Tại Sao Nên Phấn Đấu Để Trở Thành Đoàn Viên ? Tại Sao Nên Phấn Đấu Để Trở Thành Người Đoàn Viên

Ai giúp mình nghĩ 2 câu kia với mình lên mạng chép thì không có ạ . Mình viết bài thu hoạch để vào đoàn ạ

Đang xem: Tại sao nên phấn đấu để trở thành đoàn viên

*

Mỗi người chúng ta, nhất là tuổi trẻ, ai cũng muốn tham gia sinh hoạt trong một tập thể, một tổ chức, có được một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng bởi vì:- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường tiên tiến, trong đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ, có người bạn “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó chính là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, học nghề, tìm kiếm việc làm, tạo việc làm góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hoá, trong đó mọi người sẽ có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn hiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.- Vào Đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến.- Vào Đoàn bạn sẽ tiếp tục được tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng hướng dẫn, giúp đỡ để phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng và được tiếp tục học tập, rèn luyện tu dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam; trở thành cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam; thành cán bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể khác.* Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn viên ?Phấn đấu để trở thành người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, trước hết bạn hãy phấn đấu để trở thành một người công dân tốt, một thanh niên tiên tiến, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN phát động.Bạn hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; nếu thừa nhận Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, hưởng ứng thực hiện tốt “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”.Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn thực hiện được mấy điều sau:- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt, để có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.- Học nghề phù hợp và tích cực trong lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cho xã hội.- Trung thành với tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN tổ chức, phát động; phấn đấu để trở thành người thanh niên, thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu niên.
Điểm từ người đăng bài:0 1 2 3 4 5

Xem thêm: bài thu hoạch tiếng anh là gì

104 24 Tặng xu Tặng quà Báo cáo Bình luận

*

Mỗi người chúng ta, nhất là tuổi trẻ, ai cũng muốn tham gia sinh hoạt trong một tập thể, một tổ chức, có được một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng bởi vì:- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường tiên tiến, trong đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ, có người bạn “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó chính là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, học nghề, tìm kiếm việc làm, tạo việc làm góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hoá, trong đó mọi người sẽ có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn hiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.- Vào Đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến.- Vào Đoàn bạn sẽ tiếp tục được tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng hướng dẫn, giúp đỡ để phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng và được tiếp tục học tập, rèn luyện tu dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam; trở thành cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam; thành cán bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể khác.* Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn viên ?Phấn đấu để trở thành người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, trước hết bạn hãy phấn đấu để trở thành một người công dân tốt, một thanh niên tiên tiến, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN phát động.Bạn hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; nếu thừa nhận Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, hưởng ứng thực hiện tốt “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”.Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn thực hiện được mấy điều sau:- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt, để có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.- Học nghề phù hợp và tích cực trong lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cho xã hội.- Trung thành với tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN tổ chức, phát động; phấn đấu để trở thành người thanh niên, thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu niên.

Xem thêm: Dien Vien Chinh Phim Goa Phu Nhi

*

1. Tại sao nên phấn đấu để trở thành người đoàn viên?Mỗi người chúng ta nhất là tuổi trẻ ai cũng muốn sinh hoạt trong một tổ chức, có được một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng, bởi vì:- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường tiên tiến ở đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, tìm kiếm việc làm, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hóa, ở đó mọi người sẽ có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn nhiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với giá trị nhân văn cao quý.- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẽ tâm tư, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày.- Vào Đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi TN, được các em thiếu nhi yêu mến.2. Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn viên?Phấn đấu để trở thành người đoàn viên TNCS HCM, trước hết bạn hãy phấn đấu để trở thành một người công dân tốt, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc.Bạn hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều sau:- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, để có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.- Tích cực trong lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.- Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người thanh niên, thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào TTN.- Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn luôn mở rộng cánh cửa chào đón các bạn.​

Đọc thêm  Iconic Pet 8 Best Apps For Dog Lovers And Pet Owners In 2021

Viết một bình luận