Tại sao nói nền quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng của dân cho dân vì dân?, giải chi tiết giúp mình nhé! câu hỏi 3217877 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: khoitran7136

Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân vì: Nhà nước của dân là vì đây là thành quả của nhân dân ta đạt được trong cuộc cách mạng tháng Tám thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà nước do dân là vì do nhân dân thành lập ra Nhà nước vì dân là vì lập ra hoạt động nhằm mang lợi lợi ích cho nhân dân. =>Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thanhthao117144

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng giúp đỡ. Quân đội ta có bản chất cách mạng của giai cấp công nhân và truyền thống tốt đẹp của nhân dân lao động. Nhân dân luôn là người thầy vĩ đại trực tiếp giáo dục, rèn luyện; là người mẹ hiền luôn che chở nuôi dưỡng bộ đội trong mọi hoàn cảnh; là người sáng tạo ra nhiều cách đánh giặc tài tình, độc đáo, cùng với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và Quân đội ta nói riêng, tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Đọc thêm  nhật ký thực tập kế toán nguyên vật liệu

Viết một bình luận