sự thành lập của nhà Minh, Lý, Trần, Hồ, * mn giúp mình với ạ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenquynh4267947

+Nhà Minh (1368 – 1644) là triều đại cuối cùng do người Hán kiến lập trong lịch sử Trung Quốc. Năm 1368, Chu Nguyên Chương sau khi tiêu diệt các thế lực quần hùng, tại phủ Ứng Thiên đăng cơ, quốc hiệu Đại Minh, do hoàng thất họ Chu, nên còn được gọi là Chu Minh.

+Nhà Lý- Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.

– Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

– Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long.

+Nhà Trần –Năm 1225, Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng (mới lên 7 tuổi). … Đầu năm 1226, Trần Thủ Độ tổ chức một cuộc đảo chính cung đình, tuyên bố Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng. Từ đây, nhà Lý hoàn toàn sụp đổ, nhà Trần được thành lập (nhà Trần tồn tại đến năm 1400).

+Nhà Hồ do Hồ Quý Ly, một đại quý tộc và đại thần nhà Trần thành lập. … Sau khi vua Trần dời đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa và giết hàng loạt quần thần trung thành với nhà Trần, tháng 2 năm Canh Thìn 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi của cháu ngoại là Trần Thiếu Đế, tự lên làm vua lấy quốc hiệu là Đại Ngu, lập nên nhà Hồ.
==>Cho mik xin hay nhất nha

Đọc thêm  Có Ai Đã Học Ở Trường Không Gian ", Ngoại Ngữ Không Gian

Lời giải 2:

Họ tên người giải: blue093

`**`Sự thành lập nhà Minh:

`->` Nhà Nguyên tồn tại đến năm `1368` thì bị lật đổ.

`->` Chu Nguyên Dương `-` thủ lĩnh của phong trào nông dân `->` lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Minh.

`=>` Nhà Minh thành lập.

`**`Sự thành lập nhà Lý:

`->` Năm `1005`, Lê Hoàn mất, Lê Long Đỉnh nối ngôi và năm `1009` thì qua đời.

`->` Triều thần chán ghét nhà Lê nên đã tôn Lý Công Uẩn lên làm vua.

`=>` Nhà Lý thành lập.

`**`Sự thành lập nhà Trần:

`->` Cuối thế kỉ `XII`, nhà Lý suy yếu:

`+,` Quan lại ăn chơi soa đọa, không chăm lo cho đời sống của nhân dân.

`+,` Thiên tai, mất mùa liên tiếp xảy ra.

$\longrightarrow$ Đời sống nhân dân cực khổ.

`->` Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy.

`->` Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các thế lực nổi loạn.

`->` Đầu năm `1226`, Lý Chiêu Hoàng buộc phải nhường ngôi cho Trần Cảnh.

`=>` Nhà Trần thành lập.

`**`Sự thành lập nhà Hồ:

`->` Cuối thế kỉ `XIV`, nhà Trần suy yếu, không đủ sức giữ vững vai trò của mình.

`->` Năm `1400` Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua.

`=>` Nhà Hồ thành lập.

                   

Viết một bình luận