Sự suy yếu của nhà Lý cuối thế kỉ XII được thể hiện như thế nào?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: hoaithuong110420117

Cuối thế kỉ XIInhà Lý suy yếu. + Chính quyền không chăm lo đến đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa. + Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. … – Trước tình hình đó nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn tạo điều kiện cho nhà Trần lên nắm quyền.

xin câu trả lời hay nhất ạ!!!!!!!!!! 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: ducanhl5

– Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu.

+ Chính quyền không chăm lo đến đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.

+ Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.

+ Đời sống nhân dân khổ cực.

+ Khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi.

+ Các thế lực phong kiến nổi lên tranh giành quyền lực, chống phá triều đình

Đọc thêm  Download Mẫu Phiếu Chi Theo Quyết Định 15 /2006/Qđ, Mẫu Phiếu Chi (1/2A4) Theo Qđ Số 15/2006/Qđ

Viết một bình luận