Tầng lớp nào trong xã hội nước ta sẽ là thủ lĩnh trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho người Việt.Vì sao

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dothaonguyen8a8

Vương hầu, quý tộc sẽ là thủ lĩnh trong cuộc đấu tranh giành độc lập

Vì : Đây là tầng lớp có nhiều đặc quyền, đặc lợi, nắm giữ các chức vụ chủ yếu trong bộ máy chính quyền ở triều đình và các địa phương.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: trilecongtri6

*Đó là tầng lớp hào trưởng bản địa(đứng đầu làng xã)

*Bởi:

-Có uy tín và địa vị cao

-Có quyền lực,tố chất lãnh đạo,dễ huy động sức người

⇒Đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo ngọn cờ khởi nghĩa

@TriLeCongTri

Đọc thêm  Giải Toán Lớp 4, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chi Tiết

Viết một bình luận