tantungchua

Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Đang xem: Tantungchua

Các Giờ Kinh Phụng Vụ
 Bài viết Chuyên mục Kinh Thánh Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh Các đề mục khác Tư liệu Tất cả Mục lục  Kinh Thánh – Phụng Vụ Kinh Thánh Bản văn và chú thích Lắng Nghe Lời Chúa Hãy đến mà xem Phiên âm các tên riêng Đối Chiếu Bốn Sách Tin Mừng Phụng Vụ Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Các Giờ Kinh Phụng Vụ Các nghi thức Phụng Vụ  Sách  Đăng nhập  Hướng dẫn  Trang web  Ứng dụng di động
Kinh Sách Kinh Sáng Kinh Trưa Giờ Ba Giờ Sáu Giờ Chín Kinh Chiều Kinh Tối
Kinh đầu tiên trong ngày: Kinh Sách Kinh Sáng
play pause stop mute unmute
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Tự động chuyển
  Kinh Sách Kinh Sáng Kinh Trưa – Giờ Ba Kinh Trưa – Giờ Sáu Kinh Trưa – Giờ Chín Kinh Chiều  Kinh Tối
Tiểu sử
Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94 (95) Tv 94 (95) Tv 99 (100) Tv 66 (67) Tv 23 (24)
ĐC

1 Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
2 Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC

3 Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
4 nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
5 Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC

6 Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
7 Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8 Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
9 nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC

10 “Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
11 chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC
ĐC

1 Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
2 phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

ĐC

3 Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

ĐC

4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

ĐC

5 Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC
ĐC

2 Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, *
3 cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

ĐC

Xem thêm: Phiếu Báo Thay Đổi Nhân Khẩu Mẫu Nk5, Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu Cho Con

4 Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

ĐC

5 Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, *
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

ĐC

6 Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

ĐC

7 Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái :
Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc. *
8 Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta
ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC
ĐC

1 Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
2 Nền trái đất Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

ĐC

3 Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?

ĐC

4 Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng,
không thề gian thề dối.

ĐC

5 Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *
6 Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

ĐC

7 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

ĐC

8 Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

ĐC

9 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

ĐC

10 Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Chúa Tể càn khôn :
chính Người là Đức Vua vinh hiển.

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi 
Ca vịnh
ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC
ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC
ĐC

Xem thêm: Fidic Tiếng Việt + Tiếng Anh), Hợp Đồng Fidic (Dịch Sang Tiếng Việt)

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Viết một bình luận