Tại sao nói hợp tác, phát triển kinh tế vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với Việt Nam?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: daothanhson1879

vì nếu có một nước khác muốn cùng mình phát triển kinh tế thì đó chính là thời cơ để hợp tác xây dựng với các nước khác,nói là thách thức vì nếu đã chấp nhận hợp tác rồi,thì phài làm thật đoàng hoàng,phải khó khăn suy nghĩ mới ra ý tưởng nên đó là thách thức đố với Việt Nam.

Đọc thêm  Bài Tập Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Viết một bình luận