tcvn 4453 pdf

Đang xem: Tcvn 4453 pdf

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.pdf) 71 (39 trang)

Tài liệu liên quan

Tài liệu TCVN 4453 1995 pdf
Tài liệu TCVN 4453 1995 pdf 39 3,159 71

Tài liệu TCVN 6083 1995 pdf 6 967 10

Tài liệu TCVN 6085-1995 pdf 3 653 8

Tài liệu TCVN 6009 1995 pdf 7 381 0

Tài liệu TCVN 6011 1995 pdf 5 538 1

Tài liệu TCVN 5990 1995 pdf 8 311 0

Tài liệu TCVN 5294 1995 pdf 7 343 0

Tài liệu TCVN 5295 1995 pdf 2 330 1

Xem thêm: download sách giáo khoa lịch sử lớp 12

Tài liệu TCVN 5985 1995 pdf 5 383 1

Tài liệu TCVN 5987 1995 pdf 6 976 5

Tài liệu TCVN 6081 1995 pdf 3 1,160 7

Tài liệu TCVN 5898-1995 pdf 6 1,342 15

Tài liệu TCVN 6082 1995 pdf 2 1,540 10

Tài liệu TCVN 5971 1995 pdf 11 3,174 25

Tài liệu TCVN 5972 1995 pdf 9 2,896 35

Tài liệu TCVN 6079 1995 pdf 2 1,340 14

Tài liệu TCVN 4197 1995 pdf 7 2,673 27

Tài liệu TCVN 4200 1995 pdf 18 2,624 9

Tài liệu TCVN 3995 1985 pdf 12 766 3

Tài liệu TCVN 2848 1991 pdf 5 645 1

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 1 pdf

TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page1 TCVN 4453 : 1995 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần Kết cấu bê tông v bê tông cốt thép ton khối – Quy phạm thi công v nghiệm thu Monolithic concrete and reinforced concrete structures Codes for construction, check and acceptance 1. Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu chuẩn ny áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do nớc ngoi đầu t hoặc liên doanh góp vốn, nếu không có các chỉ dẫn kĩ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn ny. 1.2.Tiêu chuẩn ny quy định các yêu cầu kĩ thuật tối thiểu để kiểm tra v nghiệm thu chất lợng thi công các kết cấu bê tông v bê tông côt thép ton khối nhằm đảm bảo chất lợng, an ton v vệ sinh môi trờng của khu vực xây dựng công trình. 1.3.Tiêu chuẩn ny chỉ áp dụng cho việc thi công các kết cấu bê tông v bê tông cốt thép ton khối bằng bê tông nặng thông thờng (khối lợng thể tích hỗn hợp bê tông 1800kh/m3 – 2500kh/m3) đợc trộn ngay tại công trờng hoặc bê tông chế trộn sẵn (bê tông thơng phẩm) vận chuyển từ các trạm trộn bê tông tập trung. 1.4.Tiêu chuẩn ny không áp dụng đối với: a) Các kết cấu lm bằng các loại bê tông tổ ong, bê tông cốt liệu rỗng, bê tông siêu nặng v bê tông chịu hóa chất; b) Các kết cấu thi công bằng phơng pháp đổ bê tông trong nớc, bê tông vữa dâng; c) Các kết cấu bê tông ứng suất trớc; d) Các kết cấu đặc biệt khác quy định riêng theo thiết kế; 2. Các tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 5574 : 1991: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép. TCVN 2737 : 1990: Tiêu chuẩn thiết kế – tải trọng v tác động; TCVN 4033 : 1985: Xi măng pooclăng-puzolan. TCVN 4316 : 1986: Xi măng pooclăng – xỉ lò cao TCVN 2682 : 1992: Xi măng pooclăng TCVN 1770 : 1986: Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 1771 : 1986: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 4506 : 1987: Nớc cho bê tông v vữa – yêu cầu kỹ thuật. TCVN 5592 : 1991: Bê tông nặng – yêu cầu bảo dỡng ẩm tự nhiên TCVN 3105 : 1993: Bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo v bảo dỡng mẫu thử TCVN 3106 : 1993: Bê tông nặng – Phơng pháp thử độ sụt TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng – Phơng pháp xác định cờng độ nén. TCVN 3119 : 1993: Bê tông nặng – Phơng pháp xây dựng cờng độ kéo khi uốn TCVN 5718 : 1993: Mái bằng v sn bê tông cốt thép trong công trình xây dụng – Yêu cầu chống thấm nớc. TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page2 TCVn 1651 : 1985: Thép cốt bê tông. 3. Cốt pha v đ giáo 3.1.Yêu cầu chung 3.1.1.Cốp pha v đ giáo cần đợc thiết kế v đợc thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không đợc gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ v đầm bê tông. 3.1.2.Cốt pha phải đợc ghép kín, khít để không lm mất nớc xi măng khi đổ v đầm bê tông, đồng thời bảo vêh bê tông mới đổ dới tác động của thời tiết 3.1.3.Cốp pha v đ giáo cần đợc gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng v kích thớc của kết cấu theo quy định thiết kế. 3.1.4.Cốp pha, v đ giáo có thể chế tạo tại nh máy hoặc gia công tại hiện trờng. Các loại cốp pha đ giáo tiêu chuẩn đợc sử dụng theo chỉ dẫn của đơn vị chế tạo. 3.2.Vật liệu lm cốp pha v đ giáo. 3.2.1.Cốp pha đ giáo có thể lm bằng gỗ, honh bè, thép, bê tông đúc sẵn hoặc chất dẻo. Đ giáo có thể sử dụng tre, luồng v bơng. 3.2.2.Gỗ lm cốp pha đ giáo đợc sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây xây dựng TCVN 1075 : 1971 v tiêu chuẩn hiện hnh, đồng thời có thể sử dụng cả loại gỗ bất cập phân. 3.2.3.Cốp pha đ giáo bằng kim loại nên sử dụng sao cho phù hợp với khả năng luân chuyển nhiều lần đối với các loại kết cấu khác nhau. 3.3.Thiết kế cốt pha v đ giáo 3.3.1.Cốt pha v đ giáo phải đợc thiết kế đảm bảo các yêu cầu của mục 3.1, số liệu để thiết kế đợc ghi ở phụ lục A. 3.3.2.Cốt pha vòm v dầm với khẩu độ lớn hơn 4m phải đợc thiết kế có độ vồng thi công. Trị số độ vồng đợc tính theo công thức: Trong đó: L l khẩu độ, tính bằng m. 3.3.3.Các bộ phận chịu lực của đ giáo nên hạn chế số lợng các thanh nối. Các mối nối không nên bố trí trên cùng một mặt ngang v ở vị tí chịu lực. Các thanh giằng cần đợc tính toán v bố tí thích hợp để ổn định ton bộ hệ đ giáo cốp pha. 3.4.Lắp dựng cốp pha v đ giáo 3.4.1. Lắp dựng cốp pha đ giáo cần đảm bảo các yêu cầu sau: a) Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần đợc chống dính; 10003Lf =TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page3 b) Cốp pha thnh bên của các kết cấu tờng, sn, dầm v cột nên lắp dựng sao cho phù hợp với việc tháo dỡ sớm m không ảnh hởng đến các phần cốp pha v đ giáo còn lu lại để chống đỡ (nh cốp pha đáy dầm, sn v cột chống); c) Lấp dựng cốp pha đ giáo của các tấm sn v các bộu phận khác của nh nhiều tầng cần đảm bảo điều kiện có thể tháo dỡ từng bộ phận v di chuyển dần theo quá tình đổ v đóng rắn của bê tông. d) Trụ chống của đ giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng, không bị trợt v không bị biến dạng khi chịu tải trọng v tác động trong quá trình thi công. 3.4.2.Khi lắp dựng cốp pha cần có các mốc trắc đặc hoặc các biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim trục v câo độ của các kết cấu. 3.4.3.Khi ổn định cốp pha bằng dây chằng v móc neo thì phải tính toán, xác định lợng v vị trí để giữ ổn định hệ thống cốp pha khi chịu tải trọng vc tác động trong quá trình thi công. 3.4.4.Trong quá trình lắp dựng cốp pha cần tạo một số lỗ thích hợp ở phía dới khi cọ rửa mặt nớc v rác bẩn có chỗ thoát ra ngoi. Trớc khi đổ bê tông các lỗ ny đợc bịt kín lại. 3.5.Kiểm tra v nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha v đ giáo. 3.5.1.Cốp pha v đ giáo khi lắp dựng xong đợc kiểm tra theo các yêu cầu ở bảng 1, các sai lệch không vợt quá các trị số ghi trong bảng 2. Bảng 1 – Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đ giáo Các yêu cầu kiểm tra Phơng pháp kiểm tra Kết quả kiểm tra 1 2 3 Cốp pha đã lắp dựng Hình dạng v kích thớc Bằng mắt, đo bằng thớc có chiều di thích hợp Phù hợp với kết cấu của thiết kế Kết cấu cốp pha Bằng mặt Đảm bảo theo quy định của Điều 3.3.3. Độ phẳng giữa các tấm ghép nối Bằng mặt Mức độ gồ ghề giữa các tấm 3mm Độ kín, khít giữa các tấm cốp pha, giữa cốp pha v mặt nền Bằng mặt Cốp pha đợc ghép kín, khít, đảm báo không mất nớc xi măng khi đổ v dầm bê tông Chi tiểt chôn ngầm v đặt sẵn Xác định kích thớc, vị trí v số lợng bằng các phơng tiện thích hợp Đảm bảo kích thớc, vị trí v số lợng theo quy đinh Chông dính cốt pha Bằng mặt Lớp chống dính phủ kín các mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông Vệ sinh bên trong cốp pha Bằng mặt Không còn rác, bùn đất v các chất bẩn khác bên trong cốp pha Độ nghiêng cao độ v kích thớc cốt pha Bằng mắt, máy trắc đạc v các thiết bị phù hợp Không vợt quá các trị số ghi trong bảng 2 TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page4 Độ ẩm của cốt pha gỗ Bằng mắt Cốt pha gỗ đã đợc tới nớc trớc khi đổ bê tông Đ giáo đã lắp dựng Kết cấu đ giáo Bằng mắt, đối chiếu với thiết kế đ giáo Ddaf giáo đợc lắp dựng đảm bảo kích thớc, số lợng v vị trí theo thiết kế Cột chống đ giáo Bằng mắt, dùng tay lắc mạnh các cột chống, các nêm ở từng côt chống Cột chống đợc kê đệm v đặt lên trên nền cứng đảm bảo ổn định Độ cứng v ổn định Bằng mắt, đối chiếu với thiết kế đ giáo Cột chống đợc giằng chéo v giằng ngang đủ số lợng, kích thớc v vị trí theo thiết kế 3.5.2.Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốt pha đ giáo đợc tiến hnh tại hiện trờng, kết hợp với việc đánh giá xem xét kết quả kiểm tra theo quy định ở bảng 1 v các sai lệch không vợt quá các trị số ghi trong bảng 2. Bảng 2 – Sai lệch cho phép đối với cốt pha, đ giáo đã lắp dựng xong Tên sai lệch Mức cho phép, mm 1 2 1. Khoảng cách giữa các cột chống cốt pha, cấu kiện chịu uốn v khoảng cách giữa các trụ đỡ giằng ổn định, neo v cột chống so với khoảng cách thiết kế; a) Trên mỗi mét di b) Trên ton bộ khẩu độ 2. Sai lệch mặt phẳng cốt pha v các đờng giao nhau của chúng so với chiều thẳng đứng v độ nghiêng thiết kế a) Trên mỗi mét di b)Trên ton bộ chiều cao của kết cấu: – Móng – Tờng v cột đỡ tấm sn ton khối có chiều cao dới 5m – Tờng v cột đỡ tấm sn ton khối có chiều cao trên 5m – Cột khung có liên kết bằng dầm – Dầm v vòm 3. Sai lệch trục cốt pha so với thiết kế: a) Móng b) Tờng v cột c) Dầm x v vòm d) Móng dới các kết cấu thép 4. Sai lệch trục cốt pha trợt, cốt pha leo v cốt pha di động so với trục công trình 25 75 5 20 10 15 10 5 15 8 10 Theo quy định của thiết kế 10 3.6.Tháo dỡ pha đ giáo. 3.6.1.Cốt pha đ giáo chỉ đợc tháo dỡ khi bê tông đạt cờng độ cần thiết để kết cấu chịu đợc trọng lợng bản thân v các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page5 Khi tháo dỡ cốt pha, đ giáo, cần trách không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh lm h hại đến kết cấu bê tông. 3.6.2.Các bộ phận cốt pha đ giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đòng rắn (nh cốt pha thnh bên của dầm, cột, tờng) có thể đợc tháo dỡ khi bê tông đạt cờng độ 50 daN/cm2 3.6.3.Đối với cốt pha đ giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sn, cột chống), nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì đợc tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị cờng độ ghi trong bảng 3. 3.6.4.Các kêt cấu ô văng, công – xôn, sêno chỉ đợc tháo cột chống v cốt pha đáy khi cờng độ bê tông đạt đủ mác thiết kế v đã có đối trọng chống lật. 3.6.5.Khi tháo dỡ cốt pha đ giáo ở các tấm sn đổ bê tông ton khối của nh nhiều tầng nên thực hiện nh sau: a) Giữ lại ton bộ đ giáo v cột chống ở tấm sn nằm kề dới tấm sn sắp đổ bê tông; b) Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sn phía dới nữa v gi lại các cột chống "an ton" cách nhau 3m dới các dầm có nhịp lớn hơn 4m. 3.6.6.Đối với các công trình xây dựng trong khu vực có động đất v đối với các công trình đặc biệt, trị số cờng độ bê tông cần đạt để tháo dỡ cốt pha chịu lực do thiết kế quy định. 3.6.7.Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đ giáo cần đợc tính toán theo cờng độ bê tông đã đạt loại kết cấu v các đặc trng về tải trọng để tránh các vết nứt v các h hỏng khác đối với kết cấu. 3.6.8.Việc chất ton bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đ giáo chỉ đợc thực hiện khi bê tông đã đạt cờng độ thiết kế. Bảng 3 – Cờng độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốt pha đ giáo chịu lực (%R28) khi cha chất tải Loại kết cấu Cờng độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo cốt pha, %R28 Thời gian bê tông đạt cờng độ để tháo cốt pha ở các mùa v vùng khí hậu – Bảo dỡng bê tông TCVN 5592: 1991, ngy Bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2 đến 8m Bản, dầm, vòm có khẩu độ lớn hơn 8m 50 70 90 7 10 23 Chú thích: 1) Các trị số ghi trong bảng cha xét đến ảnh hởng của phụgia. TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page6 2) Đối với các kết cấu có khẩu độ nhỏ hơn 2m, cờng độ tối thiểu của bê tông đạt để tháo cốt pha l 50%R28 nhng không đợc nhỏ hơn 80daN/cm2. 4. Công tác cốt thép 4.1.Yêu cầu chung 4.1.1.Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574P : 1991 "Kết cấu bê tông cốt thép" v TCVN 1651: 1985 "Thép cốt bê tông". 4.1.2.Đối với thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ kĩ thuật kèm theo v cần lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197: 1985 "Kim loại – Phơng pháp thử kéo" v TCVN 198 : 1985 "Kim loại – Phơng pháp thử uốn". 4.1.3.Cốt thép có thể gia công tại hiện trờng hoặc tại nh máy nhng lên đảm bảo mức độ cơ giới phù hợp với khối lợng thép tơng ứng cần gia công. 4.1.4.Không nên sử dụng trong cùng một công trình nhiều loại thép có hình dáng v kích thớc hình học nh nhau, nhng tính chất cơ lí khác nhau. 4.1.5. Cốt thép trớc khi gia công v trớc khi đổ bê tông cần đảm bảo: a) Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt v các lớp rỉ; b) Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do lm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không vợt quá giới hạn cho phép l 2% đờng kính. Nếu vợt quá giới hạn ny thì loại thép đó đợc sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại; c) Cốt thép cần đợc kéo, uốn v nắn thẳng. 4.2. Cắt v uốn cốt thép 4.2.1. Cắt v uốn cốt thép chỉ đợc thực hiện bằng các phơng pháp cơ học. 4.2.2.Cốt thép phải đợc cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thớc cửa thiết kế. Sản phẩm cốt thép đã cắt v uốn đợc tiến hnh kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép từng loại đã cắt v uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kì để kiểm tra. Trị số sai lệch không vợt quá các giá trị ghi ở bảng 4. Bảng 4 – Kích thớc sai lệch của cốt thép đã gia công Các sai lệch Mức cho phép, mm TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page7 1. Sai lệch về kích thớc theo chiều di của cốt thép chịu lực: a) Mỗi mét di b) Ton bộ chiều di 2. Sai lệch về vị trí điểm uốn 3. Sai lệch về chiều di cốt thép trong kết cấu bê tông khối lớn: a) Khi chiều di nhỏ hơn 10m b) khi chiều di lớn hơn 10m 4. Sai lêch về góc uốn của cốt thép 5. Sai lệch về kích thớc móc uốn 5 20 20 +d + (d+0,2a) 3O +a Trong đó: d – Đờng kính cốt thép; a – Chiều dy lớp bê tông bảo vệ cốt thép. 4.3. Hn cốt thép 4.3.1.Liên kết hn có thể thực hiện theo nhiều phơng pháp khác nhau, nhng phải đảm bảo chất lợng mối hn theo yêu cầu thiết kế. Khi chọn phơng pháp v công nghệ hn phải tuân theo tiêu chuẩn 20 TCVN 71: 1977 "Chỉ dẫn hn cốt thép v chi tiết đặt sẵn trong kết cấu bê tông cốt thép". Việc liên kết các loại thép có tính hn thấp hoặc không đợc hn cần thực hiện theo chỉ dẫn của cơ sở chế tạo. 4.3.2.Khi hn đối đầu các thanh cốt thép cán nóng bằng máy hn tự động hoặc bán tự động phải tuân theo tiêu chuẩn 20 TCXD 72 : 1977 "Quy định hn đối đầu thép tròn". 4.3.3.Hn điểm tiếp xúc thờng đợc dùng để chế tạo khung v lới cốt thép có đờng kính nhỏ hơn 10mm đối với thép kéo nguội v đờng kính nhỏ hơn 12mm đối với thép cán nóng. 4.3.4.Khi chế tạo khung cốt thép v lới cốt thép bằng hn điểm, nếu thiết kế không có chỉ dẫn đặc biệt thì thực hiện theo quy định sau: a) Đối với thép tròn trơn hn tất cả các điểm giao nhau; b) Đối với thép có gờ hn tất cả các điểm giao nhau ở hai hng chu vi phía ngoi, các điểm còn lại ở giữa cách một hng một theo thứ tự xen kẽ; c) Đối với khung cốt thép dầm, hn tất cả các điềm giao nhau. 4.3.5. Hn hồ quang đợc dùng trong các trờng hợp sau: a) Hn nối di các thanh cốt thép cán nóng có đờng kính lớn hơn 8mm; b) Hn tất cả các chi tiết đặt sẵn, các bộ phận cấu tạo v liên kết các mối nối trong lắp ghép. 4.3.6. Các mối hn đáp ứng các yêu cầu sau: a) Bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ v không có bọt; b) Đảm bảo chiều di v chiều cao đờng hn theo yêu cầu thiết kế. TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page8 4.3.7.Liên kết hn đợc tiến hnh kiểm tra theo từng chủng loại v từng lô. Mỗi lô gồm 100 mối hn hoặc 100 cốt thép loại khung, loại lới đã hn. Những lô sản phẩm ny đợc kiểm tra theo nguyên tắc sau: a) Mỗi lô lấy 5% sản phẩm nhng không ít hơn 5 mẫu để kiểm tra kích thớc, 3 mẫu để thử kéo, v 3 mẫu để thử uốn; b) Trị số các sai lệch so với thiết kế không vợt quá v giá trị ghi trong bảng 6 đối với chất lợng mối hn. Bảng 5 – Sai lệch cho phép đối với sản phẩm cốt thép Tên sai lệch Mức cho phép 1 2 1. Sai số về kích thớc chung của các khung hn phẳng v các lới hn cũng nh theo độ di của các thanh gia công riêng lẻ. a) Khi đờng kính thanh cốt thép không quá 16mm – Theo độ di của sản phẩm. – Theo chiều rộng (hoặc chiều cao) của sản phẩm – Kích thớc của sản phẩm theo chiều rộng hoặc theo chiều cao không lớn hơn 1m b) Khi đờng kính thanh cốt thép 18mm – 40mm. – Theo chiều di của sản phẩm. – Theo chiều cao (hoặc chiều rộng) của sản phẩm. – Khi kích thớc của sản phẩm theo chiều rộng hoặc chiều cao không lớn hơn 1m c) Khi đờng kính thanh cốt thép từ 40m trở lên. – Theo chiều di của sản phẩm – Theo chiều cao của sản phẩm. 2. Sai số về khoảng cách giữa các thanh ngang (thanh nối) của các khung hn, sai số về kích thớc của ô lới hn v về khoảng cách giữa các bộ phận của khung không giằng. 3. Sai số về khoảng cách giữa các thanh chịu lực riêng biệt của khung phẳng hoặc khung không gian với đờng kính của thanh l: – Nhỏ hơn 40mm – Bằng v lớn hơn 40mm. 4. Sai số theo mặt phẳng của các lới hn hoặc các khung hn phẳng khi đờng kính của các thanh: – Nhỏ hơn 12mm – Từ 12mm đến 24mm – Từ 20mm đến 50mm – Lớn hơn 50mm 5. Sai lệch về vị trí chỗ uốn của thanh 6. Sai lệch tim các khung cốt thép (đo đạt theo tim x) 7. Sai lệch về độ võng các khung cốt thép chịu lực so với thiết kế 10mm 5mm 3mm 10mm 10mm 5mm 50mm 20mm 10mm 0,5d 1d 10mm 15mm 20mm 25mm 2d 15mm 5% Bảng 6 – Sai lệch cho phép đối với mối hn TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page9 Tên v hiện tợng sai lệch Mức cho phép 1 2 1. Sự xê dịch của đờng nối tâm của 2 thanh nẹp tròng đối với trục của thanh đợc nối (khi có thanh nẹp v đờng hn về một bên) 2. Sai lệch về chiều di của các thanh đệm v thanh nẹp 3. Xê dịch thanh nẹp so với trục của mối hn có khuôn 4. Xê dịch thanh nẹp so với trục của mối hn theo hớng dọc (trừ các mối hn có thanh nẹp đặt lệch) 5. Độ lệch của trục các thanh ở các mối hn 6. Xê dịch tim của các thanh ở mối nối: a) Khi hn có khuôn b) Khi hn có các thanh nẹp tròn c) Khi hn đối đầu 7. Sai số về chiều di của các mối hn cạnh 8. Sai số về chiều rộng của các mối hn cạnh 9. Chiều rộng chân mối nh không bám vo các thép góc khi hn bằng phơng pháp hn nhiều lớp hoặc khi hn các thanh đờng kính nhỏ hơn 40mm 10. Chiều sâu vết lõm cho tia hồ quang ở thép tấm v thép hình khi hn với thép tròn hoặc thép có gờ 11. Số lợng lỗ rỗng v xỉ ngậm vo trong mối hn: – Trên bề mặt mối hn trong dải khoảng 2d – Trong tiết diện mối hn Khi d nhỏ hơn hoặc bằng 16mm Khi d lớn hơn 16mm 12. Đờng kính trung bình lỗ rỗng v xỉ ngậm vo mối hn: – Trên mặt mối hn – Trong tiết diện mối hn Khi d từ 16mm trở xuống Khi d lớn hơn 16mm 0,1d về bên của mối hn 0,5d 0,1d 0,5 3O 0,10d 0,10d 0,10d 0,5d 0,15d 0,1d 2,5mm 3 chỗ 2 chỗ 3 chỗ 1,5mm 1,0mm 1,5mm Trong đó: d – Đờng kính thanh thép. 4.4. Nối buộc cốt thép 4.4.1.Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép đợc thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn v chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt ngang đối với thép tròn trơn v không quá 50% đối với cốt thép có gờ. 4.4.2. Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau: a) Chiều di nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung v lới thép cốt thép không đợc nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo v không nhỏ hơn 200mm đối với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều di nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở bảng 7; b) Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc; c) Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đờng kính 1mm; TIấUCHUNVITNAMTCVN4453:1995 Page10 d) Trong các mối nối cần buộc ít nhất l 3 vị trí (ở giữa v hai đầu). 4.5. Thay đổi cốt thép trên công trờng Trong mọi trờng hợp việc thay đổi cốt thép phải đợc sự đồng ý của thiết kế. Trờng hợp sử dụng cốp thép xử lí nguội thay thế cốt thép cán nóng thì nhất thiết phải đợc sự đồng ý của cơ quan thiết kế v chủ đầu t. 4.6. Vận chuyển v lắp dựng cốt thép 4.6.1. Việc vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo các yêu cầu sau: a) Không lm h hỏng v biến dạng sản phẩm cốp thép; b) Cốt thép từng thanh nên buộc thnh từng lô theo chủng loại v số lợng để tránh nhầm lẫn khi sử dụng. c) Các khung, lới cốt thép lớn nên có biện pháp phân chia thnh từng bộ phận nhỏ phù hợp với phợng tiện vận chuyển. Bảng 7 – Chiều di nối buộc cốt thép Chiều di nối buộc Vùng chịu kéo Vùng chịu nén Loại cốt thép Dầm hoặc tờng Kết cấu khác Đầu cốt thép có móc Đầu cốt thép không có móc Cốt thép trơn cán nóng Cốt thép có gờ cán nóng Cốt thép kéo nguội 40d 40d 45d 30d 30d 35d 20d – 20d 30d 20d 30d 4.6.2. Công tác lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau: a) Các bộ phận lắp dựng trớc, không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau: b) Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép không để biến dạng trong quá trình đổ bê tông. c) Khi đặt cốt thép v cốt pha tựa vo nhau tạo thnh một tổ hợp cứng thì cốt pha chỉ đợc đặt trên các giao điểm của cốt thép, chịu lực v theo đúng vị trí quy định của thiết kế . 4.6.3.Các con đê cần đặt tại các vị trí thích hợp tùy theo mật độ cốt thép nhng không lớn hơn 1m một điểm kê. Con kê có chiều dy bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép v đợc lm bằng các vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá hủy bê tông. Sai lệch chiều dy lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế không vợt quá 3mm đối với lớp bê tông bảo vệ có chiều dy a nhỏ hơn 15mm v 5mm đối với lớp bê tông bảo vệ a lớn hơn 15mm. 4.6.4.Việc liên kết các thanh cốt thép khi lắp dựng cần đợc thực hiện theo yêu cầu sau: a) Số lợng mối nối buộc hay hn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ. b) Trong mọi trờng hợp, các góc của đại thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hn dính 100%. <...>… 1 Vật liệu Xi măng Xem phiếu giao Phù hợp với đơn đặt Mỗi lần gia hng hng hng Thí nghiệm xác định Phù hợp với TCVN Theo điều 4.2.4 các tính chất cơ lý 2682 : 1992 theo TCVN 4029 4032 : 1985 Cốt liệu Xác định độ bền Phù hợp với TCVN – Lần giao hng đầu thnh phần v độ bề 1771 : 1986 (đá, tiên của cốt liệu theo tiêu sỏi) v TCVN 1770 – Khi có nghi ngờ chuẩn hiện hnh : 1986 (cát) – Khi thay đổi cốt liệu Phụ… của TCVN 3118 : 1993 độ nén quy định điều 7.1.7 Cờng độ kéo khi Thử mẫu theo Só sánh với cờng – Khi cần thiết uốn TCVN 3119 : 1993 độ kéo quy định – Theo hợp đồng 5 Quá trình trộn, tạo hình v bảo dỡng Độ sụt Page30 TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 – Tỉ lệ pha trộn vật Bảng thiết kế đo – Đảm bảo tỉ lệ trộn lờng (tại nơi trộn) theo quy định liệu – Tỉ lệ N/X không – Tỉ lệ N/X đổi Quy trình trộn Đo lờng vật liệu, … đến TCVN 346 : 1986 “cát xây dựng – phơng pháp thử” – Nếu dùng cát vùng biển hoặc vùng nớc lợ thì nhất thiết kiểm tra hm lợng Cl- v SO42 Nếu dùng cát mỏ, cát đồi thì phải kiểm tra cả hm lợng silic vô định hình Page15 TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 5.3.2.Bãi chứa cát phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch bẩn để tiẹn sử dụng v cần có biện pháp chống gió bay, ma trôi v lẫn tạp chất 5.3 Cốt liệu. .. măng ít tỏa nhiệt; c) Dùng phụ gia chậm đông kết; d) Lm lạnh cốt liệu v trộn be tông bằng nhiệt độ thấp; e) Đặt các đờng ống dẫn nhiệt từ trong lòng bê tông ra ngoi bằng nớc lạnh; f) Độn thêm đá hộc vo khối đổ; g) Che phủ quanh khối bê tông bằng vật liệu cách nhiệt để giữ đồng đều nhiệt độ trong khối bê tông Page24 TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 h) Chia các khối đổ thích hợp để hạn chế sự tích tụ nhiệt… thớc tiết diện đờng kính yêu cầu Thử mẫu theo TCVN 197: Đảm bảo yêu cầu 1985, TCVN 198 : 1985 theo thiết kế Bằng mắt Bề mặt sạch không Mặt ngoi bị giảm tiết diện cục cốt thép bộ Bằng mắt Đảm bảo quy trình Cắt v uốn kỹ thuật Tần số kiểm tra 4 Mỗi lần nhận hng Mỗi lần nhận hng Trớc khi nhận hng Trớc khi gia công Khi gia công Page13 TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 Mỗi lô, 100 thanh lấy 5 thanh để kiểm tra… các Khi không dùng tích hóa học chất độc hại, phù nớc sinh hoạt công hợp với TCVN 4506 cộng; khi có nghi : 1987 ngờ; khi thay đổi nguồn nớc 2 Thiết bị Máy trộn đơn chiếc Các thông số kỹ Không có sự cố khi Trớc khi sử dụng, Page29 TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 Hệ thống trạm trộn Thiết bị cân đong xi măng Thiết bị cân đong cốt liệu Thiết bị cân đong phụ gia chất độn Thiết bị v dụng cụ cân đong nớc Thiết… theo TCVN 1548 : 1985 Thép chờ Xác định vị trí, kích thớc v v chi tiết số lợng bằng các biện pháp đặt sẵn thích hợp Bằng mắt, đo bằng thớc Nối buộc cốt thép Bằng mắt, đo bằng thớc có chiều di thích hợp Lắp dựng cốt thép Con kê Bằng mắt, đo bằng thớc Chiều dầy Bằng mắt, đo bằng thớc lớp bê tông bảo vệ cốt thép Kiểm tra bằng tính toán Thay đổi cốt thép Page14 TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 5 Vật liệu để… 20 8 5 Page32 TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 Phụ lục A Số liệu để thiết kế cốp pha đ giáo cho kết cấu bê tông v bê tông cốt thép ton khối A.1 Khi thiết kế cóp pha đ giáo phải tính toán với các trị số tải trọng tiêu chuẩn sau đây: A.1.1 Tải trọng thẳng đứng: a) Khối lợng thể tích của cốp pha đ giáo xác định theo bản vẽ thiết kế Khối lợng thể tích của gỗ không phân loại theo TCVN 1072 : 1971 nh ssau: -… động 6.4.4.Khi dùng máng nghiêng thì máng phải kín v nhẵn Chiều rộng của máng không đợc nhỏ hơn 3 – 3,5 lần đờng kính hạt cốt liệu lớn nhất Độ dốc của máng cần đảm bảo để hỗn hợp bê tông không bị tắc, không trợt nhanh sinh ra hiện tợng phân tầng Cuối Page20 TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 máng cần đặt phễu thẳng đứng để hớng hỗn hợp bê tông rơi thẳng đứng vo vị trí đổ v thờng xuyên vệ sinh sạch xi măng trong… TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 6.5 Bảo dỡng bê tông (bắt buộc áp dụng) 6.5.1.Sau khi đổ bê tông phải đợc bảo dỡng trong điều kiện có độ ẩm v nhiệt độ cần thiết để đóng rắn v ngăn ngừa các ảnh hởng có hại trong quá trình đóng rắn của bê tông 6.5.2 Bảo dỡng ẩm Bảo dỡng ẩm l quá trình giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết v đóng rắn sau khi tạo hình Phơng pháp v quy trình bảo dỡng ẩm thực hiện theo TCVN . TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 Page1 TCVN 4453 : 1995 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần Kết cấu bê. uốn TCVN 5718 : 1993: Mái bằng v sn bê tông cốt thép trong công trình xây dụng – Yêu cầu chống thấm nớc. TIấUCHUNVITNAMTCVN4453 :1995 Page2 TCVn

Đọc thêm  Lịch Học Bù Iuh - Thông Báo Lịch Học Bù Đọc 2

Viết một bình luận