Sự thành lập nhà nước, quân đội nhà Lý???, Mọi người ơi giúp mình với. Mình cần gấp

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenhang5477

1. Nhà Lý được thành lập.
* Bối cảnh ra đời nhà Lý :
– Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh nối ngôi và năm 1009 qua đời. Lý Công Uẩn lên
ngôilập nhà Lý.
– Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô ra Đại La, đổi tên là thành Thăng Long.
– Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

2. Quân đội :
– Gồm quân bộ và quân thủy.
– Vũ khí có giáo mác, dao, kiếm, cung, nỏ, máy bắn đá.
– Trong quân chia làm 2 loại : cấm quân và quân địa phương.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phomzvu7

Sự thành lập nhà nước Năm 1005 vua Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công Uẩn lên ngôi => Tạo ra nhà Lý

Sự thành lập quân đội : Lý Công Uẩn cho xây trường bắn ở phía Nam Hoàng thành, gọi là xạ đình, thường xuyên cho diễn tập bắn, tập trận ở đó.

Chúc bn hok tốt!!!

Đọc thêm  Nhà Máy Sevt/ Semv Là Gì - Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Semv: Thay Đổi

Viết một bình luận