Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản như: Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật; Tổ chức bộ máy Nhà nước, Những khái niệm cơ bản trong pháp luật như: Hệ thống pháp luật, Quy phạm pháp luật, Quan hệ pháp luật, Vi phạm pháp luật… và những kiến thức cơ bản của một số ngành luật như Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Lao động… nhằm nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật của mỗi cá nhân và của cộng đồng.* Nội dung chi tiếtChương 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC1. Nguồn gốc Nhà nước2. Bản chất Nhà nước2.1. Tính giai cấp và tính xã hội của Nhà nước2.2. Vị trí của Nhà nước trong xã hội có giai cấp2.3. Định nghĩa Nhà nước3. Hình thức Nhà nước3.1 Hình thức chính thể3.2 Hình thức cấu trúc nhà nước3.3 Chế độ chính trịChương 2MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT1. Nguồn gốc pháp luật2. Bản chất pháp luật2.1. Tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật.2.2. Khái niệm pháp luật.2.3. Mối quan hệ giữa pháp luật và các hiện tượng xã hội khác.3. Các đặc điểm chung (thuộc tính) của pháp luật3.1. Tính quy phạm phổ biến3.2. Tính xác định chặt chẽ về hình thức3.3. Tính được đảm bảo bằng nhà nước.4. Hình thức Pháp luật4.1. Khái niệm Hình thức pháp luật.4.2. Các hình thức pháp luật cơ bản.Chương 3QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT1. Quy phạm pháp luật1.1. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật.1.2. Cơ cấu của quy phạm pháp luậtGiả địnhQuy địnhChế tài2. Văn bản quy phạm pháp luật2.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành ở Việt Nam (theo quy định của Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật)Chương 4QUAN HỆ PHÁP LUẬT1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật2. Chủ thể quan hệ pháp luật2.1. Khái niệm chủ thể và năng lực chủ thể2.2. Các loại chủ thể quan hệ pháp luậtChương 5VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ1. Vi phạm pháp luật.1.1. Khái niệm, dấu hiệu vi phạm pháp luật1.2. Cấu thành vi phạm pháp luật1.3. Phân loại vi phạm pháp luật2. Trách nhiệm pháp lý.2.1. Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm pháp lý2.2.Phân loại trách nhiệm pháp lýChương 6HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 1. Khái niệm hệ thống pháp luật1.1.

Đang xem: Tài liệu pháp luật đại cương

Xem thêm: Tải Ebook Tự Truyện Của Một Yogi Pdf /Prc/Mobi/Epub, Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ

Xem thêm: giải bài tập mai lan hương lớp 8 unit 10

Khái niệm hệ thống pháp luật1.2. Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật1.3. Hình thức bên ngoài của hệ thống pháp luật2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hànhChương 7NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP1. Khái niệm ngành Luật Hiến pháp1.1. Đối tượng điều chỉnh1.2. Phương pháp điều chỉnh2. Một số chế định cơ bản của Luật Hiến pháp 2.1. Chế định vế quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân2.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamChương 8NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ1. Khái niệm ngành Luật Hình sự1.1. Đối tượng điều chỉnh1.2. Phương pháp điều chỉnh2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hình sự2.1. Tội phạm2.2. Hình phạt2.3. Các nhóm tội phạm trong luật hình sự việt namChương 9NGÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ1. Khái niệm ngành Luật Tố tụng Hình sự1.1. Đối tượng điều chỉnh1.2. Phương pháp điều chỉnh2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Tố tụng Hình sự2.1 Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự2.2. Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự2.3. Các giai đoạn tố tụng hình sựChương 10NGÀNH LUẬT DÂN SỰ1. Khái niệm ngành Luật Dân sự1.1. Đối tượng điều chỉnh1.2. Phương pháp điều chỉnh2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Dân sự2.1.Tài sản và quyền sở hữu2.2. Hợp đồng2.3. Thừa kếChương 11NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG1. Khái niệm ngành Luật Lao động1.1. Đối tượng điều chỉnh1.2. Phương pháp điều chỉnh2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Lao động 2.1. Hợp đồng lao động2.2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động2.3. Giải quyết tranh chấp lao động

Viết một bình luận