Tải Quy Định 126 Của Bộ Chính Trị, Quy ĐịNh Số 126

…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…

Đang xem: Tải quy định 126 của bộ chính trị

*

Sơ đồ WebSite

*

Giới thiệu

*

Hướng dẫn sử dụng

*

Rss

*

Homepage

*

Widget

*

Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản…(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

BAN BAO VE CHINH TRI NOI BO TRUNG UONG

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

*

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 89010 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 42-QĐ/TW năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ TRUNG ƯƠNG– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghịquyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng;- Căn cứ Quy chế làm việc củaBan Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá IX;- Căn cứ Nghị quyết Trungương 7 (khoá VIII),BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

2

Quyết định 216-QĐ/TW năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

3

Quy định 09-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ương chủ trì, phốihợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Bancán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và các cơ quanTrung ương có liên quan quy định về tiêu chuẩn, giá trịvăn bằng; hướng dẫn chế độ học tập đối với cán bộ lãnh đạo,quản lý cấp cơ sở; quy định tiêu chuẩn chức danh cán

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

4

Quyết định 1145/QĐ-TTg về điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

do – Hạnh phúc ————— Số: 1145/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH,GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016- 2020 CHO CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG; GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

5

Quy định 208-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu,ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy và biên chế của trungtâm; phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn bổ nhiệm đốivới các chức danh lãnh đạo trung tâm, quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyểnchọn giảng viên, về chế độ, chính sách liên quan; hướng dẫn thống nhất mẫu

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

6

Thông báo 396-TB/BDVTW năm 2020 về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển do Ban Dân vận Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 396-TB/BDVTW Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020 THÔNG BÁOTIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂNCăn cứ Luật Cán bộ, công chức và cácvăn bản của Đảng, Nhà nước về tuyển dụng, tiếp nhận công chức; căn cứ yêu cầu củavị trí việc làm cần tuyển dụng, Ban Dân vận Trung ương có nhu cầu tiếp nhận 06

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

7

Kết luận 24-KL/TW năm 2017 về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

24-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Phân công công tác,Bố trí cán bộ ,Cán bộ công chức,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 24-KL/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017 KẾT

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

8

Quyết định 147/QĐ-BNV về tuyển dụng và phân công nhiệm vụ Giám sát viên cấp Trung ương phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

————— Số: 147/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁM SÁT VIÊN CẤP TRUNG ƯƠNG PHỤCVỤ CUỘC ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤCăn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;Căn cứ

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

9

Hướng dẫn 71-HD/BTGTW năm 2018 về công tác lý luận chính trị năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018 HƯỚNG DẪNCÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2019Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáoTrung ương; Căn cứ Quyết định số 185 – QĐ/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2008 của BanBí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy củatrung tâm bồi dưỡng chính

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

10

Quyết định 1814/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểmtoán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báocáo, danh mục và mức vốn điều chỉnh, bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy địnhcủa pháp luậtĐiều 2. Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngôn sách trung ương,danh mục và mức vốn ngân sách trung ương được giao, điều chỉnh tại

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

11

Thông tư 38/2020/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nội địa Việt Nam;Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải banhành Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệpcông quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nướcđặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.Điều 1. Phạm vi điềuchỉnhThông tư này

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

12

Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

viên Bộ Chínhtrị, Ban Bí thưBảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban Chấphành Trung ương, đồng thời, cần có thêm các tiêu chuẩn: Thật sự tiêu biểu, mẫumực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trítuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; khôngbị chi phối bởi sự can

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

13

Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hạnh phúc ————— Số: 2260/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCHTRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊAPHƯƠNGTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

14

Kế hoạch 230-KH/TWĐTN-BTG năm 2020 về triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phụtrách.+ Nhà xuất bản Thanh Niên biên tập, xuất bản sách“Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”.+ Các đơn vị báo chí của Đoàn tổ chức tuyên truyềnvề đợt học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên. Báo điện tử TiềnPhong, Báo điện tử Thanh Niên, Cổng thông tin điện tửTrung ương Đoàn mở chuyên mục Hỏi – Đáp về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

15

Quyết định 171-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng do Ban chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

16

Quyết định 152-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chính trị, chiến lược cán bộ, bảo vệchính trị nội bộ; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghịquyết, chỉ thị và quyết định, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương,Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực nêu trên.b) Chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

17

Quyết định 166-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

các ban đảng, ban cán sự đảng, đảngđoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.- Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắmtình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thịcủa Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế- xã hội; báo cáo, đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét xử

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

18

Quyết định 215-QĐ/TW năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

215-QD/TW,Quyết định 215-QD 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Chức năng nhiệm vụ,Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân ,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính,Thể thao – Y tế BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 215-QĐ/TW Hà Nội

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Đường bộ Việt Nam.Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hànhThông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuấtvà cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quảnlý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương<1>.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh<2>Thông tư này hướng dẫn thực hiện phương thức

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

20

Hướng dẫn 46-HD/BTGTW năm 2017 công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017 HƯỚNG DẪNCÔNG TÁC GIÁO DỤCLÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2018Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trìnhcông tác năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Căn cứ Quyết định số 185-QĐ/TW,ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng,nhiệm vụ, tổ chức bộ

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Trang sau

Chú thích

Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính 2017, Tiểu Luận Tình Huống Chuyên Viên Chính

Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được “Gia Phả” của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhập

Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.bocdau.com Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

TP. HCM, ngày 31/03 /2020

Thưa Quý khách,

Covid 19 làm nhiều vấn đề pháp lý phát sinh, nhiều rủi ro pháp lý xuất hiện. Do vậy, thời gian này và sắp tới Quý khách cần dùng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT nhiều hơn.

Xem thêm: 126 qd tw download

Là sản phẩm online, nên 220 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc tại nhà ngay từ đầu tháng 3.

Chúng tôi tin chắc dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.

Với sứ mệnh giúp quý khách loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cam kết với 2,2 triệu khách hàng của mình:

1. Cung cấp dịch vụ tốt, cập nhật văn bản luật nhanh;

2. Hỗ trợ pháp lý ngay, và là những trợ lý pháp lý mẫn cán;

3. Chăm sóc và giải quyết vấn đề của khách hàng tận tâm;

4. Thanh toán trực tuyến bằng nhiều công cụ thanh toán;

5. Hợp đồng, phiếu chuyển giao, hóa đơn,…đều có thể thực hiện online;

6. Trường hợp khách không thực hiện online, thì tại Hà Nội, TP. HCM chúng tôi có nhân viên giao nhận an toàn, và tại các tỉnh thì có nhân viên bưu điện thực hiện giao nhận;

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT luôn là:

Chỗ dựa pháp lý;

Dịch vụ loại rủi ro pháp lý;

Công cụ nắm cơ hội làm giàu;

Chúc Quý khách mạnh khỏe, vui vẻ và “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…” !

Đọc thêm  báo cáo thực tập quy trình nhập khẩu

Viết một bình luận

Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ

*

Khai thác hơn 355.000 văn bản Pháp Luật

*

Nhận Email văn bản mới hàng tuần

*

Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến

*

Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất

*

Hỗ trợ Dịch Vụ

*

(028) 3930 3279

Hỗ trợ trực tuyến

*

TRA CỨU NHANH

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
*

Điện thoại

(028) 3930 3279
*

bocdau.com

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

*

*
*

IP: 23.148.145.250