Suy nghĩ của em về kết cục của chiến tranh thế giới lần thứ 2

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenthimailanhd2

Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người : 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất . Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Anh333541

⇒ Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật. – Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít. – Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Đọc thêm  Cải cách của Hồ Quý Ly có những ưu điểm và hạn chế gì?Vì sao cải cách này lại thất bại?

Viết một bình luận