sự thành lập của nhà Đinh , Tiền Lê ,Lý ,Trần , Hồ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: quynh7anh2

1.Sự thành lập nhà Lý

– Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.

– Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

– Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long.

2.Sự thành lập của nhà Trần

 –Năm 1225, Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng (mới lên 7 tuổi).

– Đầu năm 1226, Trần Thủ Độ tổ chức một cuộc đảo chính cung đình, tuyên bố Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng. Từ đây, nhà Lý hoàn toàn sụp đổ, nhà Trần được thành lập (nhà Trần thành lập tới năm 1400).

3.Sự thành lập của nhà Đinh

*Tình hình đất nước:
-Loạn 12 sứ quân đất nước chia cắt , loạn lạc .
-Nhà Tống có âm mưu xâm lược .
*Quá trình thống nhất đất nước:
– Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư, liên kết với sứ quân Trần Lãm. Được nhân dân ủng hộ => dẹp loạn 12 sứ quân.
-Năm 967: đất nước thống nhất .

4.Sự thành lập của nhà Tiền Lê

Sau khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại, Vệ Vương Toàn lên ngôi, Lê Hoàn làm phụ chính, xưng là Phó vương. Triều thần sợ Lê Hoàn cướp ngôi vị Thiếu đế, nên các công thần là Định Quốc công Nguyễn Bặc và Ngoại giáp Đinh Điền dẫn quân về kinh đô định giết Lê Hoàn. Lực lượng này thua trận và bị Lê Hoàn giết. Năm 980, quân Tống nhân cơ hội đem quân sang muốn cướp nước. Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân. Phạm Cự Lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào Nội phủ, nói với mọi người: “Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho ? Chi bằng trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn”. Quân sĩ đều hô vạn tuế.
Lúc đó, người đứng đầu triều đình là Dương Thái hậu không còn cách nào khác do mọi quân sĩ đều tôn lập Lê Hoàn, bèn thuận theo, sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, đưa Lê Hoàn lên làm Hoàng đế. Đây chính là thời khắc lập ra nhà Tiền Lê.

Đọc thêm  quy định 57-qđ/tw ngày 3-7-2007 của bộ chính trị

#quynh7anh

Lời giải 2:

Họ tên người giải: KING7773

1. Sự thành lập nhà Lý

– Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.

– Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

– Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long.

2.Sự thành lập của nhà Trần

 –Năm 1225, Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng (mới lên 7 tuổi).

– Đầu năm 1226, Trần Thủ Độ tổ chức một cuộc đảo chính cung đình, tuyên bố Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng. Từ đây, nhà Lý hoàn toàn sụp đổ, nhà Trần được thành lập (nhà Trần thành lập tới năm 1400).

3.Sự thành lập của nhà Đinh

*Tình hình đất nước:
-Loạn 12 sứ quân đất nước chia cắt , loạn lạc .
-Nhà Tống có âm mưu xâm lược .
*Quá trình thống nhất đất nước:
– Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư, liên kết với sứ quân Trần Lãm. Được nhân dân ủng hộ => dẹp loạn 12 sứ quân.
-Năm 967: đất nước thống nhất .

4.Sự thành lập của nhà Tiền Lê

Sau khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại, Vệ Vương Toàn lên ngôi, Lê Hoàn làm phụ chính, xưng là Phó vương. Triều thần sợ Lê Hoàn cướp ngôi vị Thiếu đế, nên các công thần là Định Quốc công Nguyễn Bặc và Ngoại giáp Đinh Điền dẫn quân về kinh đô định giết Lê Hoàn. Lực lượng này thua trận và bị Lê Hoàn giết. Năm 980, quân Tống nhân cơ hội đem quân sang muốn cướp nước. Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân. Phạm Cự Lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào Nội phủ, nói với mọi người: “Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho ? Chi bằng trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn”. Quân sĩ đều hô vạn tuế.
Lúc đó, người đứng đầu triều đình là Dương Thái hậu không còn cách nào khác do mọi quân sĩ đều tôn lập Lê Hoàn, bèn thuận theo, sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, đưa Lê Hoàn lên làm Hoàng đế. Đây chính là thời khắc lập ra nhà Tiền Lê.

Đọc thêm  Những Bài Thuyết Trình Trại Hè Hay Ngắn Gọn, Thuyết Minh Về Trại 20/11

Viết một bình luận