Download Tài Liệu Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (720.06 KB, 41 trang )

Đang xem: Tài liệu giao tiếp trong kinh doanh

GIAO TIẾP GIAO TIẾP TRONG KINH DOANHTRONG KINH DOANHPGS.TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂNPGS.TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN GIỚI THIỆU MÔN HỌCGIỚI THIỆU MÔN HỌCGIAO TIẾP KINH DOANHGIAO TIẾP KINH DOANH•Ý nghĩa của môn học•Mục đích nghiên cứu•Đối tượng và phạm vi nghiên cứu•Phương pháp nghiên cứu•Kết cấu của môn học Ý nghĩa của môn họcÝ nghĩa của môn học Giao tiếp là một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu của con người. Với các nhà quản trị thì giao tiếp lại càng
quan trọng.=> Cần phải có khả năng giao tiếp tốt. Mục đích nghiên cứuMục đích nghiên cứu•Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp•Thực hành các kỹ năng giao tiếp•Giúp sinh viên trở thành các nhà quản trị có kỹ năng giao tiếp tốt. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng và phạm vi nghiên cứu Chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ: Nghe, viết, nói, thuyết trình. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu•Nghe giảng•Nghiên cứu tài liệu•Làm việc theo đội nhóm
•Thuyết trình•Ngiên cứu và xử lý các tình huống giao tiếp Phương pháp đánh giáPhương pháp đánh giá•40% điểm do kết quả làm việc trên lớp (tham gia thuyết trình, thảo luận, xử lý các tình huống, viết bài,…) quyết định.•60% điểm do bài thi cuối khóa quyết định. Kết cấu của môn họcKết cấu của môn học•Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp•Chương 2: Các nguyên tắc trong giao tiếp•Chương 3: Kỹ năng nghe hiểu•Chương 4: Kỹ năng thuyết trình•Chương 5: Kỹ năng viết•Chương 6: Giao tiếp phi ngôn ngữ.
Tài liệu tham khảoTài liệu tham khảo1. Đoàn Thị Hồng Vân và Kim Ngọc Đạt Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống NXB Thống kê, 20062. Đoàn Thị Hồng Vân Đàm phán trong kinh doanh quốc tế NXB Thống kê, 20053. Ghauri, P.N Usunier, J.C (1996) International Business Negotiations.4. Fisher.R,. Ury, W. (1991) Getting to Yes. ChChương 1ương 1NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIAO TIẾPCƠ BẢN VỀ GIAO TIẾP•Khái niệm giao tiếp•Tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh và trong cuộc sống.•Các phương tiện giao tiếp.•
Các loại hình giao tiếp.•Quá trình giao tiếp. 1. Bàn về khái niệm giao tiếp1. Bàn về khái niệm giao tiếp Giao tiếp là gì? 1. Bàn về khái niệm giao tiếp1. Bàn về khái niệm giao tiếp (tt) (tt)–Giao tiếp là sự trao đổi thông tin.–Giao tiếp là việc chuyển tải ý tưởng từ người này sang người khác.–Giao tiếp là việc nói với người khác một điều gì đó.–Giao tiếp là việc chia sẻ thông tin và tạo dựng những mối quan hệ,–Giao tiếp là giới thiệu mình với người khác.–Giao tiếp là việc hướng dẫn người khác làm một việc gì đó,… 1. Bàn về khái niệm giao tiếp
1. Bàn về khái niệm giao tiếp (tt)(tt) Giao tiếp là hoạt động xác lập và vận hành các mối quan hệ giữa người với người, hoặc giữa người với các yếu tố xã hội nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định. Giao tiếp bao hàm hàng loạt yếu tố, như trao đổi thông tin, xây dựng chiến lược hoạt động phối hợp, tri giác và tìm hiểu người khác. 1. Bàn về khái niệm giao tiếp 1. Bàn về khái niệm giao tiếp (tt)(tt) Tương ứng với các yếu tố trên thì giao tiếp có ba khía cạnh chính: giao lưu, tác động qua lại và tri giác (xem Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, TS Thái Trí Dũng, Tr.6, 7 và Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong thương mại, TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Phương Trung, tr.136). 1. Bàn về khái niệm giao tiếp 1. Bàn về khái niệm giao tiếp (tt)(tt)Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin giữa
các cá nhân thông qua một hệ thống bao gồm các ký hiệu, các dấu hiệu và hành vi. Giao tiếp cũng có thể hiểu là các hình thức biểu lộ tình cảm, trò chuyện, diễn thuyết, trao đổi thư tín, thông tin. Như vậy, giao tiếp là xây dựng một bản thông điệp, gửi nó đi với hy vọng người nhận sẽ hiểu được nội dung của bản thông điệp đó. (Xem Giao tiếp trong kinh doanh, TS. Vũ Thị Phượng, Dương Quang Huy, tr.9). 1. Bàn về khái niệm giao tiếp 1. Bàn về khái niệm giao tiếp (tt)(tt)Giao tiếp là việc trao đổi thông tin giữa con người và thường dẫn tới hành động.(Theo các tác giả của bộ sách “Học để thành công – học để làm giàu” của Chương trình phát triển kinh tế tư nhân (MDDF)

*

Bài giảng GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 41 3 77

Xem thêm: bao cao thuc tap xac dinh ket qua kinh doanh

*

Slide bài giảng môn giao tiếp kinh doanh văn hoá giao tiếp và giao tiếp trong kinh doanh của người Đức và người Ý 38 3 8

*

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Chương 1 – ĐH Kinh tế 37 2 0

*

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Chương 3 kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ 97 1 3

*

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Chương 6 kỹ năng giao tiếp khách hàng 66 730 0

*

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 24 1 10

*

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 7 Giao tiếp phi ngôn ngữ trình bày về định nghĩa và vai vai trò của giao tiếp phi ngôn ngữ Nguyễn Văn Chương 36 2 38

*

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 9 Kiến trúc bài thuyết trình nhằm khái quát chung về bài thuyết trình Nguyễn Văn Chương 34 1 5

*

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 8 Kỹ năng viết trình bày về quá trình soạn thảo tài liệu các mẫu thư từ trong doanh nghiệp Thạc sĩ Nguyễn Văn Chương 101 1 6

Xem thêm: Luyện Nói Tiếng Anh Hiệu Quả Với Woo Bo Hyun Pdf, Luyện Nói Tiếng Anh Hiệu Quả Với Woo Bo Hyun

*

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 6 Phản hồi nhằm trình bày về kỹ năng nghe như trông bạn như thế nào Nguyễn Văn Chương 50 966 10

Viết một bình luận