp dụng các SKKN vào quá trình giảng dạy để việc giảng dạy đạt kết quả cao.Kính thưa các đ/c ! Để có những kết quả ấy, trước tiên phải khẳng định đó là sự chỉ đạo của chi ủy chi bộ nhiệm kì vừa qua, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của BGH và sự nỗ nực phấn đấu học tập không ngừng của mỗi đ/c đảng viên.Kính thưa Đại hội !Bên cạnh những thành công đó, trong chi bộ chúng ta vẫn còn một số điểm cần phải phấn đấu hơn nữa đó là:Một số đ/c đảng viên vẫn chưa phát huy hết vai trò tiên phong của đảng trong các hoạt động giảng dạy và công tác, chưa tạo được nhiều sự khác biệt giữa những đ/c GV là đảng viên với một số đ/c GV là quần chúng.Chính vì vậy trong nhiệm kì tới rất mong các đ/c đã tích cực sẽ tích cực hơn nữa trong việc học tập và noi gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí đã gương mẫu thì gương mẫu hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn, thể hiện qua việc tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, và tác phong trong công việc, tham gia tích cực các phong trào của nhà trường, thể hiện sự tiên phong của đảng, từng bước góp phần vào sự lớn mạnh của chi bộ.
Tôi cũng xin đề nghị chi bộ, BGH trong nhiệm kì tới tạo điều kiện hơn nữa để các đ/c đảng viên được học tập, thử thách và khẳng định mình trong công việc chung của nhà trường.Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu, các đ/c đảng viên mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

2. Bài tham luận đại hội chi bộ: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên

BÁO CÁO THAM LUẬNCông tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TWKính thưa Đoàn chủ tịch!Kính thưa các đồng chí!Được sự phân công của Đại hội, tôi xin trình bày tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng trong hoạt động của Chi bộ.Kính thưa Đoàn chủ tịch!Kính thưa các đồng chí!Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng đảng.Để làm tốt công tác này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là của bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảng viên là cán bộ quản lý, trong đó chi bộ làm nền tảng; phải nâng cao hơn nữa tính giáo dục, tính thuyết phục và tính chiến đấu; phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy ‘xây” là chính; việc nắm diễn biến tư tưởng phải đi đôi với quản lý cán bộ, đảng viên, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm và kịp thời định hướng dư luận trong Đảng.Thời gian qua, Chi bộ trường THCS …… đã đạt nhiều kết quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhưng để công tác này tiếp tục đạt những kết quả to lớn trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, chủ động nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với định hướng thông tin và dư luận xã hội; Đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đọc thêm  báo cáo thực tập cơ khí

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp Án, Bài Tập Tiếng Anh 9

Kính thưa Đại hội! Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ trường THCS ……… trong nhiệm kì này, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ đảng viên – giáo viên – nhân viên nhà trường và chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là tính tiên phong gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện đạo đức nhà giáo; phong cách gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân, nói đi đôi với làm của cán bộ đảng viên – giáo viên – nhân viên nhà trường nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các viên chức chủ chốt của nhà trường.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và học sinh trên hệ thống Website, giờ chào cờ, họp Hội đồng sư phạm; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng, năng lực tư duy toàn diện của cán bộ, đảng viên, đủ sức giải đáp và tự đề kháng mọi sự cám dỗ của cuộc sống vật chất đơn thuần, không rơi vào tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, chủ nghĩa cá nhân, đạo đức giả, lối sống thực dụng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần, văn hóa của xã hội, tạo môi trường tốt để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và một bộ phận quần chúng hiện nay.Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện nghiêm trong chi bộ. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân.
Hai là, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình cần có ý chí và quyết tâm cao, dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sát đúng sự thật, không nể nang, né tránh trước những vấn đề nhạy cảm về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đây là việc làm không dễ, vì đụng chạm đến uy tín, danh dự, lòng tự trọng của cá nhân. Nhưng nếu sợ mất lòng, “dễ người, dễ ta” thì tự phê bình và phê bình sẽ không phát huy tác dụng, thậm chí mất thời gian và công sức mà không mang lại hiệu quả như mong muốn.Tự phê bình và phê bình được xem là liều thuốc tốt nhất để phát huy ưu điểm và sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít.Khi tự phê bình, phê bình cần khắc phục biểu hiện “dĩ hòa vi quý”, đánh giá nhận định chủ quan, chung chung, thiếu cụ thể. Cần nhận diện đầy đủ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chỉ rõ từng bộ phận, từng đối tượng nào suy thoái, suy thoái mặt nào, ở mức độ nào để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Cũng cần khắc phục tâm lý chủ quan cho rằng chi bộ, đảng bộ được cấp ủy cấp trên đánh giá, công nhận đạt trong sạch vững mạnh, nên không có sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.Khi tiến hành tự phê bình, phê bình, cấp ủy và tổ chức đảng phải có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, vừa đảm bảo nguyên tắc, quy trình, vừa linh hoạt, mềm dẻo về phương pháp, cách thức. Quá trình tự phê bình, phê bình cần đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng vì tình yêu thương đồng chí lẫn nhau; bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và nêu gương tự phê bình trước cấp ủy và chi bộ. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng tự phê bình và phê bình.Ba là, Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy chế, quy định của Điều lệ Đảng. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm, sai phạm về đạo đức, lối sống, phải xử lý kịp thời, nghiêm minh quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.Bốn là, Đổi mới hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện, đạt danh hiệu tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh hàng năm.Bên cạnh đó, giáo viên là Bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội phải xây dựng chương trình hoạt động trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống trong nhà trường cho đoàn viên, học sinh, xây dựng môi trường văn hóa học đường (Bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội là đảng viên trẻ trong chi bộ điều này rất thuận lợi cho việc xây dựng chương trình hoạt động).
Tổ chức các hội thi, cuộc thi viết, thi thuyết trình, các diễn đàn… với những nội dung về tăng cường giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh qua đó góp phần định hướng giá trị sống, lý tưởng sống cho học sinh.Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị nhằm học hỏi những mô hình hay, nhưng cách làm sáng tạo và hiệu quả nhằm nhân rộng và triển khai tốt các nội dung giáo dục đạo đức lối sống và kỹ năng sống.Mời các chuyên gia tham vấn tâm lý hoặc những thầy cô có kinh nghiệm cũng như uy tín trong học sinh để nói chuyện theo các chuyên đề, qua đó nhằm gợi mở, nắm bắt tư tưởng và định hướng cách nghĩ cho học sinh.Năm là, Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên. Thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân viên.Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy cần phải được tiến hành thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về Đảng cũng như xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để thực hiên thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.Tóm lại: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc không dễ, nhưng cũng không quá khó, nếu tất cả mọi người chúng ta đều có quyết tâm cao, với tấm lòng trong sáng, vì dân, vì nước và vì sự hoàn thiện của bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được.Kính thưa Đại hội! Bài tham luận của tôi đến đây là kết thúc. Xin trân thành cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin thân ái kính chào.

Đọc thêm  mẫu báo cáo thu hoạch cá nhân

Xem thêm: Mẫu Bảng Kê Chi Tiết Cước Vận Chuyển Hàng Hóa, Bảng Kê Cước Vận Chuyển Là Gì

3. Bài tham luận đại hội chi bộ: Công tác tư tưởng chính trị

Kính thưa: – Quý vị đại biểu.- Thưa toàn thể Đại hội!Lời đầu tiên, xin gửi đến quý vị Đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc: sức khỏe dồi dào, công tác tốt; Chúc Đại hội thành công rực rỡ.Tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết Chi bộ trường THCS……. nhiệm kỳ ……. và phương hướng, nhiệm vụ, những chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ ……… mà đồng chí Bí thư Chi bộ vừa thông qua.Để làm rõ hơn về bản báo cáo tổng kết Chi bộ trường THCS ……… nhiệm kỳ ……. và phương hướng, nhiệm vụ, những chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ ……..; Sau đây, tôi xin trình bày ý kiến tham luận về “Công tác tư tưởng chính trị ”.Kính thưa: Quý vị Đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đạo đức là gốc của người cách mạng, cũng như sông không có nguồn thì sông cạn, cây không có gốc thì cây héo…”, “người không có đạo đức là người vô dụng” . Vì thế, tư tưởng, đạo đức, chính trị là những phẩm chất rất cần thiết đối với bản thân mỗi người nói chung và tập thể cán bộ giáo viên trường THCS …….. nói riêng.Bác Hồ cũng từng dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Có quan điểm cho rằng: “Giáo dục một người đàn ông ta được một người đàn ông. Giáo dục một người đàn bà ta được một gia đình. Giáo dục một thầy giáo, cô giáo ta được một thế hệ”. Cũng như vậy, một bác sĩ tồi có thể làm mất đi một bệnh nhân, một người cha tồi có thể làm hỏng vài đứa con, nhưng một người thầy giáo tồi có thể làm hỏng cả một thế hệ.Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp vẻ vang cao quý, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Bởi vậy, bản thân mỗi CB-GV-NV nhà trường phải thấm nhuần tư tưởng của Người trong việc rèn luyện các phẩm chất tư tưởng đạo đức chính trị “muốn giáo dục được người khác, phải tự giáo dục mình trước đã”, phải tự mình phấn đấu thành tấm gương sáng “vừa hồng vừa chuyên” như Bác Hồ đã dạy.
Mẫu nội quy đại hội chi bộ 2020 – 2022 Nội quy đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tờ trình chuẩn y kết quả đại hội chi bộ Cách trang trí đại hội chi bộ Hướng dẫn trang trí đại hội chi bộ mới nhất Kịch bản điều hành Đại hội chi bộ Kịch bản chi tiết điều hành đại hội chi bộ

Đọc thêm  Viết Tiếng Việt Trong Fo3 - Sửa Lỗi Gõ Tiếng Việt Trong Liên Minh Huyền Thoại
*

Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ xã Mẫu bài phát biểu tại đại hội chi bộ nông thôn Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ mẫu (3 mẫu) Bài phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ Phiếu bầu cử đại hội chi bộ Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 Mẫu báo cáo chính trị của Chi bộ

Viết một bình luận